Jernkontoret

Betydelsen av EU:s metod för miljöavtryck

Dela

För att nå miljömålen och en omställning till cirkulär ekonomi måste vi ändra våra konsumtionsmönster. På tisdag arrangerar därför Naturvårdsverket, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv höstens kanske viktigaste heldagsseminarium. Välkommen att delta i diskussionerna om vad EU:s metod för miljöavtryck betyder för svenska aktörer.

År 2013 presenterade EU-kommissionen ett initiativ för att möta ökat utbud och efterfrågan på miljöanpassade produkter, det gick under namnet Single Market for Green Products Initiative. Inom ramen för initiativet presenterades bland annat miljöavtryck, Product/Organisation Environmental Footprint, i ett livscykelperspektiv, en metod för att mäta och kommunicera produkters och organisationers miljöprestanda.

- Arbetsgruppen för Resurseffektivitet och Miljöavtryck (ARM) bildades av Naturvårdsverket och Svenskt Näringslivet för att ge ett brett och förankrat underlag till arbete med resurseffektivitet och miljöavtryck. Gruppen utbyter erfarenheter och analyserar bland annat hur Sveriges miljö och konkurrenskraft påverkas av nya initiativ inom EU, säger Cecilia Mattsson, handläggare på Naturvårdsverket.

- Konsumenten är central för övergången till en mer cirkulär ekonomi och verifierbara märkningar baserade på vetenskapliga fakta kan vara ett viktigt hjälpmedel för konsumenten att kunna göra aktiva val. Det är mycket positivt att EU arbetar för gemensamma metoder och märkningar inom unionen, säger Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv.

Mellan 2013 och 2018 har EU-kommissionen, tillsammans med medlemsstater och andra aktörer, gjort pilottester av miljöavtryck.

- Nu pågår diskussioner om hur metoden ska användas på bästa sätt för att skapa värde för konsumenter, producenter och andra aktörer. Men också för att vara pådrivande för omställningen till en cirkulär ekonomi, avslutar Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

På seminariet, som arrangeras gemensamt av de tre organisationerna på Jernkontoret i Stockholm, får du chansen att höra både om bakgrunden till EU:s miljöavtryck, vad projektet har levererat hittills samt diskutera hur metoden bäst kan användas i framtiden. Seminariet är på både engelska och svenska.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

Klimatomställning och kompetensförsörjning i höstens regeringsförklaring11.9.2019 06:30:00 CESTPressmeddelande

Statsministern prisade näringslivet för ambitiösa klimatåtaganden och pekade bland annat på klimatfärdplanerna. Han ville dessutom komma till bukt med kompetensbristen i Sverige genom att i större utsträckning utforma utbildningar efter samhällets behov. Jernkontorets företrädare välkomnar dessa uttalanden, men efterfrågar samtidigt långsiktighet och en politisk helhetssyn, för att en konkurrenskraftig stålindustri ska kunna bidra till klimatomställningen.

Säkra Industriklivet över mandatperioderna23.8.2019 09:55:27 CESTPressmeddelande

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå målet krävs ambitiösa åtaganden från alla samhällsaktörer, men också samverkan mellan politiken och den svenska industrin och mellan aktörer över industrigränserna. Industriklivet skapar förutsättningar för en hållbar omställningen, stödet är långsiktigt och välriktat mot projekt som ger stor positiv klimateffekt. Regeringen måste säkra Industriklivet över mandatperioderna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum