Försäkringskassan

Antal dagar för ersättningen till riskgrupper utökas

Dela

Regeringen har beslutat om en utökning av antalet dagar för ersättningen till riskgrupper, från 90 till 184 dagar under perioden 1 juli 2020 – 31 december 2020. Tidigare har även beslutats om vissa förändringar gällande kroniska sjukdomar vilka ger rätt till ersättning. Förändringarna gäller retroaktivt från 1 juli 2020.

Utökningen av antalet ersättningsdagar gäller även för vissa närstående till personer i riskgrupp. Tidigare har beslutats om att tidsgränser förlängs, men antalet dagar har varit det samma. Nu förlängs även antalet dagar man som enskild kan söka.

Den som redan har sökt om ersättning för fler än 90 dagar men inte fått beslut behöver inte söka igen. Försäkringskassan kommer nu handlägga ansökan utifrån det nya regelverket.

Den som har ansökt om ersättning till riskgrupp för fler än 90 dagar och fått avslag (eftersom formellt beslut saknats) måste söka på nytt men behöver inte skicka in ett nytt läkarintyg.

Ändring av vissa diagnoser vilka ger rätt till ersättning

Regeringen har tidigare fattat beslut om att personer med någon av diagnoserna som anges i punkt 2 i listan över riskgrupper, och som har sådan svårighetsgrad att den innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19, har rätt till ersättning utan samtidig förekomst av annan diagnos (anges i riskgrupp 7). Detta gäller dock inte diagnosen hypertoni. Även denna förändring gäller retroaktivt från 1 juli.

Den som har sökt utifrån tidigare diagnoslista och fått avslag måste ansöka på nytt. Det läkarintyg som bifogas ansökan måste styrka att den försäkrade tillhör riskgruppen.

Förslag om ytterligare förlängning

Regeringen har även föreslagit – men ännu inte fattat beslut – att ytterligare förlänga perioden man kan söka ersättning för, till och med den 31 mars 2021. Eftersom något formellt beslut inte är taget kan man i dagsläget endast söka ersättning för perioden 1 juli till och med 31 december 2020.

Hittills har Försäkringskassan mottagit drygt 6200 stycken ansökningar om ersättning för riskgrupp och hittills har drygt 102 miljoner kronor betalats ut.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

[Red-info] Försäkringskassans statistik nu tillgänglig för eget sök23.2.2021 09:00:00 CETNyheter

Från och med nu har Försäkringskassans statistik om socialförsäkringen ett nytt gränssnitt. Det innebär att användare själva kan ta fram statistik direkt ur Försäkringskassan statistikdatabas och filtrera resultatet utifrån olika variabler. Resultatet presenteras sedan antingen som ett diagram (graf eller staplar) eller som tabell och resultatet kan också exporters som Excel-fil. Ofta presenteras statistiken tillsammans med en kommentar, detta för att den ska sättas i ett sammanhang och bli enklare att förstå. Statistikportalen nås via www.fk.se/statistik. Samtidigt införs en ny funktion där man kan filtrera bland Försäkringskassan publikationer, till exempel analyser, prognoser, svar på regeringsuppdrag och andra rapporter, för att enklare hitta relevant material. Detta nås genom https://www.fk.se/statistik/publikationer#/ För att få hjälp eller ställa frågor kring statistik och publikationer som rör socialförsäkringen eller Försäkringskassan kommer den bevakade brevlådan statistikenh

Högst sjukfrånvaro bland de med kort utbildning och utrikes födda som vistats länge i Sverige17.2.2021 09:00:00 CETPressmeddelande

Att sätta sjukfrånvaron i relation till den del av populationen som faktiskt arbetar – och inte till hela befolkningen i arbetsför ålder – ger en mer rättvisande bild av sjukfrånvaron i Sverige. En ny analys från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaron är klart högre än vad som vanligtvis rapporteras bland de som är yngst och äldst i arbetslivet, hos de som saknar gymnasieutbildning och hos utrikes födda.

Sju procent av covidrelaterade sjukskrivningar längre än 90 dagar19.1.2021 09:00:00 CETPressmeddelande

Pandemin innebar en kraftig ökning av antal sjukskrivna under våren 2020. Den absoluta majoriteten av covidrelaterade sjukskrivningarna var korta men sju procent av alla sjukfall med covidrelaterade diagnoser blev längre än tre månader. Samtidigt har färre medicinska rehabiliteringsinsatser genomförts till följd av pandemin. Detta visar en ny rapport från Försäkringskassan om pandemins effekter på sjukförsäkringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum