Försäkringskassan

Antal dagar för ersättningen till riskgrupper utökas

Dela

Regeringen har beslutat om en utökning av antalet dagar för ersättningen till riskgrupper, från 90 till 184 dagar under perioden 1 juli 2020 – 31 december 2020. Tidigare har även beslutats om vissa förändringar gällande kroniska sjukdomar vilka ger rätt till ersättning. Förändringarna gäller retroaktivt från 1 juli 2020.

Utökningen av antalet ersättningsdagar gäller även för vissa närstående till personer i riskgrupp. Tidigare har beslutats om att tidsgränser förlängs, men antalet dagar har varit det samma. Nu förlängs även antalet dagar man som enskild kan söka.

Den som redan har sökt om ersättning för fler än 90 dagar men inte fått beslut behöver inte söka igen. Försäkringskassan kommer nu handlägga ansökan utifrån det nya regelverket.

Den som har ansökt om ersättning till riskgrupp för fler än 90 dagar och fått avslag (eftersom formellt beslut saknats) måste söka på nytt men behöver inte skicka in ett nytt läkarintyg.

Ändring av vissa diagnoser vilka ger rätt till ersättning

Regeringen har tidigare fattat beslut om att personer med någon av diagnoserna som anges i punkt 2 i listan över riskgrupper, och som har sådan svårighetsgrad att den innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19, har rätt till ersättning utan samtidig förekomst av annan diagnos (anges i riskgrupp 7). Detta gäller dock inte diagnosen hypertoni. Även denna förändring gäller retroaktivt från 1 juli.

Den som har sökt utifrån tidigare diagnoslista och fått avslag måste ansöka på nytt. Det läkarintyg som bifogas ansökan måste styrka att den försäkrade tillhör riskgruppen.

Förslag om ytterligare förlängning

Regeringen har även föreslagit – men ännu inte fattat beslut – att ytterligare förlänga perioden man kan söka ersättning för, till och med den 31 mars 2021. Eftersom något formellt beslut inte är taget kan man i dagsläget endast söka ersättning för perioden 1 juli till och med 31 december 2020.

Hittills har Försäkringskassan mottagit drygt 6200 stycken ansökningar om ersättning för riskgrupp och hittills har drygt 102 miljoner kronor betalats ut.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Höga kostnader för covid-19 – men lägre än tidigare beräknat23.10.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Statens utgifter för socialförsäkringen väntas öka under 2020 i spåren av covid-19-pandemin. Dels till följd av regeländringar, dels på grund av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och ersättning för höga sjuklönekostnader. Däremot förväntas utgifterna bli mycket lägre än tidigare prognostiserat för viss förebyggande sjukpenning till personer i riskgrupp för att utveckla allvarlig covid-19.

Återgång till tidigare tidsgränser för läkarintyg20.10.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

Under våren fattade Försäkringskassan beslut om att tillfälligt ändra hanteringen av tidsgränserna för läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vab. Syftet var att avlasta sjukvården som hade ett mycket högt tryck under pandemin. Efter dialog med andra aktörer bedömer Försäkringskassan nu att vården har kapacitet att hantera utfärdandet av läkarintyg och återgår därför till ordinarie hantering av ansökningar och tidsgränser. Återgången gäller från och med den 1 november 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum