Svenskt Trä

Altan i tryckimpregnerad svensk furu ger lägst klimatpåverkan

Dela

En altan med komposittrall tillverkad i Kina avger mer än tio gånger så mycket CO₂ som en altan med tryckimpregnerad svensk furutrall. Det visar en jämförande livscykelanalys, LCA, av klimatpåverkan för fem olika material för att bygga altan.

- Jag är inte förvånad att det tryckimpregnerade altandäcket visar lägst global uppvärmningspotential. Tryckimpregnerat furu är ett miljömässigt hållbart och mycket beständigt material, säger Johan Fröbel som är chef på teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Analysen visar att ett altandäck med tryckimpregnerad svensk furutrall belastar klimatet minst och avger lägst CO₂ av de fem altanmaterialen. På andra plats kommer altan med trall av träslaget ipé, följt av betong och tätt därefter lärk. Näst störst klimatpåverkan har en altan med komposittrall tillverkad i Tyskland och störst klimatpåverkan har en altan med komposittrall tillverkad i Kina. En altan med komposittrall tillverkad i Kina avger mer än tio gånger så mycket CO₂ som en altan i tryckimpregnerad svensk furu.

- Trä är ett förnybart material som binder koldioxid och även om de importerade träslagen ipé och lärk inte avger mycket mer CO₂ än den tryckimpregnerade svenska furun, blir utsläppen för transport till Sverige tydliga i slutresultatet, säger Martin Erlandsson från IVL Svenska Miljöinstitutet.

I analysen jämfördes klimatpåverkan för fem olika material för att bygga altan: tryckimpregnerad furu i träskyddsklass NTR/AB, sibirisk lärk, ipé (ett tropiskt träslag), träplastkompositer tillverkade i Kina respektive Tyskland, samt betongplattor.

En LCA är en metod som används för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. IVL Svenska Miljöinstitutet och Teknologisk Institut i Danmark, DTI, står tillsammans bakom denna LCA av koldioxidutsläpp från olika material för fem olika altandäck. I LCA:n antogs de förväntade genomsnittliga livstiderna vara 30 år för tryckimpregnerad furu i träskyddsklass NTR/AB, ipé, träplastkompositer och betong. Sibirisk lärk förväntades ha en genomsnittlig livstid på 15 år och behöver därefter bytas ut för att hålla i 30 år som de övriga altanmaterialen.

Läs den fullständiga LCA:n och sammanfattningen på Svenskt Träs webbplats: https://www.svenskttra.se/om-tra/hallbarhet/ 

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
+46 8 762 79 68, johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Svenskt trä intar central plats på Kinas stora träbyggmässa28.3.2019 09:10:33 CETPressmeddelande

I Kina förstår allt fler vikten av skogen som kolsänka och att träbyggande är del av svaret på klimatfrågan. Den 30 mars till 1 april riktar Kina blicken mot svensk skogsindustri och sågverksnäring då en av Kinas viktigaste mässor för träbyggande, Timber Structure Fair, går av stapeln. Branschorganisationen Svenskt Trä deltar för att lyfta fram svenskt trä som ett hållbart och mångsidigt material med många användningsområden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum