Läkemedelsverket

Barn ska få ökad kunskap om läkemedel

Dela

Läkemedelsverket har tagit ett första steg för att öka ungdomars kunskap om läkemedel genom digitala informationsmaterial om hur läkemedel fungerar, pålitlig information om läkemedel och hur de används på rätt sätt. En viktig kunskapsförmedlare är hälso- och sjukvården.

Alla barn och ungdomar kommer någon gång att behöva använda läkemedel och de exponeras dagligen för digital information om hälsa. Läkemedel används inte alltid på rätt sätt och tillgången till olagliga läkemedel på nätet ökar.

-  Allmän kunskap om läkemedel, vad läkemedel är, hur man använder dem på rätt sätt, och vikten av att vara källkritisk till information om hälsa och läkemedel på nätet, är ett sätt att bidra till barns hälsa. Dessutom är det viktigt att bara ta läkemedel när man behöver dem, säger Elin Kimland, utredare på Läkemedelsverket.

Idag publicerar Läkemedelsverket en rapport som ger en nulägesbild av kunskapsbehovet om läkemedel och en presentation av ett första kunskapsbyggande material, ”Koll på mediciner”, utformat i samråd med ungdomar och nationella myndigheter inom folkhälsa, specialistföreningar och andra berörda organisationer.

Materialet omfattar både korta informationsfilmer och möjlighet till mer fördjupad digital information. Innehållet bygger delvis på frågor om mediciner som barn och ungdomar ställt till Läkemedelsverket. Inledningsvis finns materialet på Youtube och Läkemedelsverkets webbplats. Nästa steg för att göra denna kunskap tillgänglig för barn och ungdomar är att identifiera fler kanaler och informationsspridare.

- Vården är en viktig kunskapsförmedlare som möter ungdomar, men vi ser även att skolan skulle kunna vara en viktig väg framåt för att nå barn i alla åldrar, säger Elin Kimland.

Behovet av fortsatta insatser för att materialet ska vara så aktuellt och intresseväckande som möjligt och göras mer tillgängligt för målgruppen är stort.

Läkemedelsverket vill med koll på mediciner skapa intresse hos barn i skolåldern för vetenskap och källkritiskt tänkande, för att bidra till rationell och säker användning av läkemedel.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Björn Eriksson har fått i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården22.6.2022 17:10:00 CEST | Pressmeddelande

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad del av primärvården. Översynen ska bland annat klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök i primärvården och vad som är att betrakta som sjukvårdsrådgivning.

Nya behandlingsrekommendationer för säsongsinfluensa – antivirala läkemedel bra komplement till vaccination10.6.2022 13:09:37 CEST | Pressmeddelande

Årlig vaccination av riskgrupper är fortsatt den viktigaste insatsen för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa. Antivirala läkemedel utgör ett viktigt komplement till vaccination – och har bättre effekt ju tidigare i sjukdomsförloppet de ges. Det är delar av innehållet i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation som presenteras idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum