Fastighetsägarna

Allmännyttiga bolag missnöjda med förhandlingssystemet

Dela

Just nu är allt fokus på utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt pågår flera andra utredningar om hur hyressättningen och förhandlingssystemet ska fungera bättre. Fastighetsägarna GFR har därför frågat representanter från fastighetsbolag hur de tycker att den svenska hyressättningsmodellen fungerar. I svaren framkommer att både privata och allmännyttiga bolag är mycket missnöjda. Nästan tre fjärdedelar av de allmännyttiga bolagen anser att hyressättningssystemet fungerar dåligt.

Med anledning av pågående utredningar om tvistelösningar och lägesfaktorn i hyresförhandlingar har Fastighetsägarna GFR har utfört en enkätundersökning bland fastighetsbolag som äger eller förvaltar 15 eller fler fastigheter. Totalt 159 företag besvarade undersökningen, däribland 55 allmännyttiga bolag. Samtliga bolag är aktiva inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område*.  

En överväldigande majoritet av både privata och allmännyttiga bolag anser att det nuvarande hyresförhandlingssystemet fungerar dåligt. Hela 84 procent av de privata bolagen uppger att systemet fungerar på ett otillfredsställande sätt. Motsvarande andel för allmännyttiga bolag är 73 procent. De flesta privata och allmännyttiga bolagen anser dessutom att Hyresgästföreningen har veto i de årliga hyresförhandlingarna.

Av de allmännyttiga företagen anser en övervägande andel, 42 procent, att en oberoende instans för tvister i årshyresförhandlingar hade varit att föredra framför dagens lösning med en partsammansatt hyresmarknadskommitté.-

- Vår undersökning visar att missnöjet med den svenska hyressättningsmodellen är utbrett och omfattande. Det råder stor enighet bland både allmännytta och privata värdar att Hyresgästföreningen har ett veto i årshyresförhandlingarna, säger David Björnberg, omvärldsanalytiker på Fastighetsägarna GFR

Nästan 80 procent av hyresvärdarna anser att deras hyror är lägre än bruksvärdet. Bland bolag verksamma i kommuner med över 100 000 invånare anser över hälften att de flesta hyror är under bruksvärdet.

- Hyror som inte utvecklas i takt med den övriga samhällsekonomin och förhandlingar utan rimliga spelregler slår mot hela hyresmarknaden. Den växande klyftan mellan betalningsvilja och faktisk hyra skapar allt längre bostadsköer, särskilt i våra storstäder. Värst drabbas unga, nyanlända och de som behöver förändra sin livssituation. Behovet av reformer är mycket stort, säger Rikard Ljunggren, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

* I Fastighetsägarna GFR ingår Västra Götalands, Värmlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar och västra Östergötlands län.

Kontakter

David BjörnbergOmvärldsanalytiker Fastighetsägarna GFR

Fastighetsägarna GFR: Västra Götalands län, Värmlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län och västra Östergötlands län.

Tel:031-755 33 03david.bjornberg@fastighetsagarna.se

Dokument

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna16.7.2021 13:00:56 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte6.7.2021 10:42:08 CEST | Pressmeddelande

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

Ny rapport pekar på behovet av långsiktiga bostadsreformer29.6.2021 07:11:00 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till ett fördjupat samtal om långsiktiga bostadsreformer och lyfter i rapporten Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar fram några av de många fastighetsföretag som på olika sätt bidrar till socialt hållbara bostadslösningar. Med rapporten vill Fastighetsägarna Stockholm peka på utmaningar och behov i den här centrala delen av dagens bostadsmarknad, skildra konsekvenserna av de problem vi ser och att bidra till lösningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum