Trafikverket

Ändrade hastighetsgränser för säkrare färd på E14 i Västernorrland och Jämtland

Dela

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Hastighetsöversynen pågår över landet, och är en del av nollvisionen - ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Därför föreslår vi nu sänkta hastigheter på stora delar av E14 i Västernorrland och Jämtland.

- Vi vill ha effektiva resor och transporter. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. Vi har noga följt den debatt som förts kring just E14 och när vägens utformning tillåter det sätter vi en högre hastighetsgräns, men säkerheten måste alltid komma först, säger Helena Werre, enhetschef på Trafikverket.

Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. På en mötesfri väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen vara 100 km/tim eller högre.

Rätt hastighet räddar liv

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning kan ungefär sju liv räddas per år.

- Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Vid en kollision i 80 km/tim i stället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent, säger Helena Werre, enhetschef på Trafikverket.

På vägar som inte är mötesfria sänks hastigheten till 80 kilometer i timmen, med undantag för vägar med lite trafik (under 2 000 fordon per årsmedeldygn). På lång sikt kan säkrare vägar byggas och på kort sikt anpassas hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Sänkt hastighet är en av flera åtgärder som görs för att skapa säkrare vägar.

- Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills att vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Mötesseparering, sänkta hastigheter och säkrare fordon bidrog starkt till 2020 års resultat med 204 omkomna i trafiken. Det finns inte medel för att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Helena Werre, enhetschef på Trafikverket.

Ute på remiss

Nu skickas remisser med förslag till ändrade hastigheter för E14 ut till kommuner, regionerna, Polisen samt andra aktörer. Remisstiden sträcker sig till sista augusti. Trafikverkets generaldirektör tar beslut i november om ändrade hastigheter. Trafikverket har som ambition att införa de nya hastigheterna i början av december.

Kontakter

Helena Werre, enhetschef Trafikverket, 010-122 44 23
Peter Jonsson, presskommunikatör Trafikverket, 010-123 42 20
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum