Alecta

Ändrade premier för förmånsbestämda pensioner

Dela

Alectas styrelse har beslutat att höja premierna för förmånsbestämd ålderspension. Höjningen är en anpassning till längre förväntad livslängd och rådande lågräntemiljö. Samtidigt sänks familjepensionspremierna. Förändringarna träder i kraft den 1 mars 2017.

– Alecta har en stark finansiell ställning men avkastningsutsikterna är låga till följd av ränteläget. Samtidigt förväntar vi oss att livslängden fortsätter öka. För att säkerställa att premierna långsiktigt räcker till att fullfölja våra försäkringsåtaganden och ge återbäring genomför vi nu en ändring av våra premier, säger Fredrik Palm, produktchef på Alecta.

Så påverkas ålderspensionspremien
För löpande betald ITP 2 Ålderspension höjs premien med i genomsnitt 15 procent, huvudsakligen som en följd av att premieräntan sänks från 2 till 1,25 procent. Höjningen gäller vid nyteckning och förmånsökningar, och omfattar även förmånsbestämda avgångspensioner. Premienivån för befintliga försäkringsförmåner i Alecta är garanterad och påverkas därför inte av beslutet.

Även PRI-inlösen påverkas
Premieändringen påverkar arbetsgivarnas premier vid frivillig och tvingande inlösen av pensionsåtaganden samt vid beståndsövertaganden. Eftersom den premieränta som tillämpas vid inlösen successivt justerats ned de senaste åren blir dock påverkan betydligt mindre än för löpande betald försäkring. En genomsnittlig inlösen förväntas bli cirka 3 procent dyrare till följd av den ändrade premien.

Familjepensionspremien sänks
ITP 2 Familjepension är en förmån som betalas ut vid dödsfall till efterlevande make, maka, registrerad partner och barn under 20 år. Premien för familjepensionen sänks med som mest 13 procent. Sänkningen beror huvudsakligen på en minskad andel försäkrade med efterlevande som har rätt till ersättning.

För mer information, se alecta.se

Vid frågor, kontakta
Johan Anderson, presschef, Alecta, tel: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

08-441 63 29http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 750 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Rekordlåga avgifter i ny avtalsperiod för ITP23.10.2018 09:00Pressmeddelande

Alectas finansiella rapport tredje kvartalet 2018 Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2017 • Alecta Optimal Pensions avkastning var 9,7 procent i årstakt den senaste femårsperioden (11,5). • Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 7,5 procent i årstakt den senaste femårsperioden (8,3). • Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,05 (0,06) • Kapitalförvaltningskostnadsprocent var 0,021 (0,022).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum