SBAB Bank

Boräntor kring 4 procent det nya normala

Dela

Riksbanken väntas höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid samtliga beslutstillfällen i år. Reporäntan väntas sedan toppa på 2,0 procent i februari 2024. Den rörliga bostadsräntan (tremånaders) stiger till 2,7 procent i januari nästa år för att därefter öka till 3,6 procent till januari 2025, varefter den stabiliseras ungefär på den nivån. Femåringen stiger till 3,9 procent i januari nästa år för att från och med januari 2025 stabiliseras kring 4,5 procent. Bolånetagare bör därför förvänta sig normalräntor kring 4 procent framöver. Det är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 3, 2022 som publiceras idag.

Inflationen förblir hög under stora delar av detta och nästa år och Riksbanken fortsätter därför att höja reporäntan

I enlighet med SBAB:s tidigare prognos valde Riksbanken att frångå nollräntan vid sitt förra beslutsmöte i april. I SBAB:s nya ränteprognos väntas Riksbanken höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid varje beslutstillfälle i år och sedan fortsätta med det till och med juli 2023. Reporäntan väntas toppa på 2 procent först i februari 2024. Det innebär en snabbare höjningstakt jämfört med föregående prognos.

– Vi förutsåg tidigt Riksbankens höjning av reporäntan i april. Jämfört med en del andra prognosmakare, men även räntemarknaden i stort, tror vi dock nu att reporäntan kommer att höjas något långsammare, om än lite mer än i Riksbankens senaste prognos, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Riksbanken står inför ett besvärligt beslutsläge. Å ena sidan vill man inskärpa allvaret i den nu mer varaktigt höga inflationen och säkerställa att inte inflationsförväntningarna drar i väg. Å andra sidan vill man inte ta i så mycket att man riskerar att få alltför stora negativa realekonomiska effekter i ett läge då det alltjämt råder mycket står osäkerhet om det globala omvärldsläget. Det är en svår balansgång och skälet till att vi lagt vår prognos som vi gjort, säger Robert Boije. 

Tremånaders- och femårsräntan uppe på 3,6 respektive 4,5 procent i januari 2025

SBAB:s prognos är att den rörliga bostadsräntan (tremånaders) stiger till 2,7 procent i januari nästa år för att därefter öka till 3,6 procent till januari 2025 varefter den stabiliseras ungefär på den nivån. Prognosen är att femåringen stiger till 3,9 procent i januari nästa år för att från och med januari 2025 stabiliseras kring 4,5 procent. Bolånetagare bör därför förvänta sig normalräntor kring 4 procent, beroende på bindningstid, framöver.

– I det läge vi befinner oss i både globalt och i Sverige råder mycket stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Mycket talar ändå för att låntagare bör ställa in sig på att bostadsräntor omkring 4 procent kommer att bli det nya normala framöver. En snabbare inflationsnedgång och/eller en väsentligt sämre realekonomisk utveckling än väntat krävs för att räntorna inte ska stiga så mycket och snabbt, säger Robert Boije.

Binda eller inte binda räntan – det är frågan

Om SBAB:s prognos över bostadsräntorna för samtliga bindningstider slår in kommer det att vara billigare att nu binda räntan på längre bindningstid än tre månader men inte längre än fem år. Prognosen är dock mycket osäker. De längre bundna räntorna har redan stigit kraftigt sedan årsskiftet och det är inte uteslutet att den rörliga räntan kommer att höjas mindre än i prognosen. Den allra senaste tiden har också andelen bolånetagare som valt rörlig ränta ökat.

– Givet det mycket osäkra omvärldsläget och den alltjämt relativt stora skillnaden mellan räntemarknadens och Riksbankens syn av behovet av reporäntehöjningar är inte det bästa räntebindningsbeslutet givet. Vilka ekonomiska marginaler man har för att klara av räntehöjningar bör också vägas in, säger Robert Boije.

Se tabeller med prognosen över kommande räntehöjningar i bifogad PDF. Observera att prognosen avser genomsnittliga räntor på bolånemarknaden och ej någon specifik bank.

På SBAB:s hemsida kan du ta del av rapporten i sin helhet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB
Telefon: 070-269 45 91
E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB
Telefon: 073-027 19 65
E-post: douglas.norstrom@sbab.se

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 292 000 och 402 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2022). Antal medarbetare (FTE) är 818. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Kort bindningstid mest populärt även i maj13.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under maj valde 53 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet, vilket är en ökning sedan april då motsvarande andel villakunder var 43 procent. 56 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i maj (46 procent i april). 31 respektive 27 procent av villa- och bostadsrättskunderna valde i stället att binda hela bolånet. Bland dem var ett års bindningstid vanligast. 18 procent av villakunderna respektive 17 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Överskott i nyproduktionen av hyresrätter för riket som helhet9.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

För första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder finns nu ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Överskottet är störst i Västra Götaland, men även Skåne län visar ett överskott. Den nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor har mattats av något på senare tid. I Stockholms län består dock underskottet på villor. Det finns nu också en tydlig nedåttrend mot ett underskott på bostadsrätter för Sverige som helhet. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för första kvartalet 2022.

Räntefrossan har börjat – brett fallande bostadspriser i hela Sverige i maj2.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Priserna på lägenheter föll i samtliga regioner i maj och som mest i Sveriges tre storstadsområden. I Storstockholm och Storgöteborg är den tidigare uppgången i inledningen av året nu helt utraderad. Villapriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Storstockholm och Storgöteborg. I Norra Sverige och Stormalmö steg villapriserna svagt. I samtliga regioner, med undantag för villor i Norra Sverige, ligger nu bostadspriserna under sina tidigare toppnoteringar. Säsongsjusterad data ger dock en mindre alarmistisk bild även om de bör tolkas med försiktighet. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum