Tysk-Svenska Handelskammaren

Aktiv tysk-svensk handel i coronavirusets spår

Dela

Coronakrisen påverkade handeln i hela världen under 2020 – den tysk-svenska handeln är inget undantag. Tyskland är fortsatt Sveriges viktigaste handelspartner, även om färsk statistik från SCB visar att utbytet av varor och tjänster mellan länderna minskade förra året. Tysk-Svenska Handelskammaren har tittat närmare på utvecklingen i olika branscher.

Med en varuhandel värd över 151 miljarder kronor kom Tyskland på andra plats bland Sveriges största exportländer under förra året, hack i häl efter Norge. Jämfört med 2019 minskade den svenska exporten med 4,9 procent. Dessutom har Tyskland varit Sveriges största importland i många år, så även 2020 när det importerades tyska varor till ett totalvärde på nästan 250 miljarder kronor. Totalt minskade importen från Tyskland med 6,7 procent.

Svenska kläder och textilvaror efterfrågade i Tyskland

Varukategorin där exporten från Sverige till Tyskland ökade mest under 2020 är jordbruks- och jaktprodukter som växte med 33,4 procent jämfört med året innan. Efterfrågan på svenska kläder steg med 7,8 procent och även produkter inom kategorin läder, läder- och skinnvaror upplevde en ökad efterfrågan på hela 24,4 procent. Därtill växte exporten av svenska textilvaror (+12,9 procent).

Tittar man på kategorierna med störst omsättning inom den svenska exporthandeln till Tyskland ökade farmaceutiska basprodukter och läkemedel kraftigast (+8,4 procent). Kategorin kemikalier och kemiska produkter växte något (+2,8 procent).

Sämre gick det däremot för några av de omsättningsmässigt största kategorierna, exempelvis minskade motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar med 8,9 procent. Den viktiga kategorin metaller minskade redan 2019 men avslutade 2020 med en ytterligare tillbakagång på -4,9 procent. Ett stort tapp kan även fastställas i den värdemässigt mindre varukategorin stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (-58,2 procent).

Bra år för tyska skogsprodukter och tysk läkemedelsindustri

En blick åt andra hållet visar att flertalet branscher i Tyskland kan glädjas över en ökad export till Sverige. Den omsättningsmässigt viktiga kategorin elapparatur växte till exempel med 7,3 procent. Försäljningen av tyska farmaceutiska basprodukter och läkemedel steg kraftigt redan under 2019 och fortsatte att öka under 2020 (+7,9 procent). Även efterfrågan på tyska skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk ökade kraftigt (+24,2 procent).

Coronakrisens negativa effekter blir dock tydliga när man studerar de största varukategorierna: Metaller minskade med hela 22 procent, gruppen motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar med 10,1 procent. Även den svenska importen av övriga maskiner, som omfattar till exempel jord- och skogsbruksmaskiner, maskiner för metallbearbetning, verktygsmaskiner och maskiner för allmänt ändamål, sjönk (-9,2 procent).

Dessutom minskade importen av andra transportmedel som till exempel fartyg och båtar, rälsfordon och luftfartyg (-21,9 procent) som hade visat en kraftig uppgång under 2019.

Minskad tjänsteexport och -import

Tittar man på den svenska tjänstehandeln ligger några länder före Tyskland. Svensk tjänsteexport till Europas största ekonomi nådde en fjärdeplats med en försäljning på knappt 44 miljarder kronor, en minskning med 4,3 procent jämfört med 2019. USA, Storbritannien och Norge är länderna som intar pallplatserna i tjänsteexportstatistiken.

Å andra sidan är tjänsteimporten från Tyskland större med ett värde på 61 miljarder kronor, men även här blir coronapandemins effekt tydlig: Jämfört med 2019 minskade tjänsteimporten med 10 procent. Storbritannien och USA exporterar fler tjänster till Sverige än Tyskland.

Sammantaget visar de tysk-svenska handelssiffrorna för 2020 coronapandemins negativa effekt på handeln men också styrkan i den tysk-svenska affärsrelationen: Tyskland är fortsatt Sveriges viktigaste handelspartner.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Tysk-Svenska Handelskammaren
Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 27104
102 52 Stockholm

+46-8-665 18 00http://www.handelskammer.se

Vi förverkligar din affärsidé i Tyskland!
Tysk-Svenska Handelskammaren är en medlemsorganisation och vårt uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör vi genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. 

Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har vi ett gott samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger oss ett oerhört brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Tysk-Svenska Handelskammaren är också del av Team Sweden för Tyskland.

Följ Tysk-Svenska Handelskammaren

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tysk-Svenska Handelskammaren

Skolor får miljoner för satsning på tyska – växande behov av språkkunskaper i näringslivet6.9.2021 15:51:31 CEST | Pressmeddelande

Tysk-Svenska Handelskammarens initiativ för att främja det tyska språket i svenska skolor är inne på sitt tredje år. Det innebär att nu totalt 125 skolor runt om i Sverige tilldelats medel för att stötta särskilda satsningar på tyska språket. Drygt 4,5 miljoner kronor har delats ut till svenska skolor från norr till söder sedan 2018. Behovet av språkkunskaper växer i näringslivet.

Tredje utlysningsrundan för att främja tyska språket har inletts5.5.2021 09:10:38 CEST | Pressmeddelande

För att vända trenden att allt färre svenska elever läser tyska stöttar Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden Stockholm särskilda och långsiktiga satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor genom initiativet Deutsch – Ditt val! Nu inleds den tredje utlysningsrundan och skolor runt om i landet kan söka medel för nästa läsår. Totalt kommer 1,5 miljoner kronor att delas ut för kommande läsår.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum