A Non Smoking Generation

Allt fler vill se fler tobaksfria miljöer

Dela

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att över 80 procent av allmänheten anser att lekplatser, uteserveringar, badplatser och perronger bör vara rökfria. Opinionen för rökfria miljöer har ökat signifikant sedan det utökade rökförbudet trädde i kraft 1 juli förra året. Nästan 80 procent av både vuxna och unga anser också att det borde införas ett förbud mot tobak under skoltiden.

Rökfri zon utanför en gymnasieskola i Stockholm.
Rökfri zon utanför en gymnasieskola i Stockholm.

A Non Smoking Generations årliga Novusundersökning om ungas attityder till tobak visar på ett starkt och växande stöd för tobaksfria miljöer. Sedan 2019 års undersökning som genomfördes två månader innan den 1 juli, då fler allmänna platser utomhus blev rökfria, har andelen som uppger att de stödjer rökfria perronger ökat från 77 procent till 84 procent. Alltfler uppger även att de är negativa till rökning på uteserveringar, lekplatser och badplatser, samt bland elever i gymnasiet.

-       Det växande stödet för tobaksfria miljöer visar tydligt hur lagstiftning påverkar opinion och normer. Lagstiftningen fyller en viktig kunskapshöjande funktion där fler får insikt i hur tobaksfria miljöer skyddar unga från att börja och stödjer alla de som vill sluta. 2020 när barnkonventionen blev svensk lag är det barnens tur att också få en helt tobaksfri skoltid, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Sedan organisationens första Novusundersökning 2016 har ”kompisars påverkan” och ”vilja att passa in” toppat listan över orsaker till att unga börjar använda tobak. Nio av tio tillfrågade 14-18-åringar svarar att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka, och sju av tio uppger samma orsak till att testa nya nikotinprodukter. Nästan åtta av tio ungdomar svarar också att de vill ha ett förbud mot tobak under skoltiden. Ingen vill fastna i ett skadligt tobaksberoende men alltför många har svårt att tacka nej när kompisen bjuder.

-       Tobaksbruk är ett socialt smittsamt beteende. Den sociala distansen till följd av covid-19 kan sannolikt förhindra smittspridning av både virus och, som en bonus, även tobak. När ungdomarna återvänder till skolan i höst efterfrågar och förtjänar de ett bättre skydd mot att fastna i ett skadligt nikotinberoende. Det är hög tid att politikerna lyssnar till opinionen och vidtar ytterligare åtgärder för ett tobaksfritt och mer motståndskraftigt samhälle, säger Helen Stjerna.

Knappt hälften av ungdomarna anger att de har fått ingående information om tobak vid särskilda lektioner i skolan. Hela 13 procent uppger att de inte har fått någon information alls. Bara 18 procent svarar att de vet att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa och ännu färre, nio procent, vet att nikotin kan ge inlärningssvårigheter. Samtidigt svarar drygt hälften att ”må dåligt psykiskt” är en orsak till att börja med tobak och hela 19 procent uppger att de har testat det nya vita snuset.

-       Den befintliga lagstiftningen misslyckas helt med att skydda unga från tobak i skolan. För att främja ungas hälsa, studieresultat och framtid behöver skoltiden vara fri från samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade. Läroplanen borde även inkludera ingående information om tobak. I dagsläget uppfyller vi varken barnkonventionens eller tobakskonventionens krav. Alla barn har rätt till en tobaksfri skoltid och att få den kunskap som motiverar till tobaksfria liv, säger Helen Stjerna.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till tobak. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 004 webbintervjuer under perioden 30 april – 6 maj 2020, varav 351 gjordes med målgruppen 14–18 år. Deltagarfrekvensen var 63 procent.

För mer info:

Helen Stjerna, generalsekreterare, tel: 0733-393644, e-post: helen@nonsmoking.se

Nicole Tallberg, kommunikationsansvarig, tel: 08-109300, e-post: nicole@nonsmoking.se

Nyckelord

Bilder

Rökfri zon utanför en gymnasieskola i Stockholm.
Rökfri zon utanför en gymnasieskola i Stockholm.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen En Rökfri Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

 

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

Ungdomar tror att nya tobaksprodukter är mindre farliga28.9.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

A Non Smoking Generation släpper ny rapport om ungas attityder till tobak. Rapporten baseras på en ny Novusundersökning och visar att ungdomar i hög grad påverkas av tobaksindustrins reklam. Var femte ungdom uppgav att de har testat det nya vita snuset och lika många svarade att de ofta ser tobaksreklam. Fler än 6 av 10 tror att unga testar nya produkter för att de ”verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter” och 4 av 10 anger ”tilltalande smaksättningar” som en anledning.

Downtown Camper och A Non Smoking Generation samarbetar för hälsa och en hållbar framtid26.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Downtown Camper by Scandic inleder nu ett samarbete med A Non Smoking Generation, en organisation som förebygger tobaksbruk bland unga, som ett led i hotellets arbete med att främja en aktiv, hälsosam och hållbar livsstil. 5 mars lanseras partnerskapet under ett event som kombinerar löpning med kunskapsutbyte om tobaksfrihet som en investering i både hälsa och hållbar utveckling.

A Non Smoking Generation lanserar nikotinsemla25.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Inför fettisdagen 25 februari lanserade A Non Smoking Generation en nikotinsemla – helt fri från tobak. Bakverket är kärnan i en reklamkampanj som uppmärksammar hur tobaksindustrin vilseleder konsumenter genom att marknadsföra nya nikotinprodukter som tobaksfria. Kampanjen är en bluff utformad för att belysa hur tobaksindustrin konsekvent och medvetet kringgår tobakslagen för att kunna locka barn in i beroende genom reklam, design och smaktillsatser.

Kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling motiverar ungdomar att avstå tobak3.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Nästan 90 procent av unga fick ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling efter att ha sett A Non Smoking Generations föreläsning ”50 kr och barnarbete på köpet”. Hela 92 procent ansåg att föreläsningen motiverar barn och unga till att vara tobaksfria. Det visar en enkätundersökning från projektet Tobaksbarn 2019.

Två miljoner barn har fått kunskap som motiverar till tobaksfria liv28.11.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 1979 har A Non Smoking Generation förmedlat livsviktig kunskap till över två miljoner barn. I samband med organisationens 40 års-jubileum uppmärksammas viktiga milstolpar men också att behovet av ökad kunskapsspridning och förebyggande insatser för att skydda barn från tobaksbruk. 2019 efterlyser organisationen en lag om tobaksfri skoltid och krav på att information om tobak, ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv, inkluderas i läroplanen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum