Almega

Almegas chefsekonom Lena Hagman kommenterar Riksbankens räntebesked och penningpolitiska rapport

Dela

Riksbanken lämnar räntan oförändrad och justerar upp räntebanan väldigt marginellt.

  • Almega ser inte att den underliggande inflationen kommer stiga i den takt som Riksbanken ser. Det kommer ske en viss ökning på grund av energipriser och prisutvecklingen på grönsaker. Men den generella prisutvecklingen går långsamt och vi kommer befinna oss i en lågräntemiljö under en lång tid framöver, säger Almegas chefsekonom Lena Hagman.

Tjänstesektorn hämmas förnärvarande av kompetensbrist i kombination med en historiskt svag prisutveckling för tjänster. Personalbristen hämmar en stor andel av tjänsteföretagen, drygt 1/3, vilket är högre än vid högkonjunkturen innan finanskrisen. I vissa branscher som är kunskapsintensiva är bristen på arbetskraft det främsta hindret för verksamheten för mellan 60 och 75 procent av företagen.

  • Medan personalbristen håller nere företagens produktivitetstillväxt pressas tjänstepriserna av ökad internationell konkurrens. Därför kan inte ökade löner pareras med högre försäljningspriser, vilket Riksbanken argumenterar för. De löneökningar på 3,4 procent som Riksbanken ser framför sig i år är alldeles för höga. Det kommer inte bli så högt, säger Almegas chefsekonom Lena Hagman.

Historiskt sett har priserna på tjänster stigit i samband med stark efterfrågan och högt resursutnyttjande vilket inte är fallet längre. Riksbanken lutar sig dock fortfarande mot historiska samband som visar att ett så högt resursutnyttjande som vi har i dag bör leda till snabbare löneökningar och bidra till högre inflation. Dock har Riksbanken börjat uttrycka osäkerhet kring dessa samband och flaggat för att det nu finns större osäkerhet i Riksbankens löne- och inflationsprognoser.

Almega räknar med att det höga resursutnyttjandet inte kommer bidra till ökad inflation i samma utsträckning som vid tidigare högkonjunkturer, och med en betydande eftersläpning. Förklaringen till de senaste årens svaga tjänsteprisutveckling handlar om strukturella förändringar som påverkar tjänsteföretagens möjligheter att höja sina priser. Ett ökat internationellt konkurrenstryck är en viktig bidragande faktor. Här bidrar även sådant som ökad e-handel och större pristransparens till den svagare prisutvecklingen

  • Det är hög tid att Riksbanken uppmärksammar det ökade internationella konkurrenstrycket för tjänsteföretagen och vad det får för konsekvenser för prisutvecklingen säger Almegas chefsekonom Lena Hagman

Sveriges export består till cirka 60 procent av tjänster, antingen som rena tjänster eller integrerade i exportprodukterna. En allt större del av sysselsättningen kopplad till Sveriges export finns inom tjänstesektorn, något över 60 procent. En ökning från en andel på 46 procent 1995. Den ökade tjänsteexporten och sysselsättningen kopplad till exporten innebär också ett ökat konkurrenstryck för tjänsteföretag.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Bilder

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega vill stoppa nya extratjänster – satsa på åtgärder som leder till jobb5.9.2018 17:04Pressmeddelande

Almegas rapport ”Vägval matchning” visar tydligt att de statliga extratjänsterna inte leder till riktiga jobb för de arbetssökanden. Att låsa in arbetslösa i extratjänster förvärrar bristen på arbetskraft och gör det ännu svårare för arbetsgivarna att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt som enskilda personer som kan och vill jobba kommer allt längre från ett riktigt jobb.

Positiva till Moderaternas förslag att se över diskrimineringslagen3.9.2018 16:29Pressmeddelande

Kommentar till Moderaternas förslag om att se över diskrimineringslagen mot bakgrund av den dom Arbetsdomstolen som gav en muslimsk kvinna skadestånd därför det företag där hon sökte jobb hade avbrutit anställningsförfarandet när kvinnan vägrade ta en manlig chef, just därför att han är man. - Vi är positiva till Moderaterna förslag. Vi ser att det skulle vara möjligt med ett tillägg i diskrimineringslagen som innebär att en arbetsgivare inte behöver finna sig i att en anställd diskriminerar andra på grund av till exempel kön även om den anställde åberopar sin religionsfrihet, menar Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega

Tjänsteindikatorn Q2: Uppåtgående trenden för sysselsättningstillväxten bruten20.6.2018 06:57Pressmeddelande

För första gången sedan 2014 visar Almegas Tjänsteindikator att den uppåtgående trenden för sysselsättningstillväxten i den privata tjänstesektorn är bruten. Detta trots en fortsatt stark konjunktur. Indikationen är att företagen inom särskilt kunskapsintensiva tjänstebranscher anpassar sig efter den akuta kompetensbristen. Något som drabbar tillväxten i stort då den privata tjänstesektorn står för 66 procent av näringslivets förädlingsvärde.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum