Almega

Almegas chefsekonom Lena Hagman kommenterar Riksbankens räntebesked och penningpolitiska rapport

Dela

Riksbanken lämnar räntan oförändrad och justerar upp räntebanan väldigt marginellt.

  • Almega ser inte att den underliggande inflationen kommer stiga i den takt som Riksbanken ser. Det kommer ske en viss ökning på grund av energipriser och prisutvecklingen på grönsaker. Men den generella prisutvecklingen går långsamt och vi kommer befinna oss i en lågräntemiljö under en lång tid framöver, säger Almegas chefsekonom Lena Hagman.

Tjänstesektorn hämmas förnärvarande av kompetensbrist i kombination med en historiskt svag prisutveckling för tjänster. Personalbristen hämmar en stor andel av tjänsteföretagen, drygt 1/3, vilket är högre än vid högkonjunkturen innan finanskrisen. I vissa branscher som är kunskapsintensiva är bristen på arbetskraft det främsta hindret för verksamheten för mellan 60 och 75 procent av företagen.

  • Medan personalbristen håller nere företagens produktivitetstillväxt pressas tjänstepriserna av ökad internationell konkurrens. Därför kan inte ökade löner pareras med högre försäljningspriser, vilket Riksbanken argumenterar för. De löneökningar på 3,4 procent som Riksbanken ser framför sig i år är alldeles för höga. Det kommer inte bli så högt, säger Almegas chefsekonom Lena Hagman.

Historiskt sett har priserna på tjänster stigit i samband med stark efterfrågan och högt resursutnyttjande vilket inte är fallet längre. Riksbanken lutar sig dock fortfarande mot historiska samband som visar att ett så högt resursutnyttjande som vi har i dag bör leda till snabbare löneökningar och bidra till högre inflation. Dock har Riksbanken börjat uttrycka osäkerhet kring dessa samband och flaggat för att det nu finns större osäkerhet i Riksbankens löne- och inflationsprognoser.

Almega räknar med att det höga resursutnyttjandet inte kommer bidra till ökad inflation i samma utsträckning som vid tidigare högkonjunkturer, och med en betydande eftersläpning. Förklaringen till de senaste årens svaga tjänsteprisutveckling handlar om strukturella förändringar som påverkar tjänsteföretagens möjligheter att höja sina priser. Ett ökat internationellt konkurrenstryck är en viktig bidragande faktor. Här bidrar även sådant som ökad e-handel och större pristransparens till den svagare prisutvecklingen

  • Det är hög tid att Riksbanken uppmärksammar det ökade internationella konkurrenstrycket för tjänsteföretagen och vad det får för konsekvenser för prisutvecklingen säger Almegas chefsekonom Lena Hagman

Sveriges export består till cirka 60 procent av tjänster, antingen som rena tjänster eller integrerade i exportprodukterna. En allt större del av sysselsättningen kopplad till Sveriges export finns inom tjänstesektorn, något över 60 procent. En ökning från en andel på 46 procent 1995. Den ökade tjänsteexporten och sysselsättningen kopplad till exporten innebär också ett ökat konkurrenstryck för tjänsteföretag.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Bilder

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega välkomnar smidigare regelverk för arbetskraftsinvandring19.12.2017 09:40Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen en utredning som föreslår att det inte längre ska vara möjligt att återkalla arbetstillstånd när det begåtts bagatellartade misstag. Kompetensbristerna är stora och växande i tjänstesektorn. Många arbetsgivare hittar inte lämplig arbetskraft att rekrytera i Sverige. Möjligheten att rekrytera arbetskraftsinvandrare från tredje land är därför ytterst värdefull, det handlar bland annat om IT-specialister och ingenjörer från Indien och Kina.

Almegas förbund sänker medlemsavgiften28.11.2017 07:30Pressmeddelande

Första januari 2018 kommer Almegas förbund sänka medlemsavgiften för förbundens 11.000 medlemsföretag. Almega och dess förbund är en arbetsgivarorganisation som representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn och förbundens medlemsföretag sysselsätter ungefär en halv miljon arbetstagare. Redan idag är medlemsavgifterna bland de lägsta bland arbetsgivarorganisationer i Sverige, och nu sänks de ytterligare. - Vi har de senaste två åren sett över våra kostnader vilket gör att vi nu kan sänka avgiften utan att göra avkall på den höga kvaliteten i våra tjänster. Vi vill ge medlemsföretagen en riktigt god service för de avgifter man betalar, och kommer fortsätta utveckla Almegas verksamhet som en modern och framstående arbetsgivar- och branschorganisation, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt. Sänkningen sker på den rörliga delen av medlemsavgiften och varierar beroende på företagets storlek. Som ett exempel kommer sänkningen för ett företag med 25 anställda, med en medellön på 30.000 kr/

Idag signerade parterna överenskommelsen om etableringsjobb​21.11.2017 12:08Pressmeddelande

I dag har Arbetsgivarna tillsammans med flera förbund inom LO signerat principöverenskommelser om så kallade etableringsjobb, som media rapporterat om tidigare. Ett verktyg för att möjliggöra för personer långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Principöverenskommelsen är första steget i processen. Parterna kommer nu lämna över uppgörelsen till regeringen och gemensamt förhandla med regeringen. När parterna på de olika avtalsområdena antagit förslaget först då är etableringsjobben i hamn. Etableringsanställningarna går ut på att arbetsgivaren kan anställa en person till en kostnad av 8 000 kronor i månaden. Staten skjuter sedan till pengar, direkt till den anställde, så att lönen efter skatt ger en skälig levnadsnivå. - Arbetslösheten bland utlandsfödda är 22 procent och fortsätter öka. Att minska arbetslösheten är en stor samhällsutmaning som ansvarstagande parter på arbetsmarknaden nu axlar genom att införa etableringsjobb. Nu är det upp till regeringen att bidra med sin del för a

Almega kommenterar SCB.s arbetskraftsundersökning (AKU)21.11.2017 10:05Pressmeddelande

Idag presenterar SCB sin undersökning AKU, Arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet 2017. Almegas vd Anna-Karin Hatt kommenterar undersökningen så här: - En kritisk punkt på arbetsmarknaden är nu nådd. Samtidigt som Arbetskraftsundersökningen presenterar ny hisnande statistik över antalet personer som står utan arbete, råder en akut kompetensbrist inom den privata tjänstesektorn. Almegas bedömning är att tillväxten för sysselsättningen nu riskerar att bromsa in om vi inte hanterar problemen med otillräckliga matchningsinsatser och den kritiska kompetensbristen som i dagsläget hämmar svensk tillväxt. Statistiken understryker behovet av vi sänker trösklarna till arbetsmarknaden samtidigt som vi stärker incitamenten för kompetensinvesteringar, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum