Energimyndigheten

​Annullering av 38,4 miljoner elcertifikat

Dela

Den 6 april annullerades totalt 38 369 419 elcertifikat för 2020 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden

Den 6 april annullerades totalt 38 369 419 elcertifikat för 2020 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden.

För el producerad under 2020 utfärdades det totalt 50,0 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 11,6 miljoner elcertifikat till totalt 9,8 miljoner elcertifikat.

23,6 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige
Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2020 blev 89,2 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 23 638 592 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,92 procent, det vill säga 23 619 230 elcertifikat.

14,8 miljoner elcertifikat annullerades i Norge
I Norge annullerades 14 750 189 elcertifikat. Mer om annulleringen i Norge.

Om kvotplikt
Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 6 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 33 kr per elcertifikat som inte har annullerats. Kvotpliktsavgiften har beräknats genom att det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2020 till och med 31 mars 2021 multiplicerats med 1,5. Det genomsnittliga priset var 22,16 kr och i det priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge.

Mer information om annulleringen publiceras den 20 april
Ytterligare information och analys av annulleringen kommer att publiceras i ett pressmeddelande tisdag den 20 april klockan 09.

Kontakt Energimyndigheten
Lena Barrögård, handläggare, telefon 016-544 21 37

Zinaida Kadic, enhetschef, telefon 016-544 22 89

Nyckelord

Kontakter

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

Investering i klimatneutral metanolproduktion hos Perstorp stöds av Energimyndigheten23.6.2021 15:58:23 CEST | Pressmeddelande

Kemiföretaget Perstorp tillsammans med Fortum och Uniper investerar med stöd av Energimyndigheten i en anläggning för produktion av klimatneutral metanol. Målet är att minska utsläppen av koldioxid sett över hela värdekedjan med cirka 500 000 ton per år. Energimyndighetens stöd på strax under 295 miljoner kronor är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp.

Sveriges energisystem 2050 – så kan det se ut18.3.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Sverige har goda förutsättningar för ökad elproduktion men det medför utmaningar som behöver hanteras i god tid. Bioenergi kommer att vara en viktig pusselbit fast här finns risk för målkonflikter. Vi ser också att Sverige behöver arbeta mer med energieffektivisering. Det är några av slutsatserna i Energimyndighetens rapport Långsiktiga scenarier över energisystemet som släpps idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum