Uppsala kommun

Beslut om extern granskning av kommunens krishantering

Dela

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj att tillsätta en extern granskning av kommunens krishantering i samband med Coronapandemin.

Kommunstyrelsen har beslutat om en extern granskning av kommunens krishantering i samband med coronapandemin.
Kommunstyrelsen har beslutat om en extern granskning av kommunens krishantering i samband med coronapandemin.

- Coronapandemin är en av de största utmaningarna i modern tid för hela världen, Sverige och så även Uppsala kommun. Det är viktigt att vi lär oss av den här krisen både för att bli ännu bättre i framtiden och för att kunna förbättra hanteringen av den kris vi fortfarande är mitt i, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Pandemin har sedan januari i år skapat omfattande konsekvenser runt om i världen. Uppsala kommun har vidtagit en rad olika åtgärder för att minska smittspridningen. Sedan slutet av februari har Uppsala kommun aktiverat sin ledningsplan och arbetat i den särskilda inriktnings- och samordningsstruktur (ISF) som läggs fast i planen. En stor andel av förvaltningarna och bolagen har också aktiverat krisledningsplaner och särskilda organisationer. 

Trots vidtagna åtgärder har Uppsala kommunen påverkats negativt av coronaviruset. Bland annat genom att brukare inom äldreomsorgen har insjuknat och i några fall avlidit, att gymnasieskolan bedrivit undervisning på distans och arbete i möjligaste mån har skett från hemmet.  

I Ledningsplan inför och vid allvarlig störning som antagits av kommunstyrelsen år 2017 framgår att en utvärdering alltid ska ske när samordningsfunktionen har varit aktiverad och hanterat en händelse. Samma gäller när krisledningsnämnden varit aktiverad vid hanteringen av en extraordinär händelse. 

 
De frågeställningar som bland annat bör besvaras av utvärderingen är:

  • Vilken effekt har den kommungemensamma samordningen haft på kommunens hantering av pandemin?
  • Vad har samordningen åstadkommit i kommunens olika verksamheter samt om möjligt hos allmänheten? 
  • Hur ser de som deltagit i hantering på roller och ansvar samt ISF som helhet?

Resultatet av utvärderingen ska tas om hand som en del av det systematiska krisberedskapsarbetet och leda till utvecklingsinsatser.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kommunstyrelsen har beslutat om en extern granskning av kommunens krishantering i samband med coronapandemin.
Kommunstyrelsen har beslutat om en extern granskning av kommunens krishantering i samband med coronapandemin.
Ladda ned bild

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum