Läkemedelsverket

Behandla levande huvudlöss med dimetikon

Dela

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer lyfter fram vikten av luskamning, kontaktspårning, information och behandling när levande löss hittats. Behandling ska i första hand göras med medicintekniska produkter innehållande dimetikon.

Huvudlöss är vanligt förekommande, och lever enbart i huvudhåret och på hårbotten. Det är vanligare att huvudlöss förekommer hos barn men det förekommer även hos vuxna. Hygienen har ingen betydelse för förekomsten, och löss kan finnas i alla slags hår. De nya rekommendationerna har tagits fram i samarbete med experter och fokuserar på att behandla levande löss eftersom det saknas stöd för förebyggande behandling.

Behandling av levande löss


• Luskamma – informera samtidigt omgivningen t.ex. skola/förskola.
• Använd lusmedel innehållande dimetikon.
• Behandla alla inom en grupp/familj samtidigt så minskar risken för ny smitta.
• Om lössen fortfarande är ett problem, upprepa behandlingen med lusmedel innehållande dimetikon efter cirka 7 dagar.

Lössen sprids genom direktkontakt

Lössen sprids genom direktkontakt huvud mot huvud, exempelvis vid lek, gemensam användning av samma surfplatta eller andra situationer när barn är i närkontakt med varandras huvuden.


Huvudlusen kan inte flyga eller hoppa. Utanför hårbotten är huvudlusen oförmögen att på nytt etablera sig i huvudhår och överlever högst ett dygn. Därför finns inget egentligt behov av att rengöra till exempel sängkläder eller leksaker. Dock kan huvudlössen spridas via hår på kammar och borstar, varför dessa bör rengöras som en försiktighetsåtgärd.


Huvudlusen verkar vara som mest aktiv under sommaren och risken för spridning är störst i samband med skolstart efter sommarlovet.


Barn som nyligen smittats och vuxna personer med huvudlöss saknar ofta symtom, och kan därför utgöra en dold smittkälla.


Så upptäcker du lössen


Vanliga symtom och tecken på förekomst av huvudlöss är klåda i hårbotten (dock inte alltid), sår och infektioner i hårbotten orsakade av sönderrivna lusbett och/eller lusavföring/lusskinn på huvudkudden eller kragen.

Nyckelord

Kontakter

Elin Kimland,
Projektledare/Utredare läkemedelsanvändning
Läkemedelsverket
Telefon: 018 - 17 47 67
E-post: elin.kimland@lakemedelsverket.se

Lill-Marie Persson
Hudläkare
Skaraborgs sjukhus
E-post: lillmarie.a.persson@gmail.com

Bilder

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan14.10.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Läkemedelsverket vill informera användare av Emerade förfylld injektionspenna med adrenalinlösning om att i sällsynta fall har pennan inte lösts ut på första försöket. Om detta händer ska ett nytt försök att aktivera den göras med större kraft. Emerade lösning för injektion används för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner.

Förslag på skärpta regler för vem som får driva apotek26.9.2019 15:00:00 CESTPressmeddelande

Sedan apoteksmarknadens omreglerades 2009 gäller att förskrivare eller läkemedelsföretag inte får driva apotek. Syftet är främst att motverka risken för överförskrivning av läkemedel. Detta har bedömts kunna uppstå om det finns ekonomiska incitament utöver de medicinska behoven hos patienten. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag gjort en översyn av dessa begränsningar och föreslår nu att även vårdgivare ska omfattas av begränsningen.

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas26.9.2019 11:36:13 CESTPressmeddelande

Efter att tester visat att läkemedel med ranitidin innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne, dras alla berörda läkemedel in från apotek och dagligvaruhandel. Indragningen görs som en tillfällig försiktighetsåtgärd och det finns ingen akut risk för patienter. Ranitidin används för att minska produktionen av magsyra hos patienter med halsbränna och magsår.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum