Läkemedelsverket

Beredskapslicens beviljad med anledning av covid-19

Dela

Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för läkemedlet remdesivir. Läkemedlet är under utveckling men kan vara ett alternativ vid behandling av covid-19.

Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 (coronavirus) i världen finns ett behov av att snabbt hitta behandlingar och förebyggande medicinska åtgärder. En rad olika läkemedel genomgår kliniska studier i olika länder, men ännu finns inget läkemedel godkänt.

Remdesivir är ett antiviralt läkemedel som tagits fram för behandling av RNA-virus. Läkemedlet är inte godkänt. Endast ett fåtal patienter med covid-19 har hittills behandlats med remdesivir.

Beredskapslicensen har motiverats av Folkhälsomyndigheten och innebär att det läkemedel som licensen avser får lämnas ut av samtliga apotek mot recept. När det gäller behov hos vårdinrättning får läkemedel lämnas ut mot rekvisition av den apoteksaktör som innehar den beviljade licensen.

Läkemedelsverket har idag skickat ut information till sjukvård och apotek hur de ska agera för att få tillgång till läkemedlet.

Vad är ett licensförskrivet läkemedel?

Läkemedel som inte är godkänt för försäljning i Sverige kan efter ansökan Läkemedelsverket få säljas via licens om det finns medicinska behov som inte kan tillgodoses av godkända läkemedel. Licens kan inte sökas för läkemedel som är godkända i Sverige.

Läkemedel via licens är alltid receptbelagda och det krävs alltid förordnande via recept eller rekvisition för att apotek ska få lämna ut läkemedlet. Märkning, bipacksedel och produktresumé på svenska saknas vanligen för de läkemedel som säljs med stöd av licens.

För att en licens ska behandlas krävs att behörig förskrivare skapar en licensmotivering och att ett apotek gör en licensansökan.

En beredskapslicens beviljas endast för att tillgodose behovet av läkemedel för att hindra spridning av smittämnen, toxiner, kemiska ämnen eller konsekvenser av radioaktiva ämnen.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum