Sjätte AP-fonden

Bokslutskommuniké för 2017 - Starkt resultat och hög investeringstakt

Dela

2017 summeras som ett mycket bra år för Sjätte AP-fonden (AP6). Värdeutvecklingen har varit god tvärs över hela innehavsportföljen och investeringstakten har varit fortsatt hög. Årets avkastning uppgick till 12,3 procent (6,5).

Nettoresultatet för 2017 uppgick till 3 470 miljoner kronor (1 722) vilket motsvarar en avkastning om 12,3 procent (6,5). De interna förvaltningskostnaderna uppgick till 86 miljoner kronor (92).

– Årets avkastning är ett resultat av ett medvetet arbete med att ställa om portföljen och en hög investeringstakt de senaste fem åren. Ett bra flöde av attraktiva investeringsmöjligheter från befintliga och nya samarbetspartners har resulterat i många nya investeringar, även under 2017. Dessa investeringar är noga utvalda och utvärderade genom våra interna processer. Vår strävan att vara selektiva när det gäller samarbetspartners och innehav är en viktig orsak till årets goda resultat, säger Karl Swartling, vd för Sjätte AP-fonden.

De fonder och bolag som AP6 investerat i har haft en mycket stark värdeutveckling under året. Avkastningen på det kapital som är sysselsatt i dessa onoterade investeringar hamnar på rekordhöga 20,3 procent (9,5) för året. AP6 är en stängd fond vilket gör det relevant att skilja på sysselsatt kapital och likviditeten, då balansen mellan dessa kan variera kraftigt över åren baserat på exempelvis stora avyttringar. Den höga likviditet som genererats genom tidigare omställning av portföljen, med betydande avyttringar, sysselsätts enligt en långsiktig plan. Under året var investeringstakten fortsatt hög och ett stort antal nya fondutfästelser slutfördes, samtidigt som ett tiotal nya direktinvesteringar genomfördes.

AP6:s avkastning ska alltid ses i ett långsiktigt perspektiv, då det tar lång tid att skapa och realisera värde i onoterade investeringar. Sett över de senaste fem åren har den årliga avkastningen på sysselsatt kapital varit 11,6 procent, vilket står sig väl i förhållande till medianen i den europeiska Private Equity-branschen.


Årsredovisningen för 2017 finns tillgänglig som pdf på AP6:s hemsida.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708 – 74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se

 

Om

Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Köpmansgatan 32
411 06 Göteborg

031 - 741 10 00http://www.ap6.se

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 investerar både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar AP6:s värderingar och har en långsiktig placeringshorisont.
AP6 etablerades 1996 som en stängd fond, dvs utan in- eller utflöden till övriga pensionssystemet. Enda AP-fonden som enligt lag är specialiserad på att investera i onoterade tillgångar. Ytterligare information på
 www.apfond6.se

Följ Sjätte AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sjätte AP-fonden

Högsta avkastningen hittills för AP626.2.2021 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Under ett år som dominerades av den globala pandemin, visade AP6:s väldiversifierade investeringsportfölj av private equity-investeringar en tydlig styrka och motståndskraft. Noggrant utvalda fonder i kombination med co-investeringar har skapat det hittills starkaste resultatet där årets avkastning uppgår till 20,4 procent (8,2). Den senaste femårsperioden har totalportföljen gett en genomsnittlig årlig avkastning om 11,3 procent (9,8).

Major realignment of portfolio underlies profit for the year28.2.2017 15:00:00 CET | Press release

High liquidity after major divestments and the highest rate of investment in many years has affected the year’s return. In 2016, AP6 conducted a large number of transactions, which were both purchases and sales. It creates good conditions for a continued high return over the long term, even though the short-term effect is a lower return than last year. The annual return on capital employed over the last five years has been 9.8 percent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum