Konkurrensverket

Arla Foods ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Dela

Patent- och marknadsdomstolen har i en dom slagit fast att Arla Foods ska betala konkurrensskadeavgift för att ha gjort sig skyldigt till otillåtet samarbete inför en upphandling. Att Arla Foods under utredningen har samarbetat med Konkurrensverket innebär inte att företaget helt ska slippa betala avgift.

Det var inför en mejeriupphandling i slutet av 2016 som Arla Foods utbytte strategisk information om bland annat priser med ett konkurrerande företag. Ramavtalsupphandlingen av mejerivaror, som samordnades av Norrtälje kommun, omfattade flera kommuner och kommunala bolag.

Efter tips från den upphandlande myndigheten inledde Konkurrensverket en utredning som bland annat innebar att Arla Foods ålades att komma in med uppgifter om den aktuella upphandlingen.

Ett företag som på eget initiativ gör Konkurrensverket uppmärksamt på överträdelser kan under vissa förutsättningar beviljas så kallad eftergift, vilket innebär att det inte behöver betala konkurrensskadeavgift. Ett företag som utreds för en misstänkt överträdelse och som samarbetar med Konkurrensverket under utredningen kan i vissa fall också få betala en lägre avgift.

I detta fall lämnade Arla information om överträdelsen, men först efter det att Konkurrensverket hade ålagt företaget att komma in med uppgifter.

Domstolen har nu slagit fast att Arla inte självmant eller frivilligt lämnade informationen, eftersom Arla med anledning av åläggandet var tvingat att ge in den till Konkurrensverket. Det medför att företaget inte kan beviljas eftergift, eftersom det skulle strida mot lagstiftarens och eftergiftssystemets intentioner att bevilja eftergift i en sådan situation.

– Eftergiftsprogrammet är ett viktigt inslag i vår tillsynsverksamhet och vi är nöjda att domstolen delar vår bedömning att företag frivilligt måste lämna information om de ska slippa att betala konkurrensskadeavgift. Att konkurrenter utbyter information inför en upphandling är förbjudet och därför döms Arla nu att betala för en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Då Arla Foods på ett aktivt sätt har bidragit till utredningen har Konkurrensverket reducerat yrkandet om konkurrensskadeavgift med halva beloppet. Företaget döms av domstolen att betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift.  

För ytterligare information, kontakta:

Eva Persson, processråd, tfn 08-700 15 87

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Svensk Mäklarstatistik ska fortsätta leverera data om bostadsmarknaden1.7.2021 17:19:07 CEST | Pressmeddelande

Konkurrensverket ålägger tillfälligt Svensk Mäklarstatistik att fortsätta leverera data om bostadsaffärer i Sverige till företaget Valueguard Index Sweden, inklusive rätten för företaget att publicera egen statistik baserad på dessa data. Beslutet gäller fram till dess att Konkurrensverket har avgjort om Svensk Mäklarstatistiks leveransvägran är ett brott mot konkurrenslagen, eller fattat annat beslut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum