Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Alternativ cementförsörjning i Sverige

Dela

Tillväxtanalys redovisar idag svaren utifrån ett regeringsuppdrag om förutsättningarna för en alternativ försörjning i händelse av ett stopp av cementproduktionen i Slite på Gotland. Den framtida efterfrågan har kartlagts, vilka alternativa källor som finns samt de logistiska förutsättningarna för import av cement.

Carl Wadell, analytiker på Tillväxtanalys
Carl Wadell, analytiker på Tillväxtanalys

– Rapporten belyser effekter och merkostnader som uppstår om kalkstensbrytningen eller cementproduktionen i Slite ska ersättas, och pekar på åtgärder som staten och privata aktörer kan behöva vidta om dessa situationer uppstår, säger Sverker Härd, generaldirektör på Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys rapport är resultatet av ett samarbete med fem andra myndigheter: Boverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, SGU och Trafikverket. Ytterligare ett stort antal organisationer har bidragit med expertkunnande och granskning av underlag och beräkningar.

– Resultatet av vårt gemensamma arbete är en tydligare bild av alternativen till en fortsatt kalkstensbrytning eller cementproduktion i Slite, säger Carl Wadell, projektledare på Tillväxtanalys.

I slutrapporten ”Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import” presenteras konsekvenser av tre olika scenarier för minskad eller upphörd produktion i Slite på Gotland:

– På kort sikt beror effekterna av ett eventuellt stopp av kalkstensbrytningen i Slite i stor utsträckning på vilka möjligheter Cementa har att etablera en alternativ försörjning. En nedsatt cementförsörjning får negativa konsekvenser för svenskt samhällsbyggande och den svenska ekonomin konstaterar Carl Wadell.

Tillväxtanalys presenterar i rapporten förslag på åtgärder till regeringen för att möjliggöra och underlätta import eller alternativ inhemsk försörjning av kalksten, klinker och cement:

  • Undanröj hinder för import
  • Undvik lagändringar som kan hämma import
  • Överväg satsning på ökad provningskapacitet
  • Överväg försörjningsberedskap
  • Främja alternativ till cement
  • Se över tillståndsprocesserna för brytning
  • Fortsatt dialog och utredning kring logistiklösningar

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Carl Wadell, analytiker på Tillväxtanalys
Carl Wadell, analytiker på Tillväxtanalys
Ladda ned bild

Länkar

Om

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund

010-447 44 00https://www.tillvaxtanalys.se/

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sverker Härd har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.

Följ Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum