Sveriges läkarförbund

AT-ranking 2021 toppas av Hallands sjukhus i Varberg och Västerviks sjukhus

Dela

Årets bästa AT-ort delas av två välbekanta sjukhus; Hallands sjukhus i Varberg och Västerviks sjukhus. Södersjukhuset i Stockholm har också gjort ett stort hopp upp i rankingen från plats 57 till plats 15, men problemen med väntan på AT-tjänst har ökat generellt i hela landet. Tuff arbetsbelastning och problem med arbetsmiljön gör att 21 procent av AT-läkarna, den högsta siffran i rankingens historia, överväger att byta yrke.

Madeleine Liljegren, ordförande SYLF och ledamot i förbundsstyrelsen
Madeleine Liljegren, ordförande SYLF och ledamot i förbundsstyrelsen

Väntetiden för läkare att få påbörja vägen till legitimation har sedan mätningarna påbörjades 2008 ökat med 60 procent. Det har i år tagit AT-läkarna 11,14 mån efter läkarexamen att få påbörja sin AT. Förra året var den siffran 10,6 månader.

Den förlängda väntetiden beror på att allt fler läkare utbildats på universiteten, men utan att regionerna har tillsett sitt lagstadgade ansvar att tillhandahålla tillräckligt med AT-tjänster. Regionerna har fått i uppdrag av regeringen att planera för en ökning av antalet AT-platser. Under perioden 2018 – 2023 kommer ytterligare drygt tusen läkare hamna i kön till AT på grund av bristande dimensionering. 

– Det är allvarligt. Vi ser i svaren från underläkare som väntar på AT att de är i en väldigt utsatt position. AT är en introduktionstjänst - en väg in i yrkesrollen där man har strukturerad handledning och utbildning. Tre regioner har under vår mätperiod minskat antalet platser, och fem kan inte garantera att de kommer att ha utökat sina platser alls till 2023, säger Madeleine Liljegren, ordförande för SYLF.

Rapporten bygger på svar från 2 200 läkare från hela Sverige. I den beskriver AT-läkare sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor – men rankar också alla Sveriges sjukhus som anställer AT-läkare.

Rapporten slår fast att AT-läkare arbetar i snitt 1 timme och 40 minuter gratis i veckan. Tuff arbetsbelastning och problem med arbetsmiljön gör att 21 procent av AT-läkarna, den högsta siffran i rankingens historia, överväger att byta yrke.

– En bra arbetsmiljö för läkare är en förutsättning för att patienterna ska få en bra vård. Att arbeta som läkare är ett yrke, inte en fritidsaktivitet. Det är mycket allvarligt att våra medlemmar, som tar ett stort medicinskt ansvar – dygnet runt, årets alla dagar – inte får full ersättning för sin arbetade tid. Det är nästan en dag i månaden som våra medlemmar ger gratis till arbetsgivaren, säger Madeleine Liljegren, ordförande, SYLF.

Årets förstaplats delas mellan Hallands sjukhus Varberg och Västerviks sjukhus. Södersjukhuset i Stockholm har också gjort ett stort hopp upp i rankingen från plats 57 till plats 15.

Läs gärna hela rankingen och slutsatser i bifogad rapport.

Kontakt för intervjuer: Madeleine Liljegren, ordförande SYLF, 070-448 37 95

Läkares utbildningssystem 
I Sverige finns en utbredd specialistläkarbrist och stor del av specialistläkarkåren befinner sig nära pensionsålder. Specialistläkarna har genomgått en lång utbildning – 5,5 år på universitetsnivå, därefter minst 18 månaders allmäntjänstgöring som slutligen följs av 5 års specialiseringstjänstgöring.

Läkares utbildning delas mellan universitet och regioner. Universiteten ansvarar för utbildningen fram till examen, och efter examen är det regionerna som ansvarar för att läkarna ska vidareutbildas. Läkarutbildningen är under förändring och på sikt kommer allmäntjänstgöringen att fasas ut. Läkare som examineras fram till och med 2029 behöver genomföra en minst 18 månader lång allmäntjänstgöring för att kunna erhålla legitimation.

Om SYLF
Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund och organiserar underläkare. Föreningen har ca 13 000 medlemmar och 27 lokalavdelningar spridda över landet. SYLF arbetar bland annat med frågor som hanterar examinerade läkares utbildning, arbetsmarknadsfrågor, sjukvårdsorganisatoriska frågor och arbetsmiljöfrågor.

Sveriges läkarförbund samlar drygt 55 000 läkare i ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Vi tar ansvar och utvecklar vården, villkoren, ledarskapet och professionen.

Kontakter

Bilder

Madeleine Liljegren, ordförande SYLF och ledamot i förbundsstyrelsen
Madeleine Liljegren, ordförande SYLF och ledamot i förbundsstyrelsen
Ladda ned bild

Dokument

Om

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm

https://slf.se/

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 55 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

Smittskyddslagen får inte bli en allmän rekommendation21.9.2021 10:05:41 CEST | Pressmeddelande

Covid-19 är den senast tillkomna anmälningspliktiga och samhällsfarliga sjukdomen, men här uppfattas smittskyddslagen mer som ett personligt val. – Vi den äldre generationens läkare har på nära håll sett värdet av en bindande smittskyddslagstiftning för den grupp sjukdomar som klassas som anmälningspliktiga och samhällsfarliga, säger Torsten Mossberg, ordförande Seniora läkare och ledamot i Läkarförbundets styrelse.

Nio av tio läkare oroas över vårdskulden  20.8.2021 08:30:48 CEST | Pressmeddelande

I en ny enkät som Läkarförbundet gjort bland sina medlemmar uppger nio av tio svarande att de känner oro för vårdens möjligheter att hantera vårdskulden. Sju av tio tror att den kommer att påverka den egna arbetsbelastningen. En av fyra läkare uppger också att de inte fått tillräckligt med återhämtning under sommaren. Vid sidan av vårdskulden finns alltså fortfarande en stor återhämtningsskuld att ta igen.

Nya bastjänstgöringen för läkare börjar gälla idag1.7.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Idag träder det nya regelverket för läkares specialiseringstjänstgöring (ST) i kraft. Den stora förändringen är att ST kommer att inledas med en helt ny bastjänstgöring (BT). Förändringen är en del av en större reform av hela läkarnas utbildningssystem. Det är den största förändringen av läkares utbildning i modern tid och en fråga som Läkarförbundet har drivit i över ett decennium.

Nej till nytt krislägesavtal med bristande vila och återhämtning10.6.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Läkarförbundet har beslutat att säga upp nuvarande krislägesavtal som därmed slutar gälla den sista augusti. Sveriges läkarförbund har även beslutat att säga nej till det förslag på nytt krislägesavtal som funnits på förhandlingsbordet, då arbetsgivaren inte tillräckligt mött kraven om mer vila och återhämtning i avtalen. Detta efter långa förhandlingar med arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum