Svenskt Trä

Limträbranschen ser ljust på framtiden trots minskad försäljning första kvartalet 2024

Dela

Den rådande lågkonjunkturen i svensk ekonomi har fått bygginvesteringarna att avstanna och gjort att hushållen håller hårdare i plånboken. Det avspeglar sig i den senaste kvartalsstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä som visar att försäljningen av limträ minskat med 23 procent under årets första tre månader.

Gjuteriet i Malmö.
Gjuteriet i Malmö som till stor del är byggt av limträ. Foto: Martinsons Byggsystem

– Trots ett tufft marknadsläge ser vi positivt på framtiden, inte minst med tanke på den roll limträ spelar i den gröna omställningen. Produkter i limträ bidrar på många sätt till att minska byggsektorns miljöpåverkan och främjar utvecklingen mot en mer hållbar framtid, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.

Enligt den senaste limträstatistiken från Svenskt Trä gick försäljningen av projektbalk, som säljs direkt till byggentreprenörer och fastighetsutvecklare, ner 42 procent i mars 2024. Lagerbalk, som säljs via bygghandeln, gick ner med 24 procent jämfört med samma månad föregående år. Vid en jämförelse mellan det första kvartalet 2023 och 2024 har försäljningen av projektbalk minskat med 21 procent medan lagerbalk minskat med 28 procent. Totalt innebär det en försäljningsminskning med 23 procent under årets tre första månader. Fördelningen i procent mellan projekt- respektive lagerbalk visar att nästan tre fjärdedelar av försäljningen i mars avser projektbalk.

– Marknaden är avvaktande och vi har mycket offerter ut där de större ordrarna tar längre tid på sig att gå till affär. Nu förbereder vi oss för ett uppsving och troligtvis kommer vi att se en ketchupeffekt när konjunkturen vänder och byggandet kommer i gång igen, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för bygg- och anläggningsverksamhet minskade i mars 2024 med 2,1 enheter till 92,6 jämfört med februari. Det är en siffra som sammanställs genom svar på frågor avseende verksamheternas ekonomi de senaste och kommande tolv månaderna. Byggföretagen förväntar sig i lägre utsträckning än i februari att byggandet kommer att minska de kommande tre månaderna medan anläggningsbyggarna förväntar sig ett ökat byggande.

– Vår förhoppning är att försäljningen av lagerbalk genom bygghandeln kommer att vinna på regeringens beslut att utöka taket för rot- och rutavdragen med start den 1 juli i år. En eventuell räntesänkning i maj stärker också hushållens köpkraft och möjligheterna att renovera och påbörja om- och tillbyggnadsprojekt, säger Daniel Edman, försäljningschef, Bygghandel & Industri på Setra Trävaror AB

Marknadsanalysföretaget Prognoscentret rapporterade i början av april att antalet byggstartade bostäder i januari 2024 gått ner med 52 procent jämfört med samma månad förra året.

– Vi märker främst av nedgången inom flerbostadshussegmentet. Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan kopplad till de investeringar som görs inom industrin, men även inom det offentliga byggandet av till exempel skolor, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons Byggsystem AB.

Det bistra läget till trots fortsätter Svenskt Trä och landets limträproducenter sitt långsiktiga arbete för att öka kännedomen om limträ och träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter. Byggbeskrivningar, inspirationsbroschyrer och Limträhandbok Del 1–4 samt digitala dimensioneringsverktyg i kombination med seminarier, utbildningsinsatser och en stark närvaro i sociala medier, bidrar till att göra marknaden väl förberedd när konjunkturen vänder.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gjuteriet i Malmö.
Gjuteriet i Malmö.
Ladda ned bild

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Årets uppdateringar i populärt dimensioneringsprogram14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Branschorganisationen Svenskt Trä har uppdaterat det populära och kostnadsfria dimensioneringsprogrammet för mindre konstruktioner. Sedan programmet lanserades 2011 har det kontinuerligt förbättrats och utvecklats för att möta gällande normer och regler samt marknadens önskemål på dimensionering av nya konstruktioner. Det har gjort programmet till en av Svenskt Träs mest efterfrågade tjänster. I 2024 års uppdatering ingår en ny helhetslösning kring altaner, ett nytt entresolbjälklag samt kompletteringar i två nock- och takbalksberäkningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye