Skolverket

Barn- och fritidsprogrammet ökar mest

Dela

Antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att öka inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Barn- och fritidsprogrammet ökar procentuellt mest av alla nationella program bland de elever som går första året i gymnasieskolan. Det visar Skolverkets gymnasiestatistik som också finns på läns-, kommun- och skolnivå.

– Att intresset för barn- och fritidsprogrammet har ökat så mycket är glädjande eftersom det finns ett stort behov av utbildad personal inom den sektorn. Men det är också många fler yrkesprogram som ökar. Vi vet att chanserna till jobb är stora direkt efter en yrkesexamen och det är säkerligen en av orsakerna till ökningen, säger Torun Rudin, enhetschef på Skolverket.

Fler elever i gymnasieskolan

Totalt går 347 900 elever i gymnasieskolan läsåret 2017/18. Det är en ökning med omkring 4 000 elever jämfört med föregående läsår. Ökningen är förväntad på grund av större elevkullar. De högskoleförberedande programmen ökar med 2,5 procent och yrkesprogrammen med 2,3 procent bland elever i år 1.   

Barn- och fritidsprogrammet ökar mest

Barn- och fritidsprogrammet ökar med 12 procent bland elever som går första året i gymnasieskolan, jämfört med samma grupp läsåret före. Det är den största procentuella ökningen bland alla nationella program. Samtliga yrkesprogram utom två ökar eller är på samma nivå som föregående läsår. De yrkesprogram som minskar är hotell- och turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet som tappar 13,5 respektive 10,6 procent i år 1. De största yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och fordon- och transportprogrammet.

Ekonomiprogrammet fortsätter att öka

På de högskoleförberedande programmen är det ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet som ökar mest bland eleverna i år 1. De ökar med 6,6 respektive 6,1 procent. Fortfarande är samhällsvetenskapsprogrammet störst av alla nationella program med cirka 55 400 elever. Därefter följer naturvetenskapsprogrammet med drygt 43 000 elever och ekonomiprogrammet med cirka 41 400 elever.

Humanistiska programmet tappar

Humanistiska programmet minskar med 20,7 procent i år 1 vilket är den största minskningen procentuellt av alla nationella program. Samtidigt är humanistiska programmet det minsta av de högskoleförberedande programmen med totalt drygt 2 300 elever. Även estetiska programmet har en lägre andel elever i år 1 jämfört med föregående läsår och minskar med 3,5 procent 

– Det är oroväckande att intresset för humanistiska programmet tycks minska för varje år. Men det vikande intresset är sannolikt inte hela förklaringen. Antalet kommuner och fristående skolor som erbjuder humanistiska programmet har också minskat kraftigt sedan 2011 så alla som vill kanske inte får möjlighet att söka utbildningen, säger Torun Rudin.

Språkintroduktion minskar

Totalt läser cirka 59 100 elever på introduktionsprogram. De fem introduktionsprogrammen är främst till för elever som inte har behörighet till ett nationellt program. Språkintroduktion är det största introduktionsprogrammet med omkring 32 200 elever. Jämfört med föregående läsår har antalet elever på språkintroduktion i år 1 minskat med 21 procent, vilket sannolikt är en följd av att färre ungdomar i gymnasieåldern invandrat till Sverige under det senaste året. De övriga introduktionsprogrammen ökar i år 1 jämfört med föregående läsår.

Kontaktuppgifter:

För frågor om statistiken kontakta Max Lundin, undervisningsråd, 08-527 333 81 eller Jens Ekblom, undervisningsråd, 08-527 337 89

För frågor om gymnasieskolan kontakta Torun Rudin, chef gymnasieenheten, 08-527 336 04

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum