Uppsala kommun

Beslut om nytt bolag för fastighetsägande och drift

Dela

Uppsala kommun vill samla stora delar av fastighetsägandet, fastighets- och verksamhetsdriften i ett nytt bolag: Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Samordningen ska bidra till förenklingar för idrottsföreningarna, resurseffektivisering och innovationskraft.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att bilda ett större bolag inom fastighets- och verksamhetsdrift. De verksamheter som omfattas av förändringen är: Fyrishov​, SBF - idrott och fritidsavdelningen, Ihus/FFAB​, Kommunledningskontoret - fastighetsstaben​ samt Sport- och rekreationsfastigheter.

Vi slår nu ihop de fastighetsägande bolagen till ett gemensamt bolag eftersom vi ser samordningsvinster både ur ett service-och kostnadsperspektiv. I en växande stad som Uppsala är det viktigt att kommunen kan möta de behov som uppstår och förväntningar som medborgare och civilsamhälle har. Vår ambition är att ett gemensamt bolag som tar ansvar för helheten kommer att förbättra servicen gentemot civilsamhället och Uppsalaborna, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).  

Uppsala kommun hanterar avancerade upphandlingar där det ställs höga krav på nya tankesätt. Det nya bolaget blir viktigt för att hantera komplexa projekt och bygga en organisation rustad för framtidens utmaningar. Med en tydligare roll i kommunen blir bolaget också en tydlig part i kommunens relation till föreningslivet. ​Genom omorganisationen beräknas kommunen spara upp till 23 miljoner kronor årligen. 

Samordningen av verksamheter till ett bolag innebär att: 

  • Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, AB Uppsala Kommuns Industrihus, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB, Fyrishov AB samt kommunens fastighetsdriftorganisation (KLK), anläggningsdrift och bokningsadministration (SBF) slås samman i ett nytt bolag, Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB.
  • De fastigheter som tillhör AB Uppsala kommuns Industrihus, exklusive brandstationerna, föreslås i läggas i ett separat utvecklingsbolag.

 Bakgrund:

Den 18 september 2019 beslutade kommunstyrelsen, med tilläggsdirektiv 11 mars 2020, att samordningsmöjligheterna inom kommunkoncernens fastighetsförvaltning skulle utredas. Ett förslag till samordning har presenterats. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober fattades beslut om samordningen. Vid samma datum presenterades ett förslag på en fördjupad utredning av samordning kring barn och ungas fritid.

Beslut i ärendet tas av kommunfullmäktige i november. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum