Brå

Brå medverkar på Rikskonferensen i Sälen

Dela

En sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 (NTU) publiceras på tisdag den 16 januari. Resultaten presenteras vid en särskild pressträff under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå, kommer att presentera en sammanställning av centrala resultat från den senaste NTU som publiceras den 16 januari.

Tid: Tisdagen den 16 januari, kl 10.30.

Plats: Presscentret, plan 2; Sälens Högfjällshotell.

Brås generaldirektör, Erik Wennerström, finns också på plats i Sälen och har en programpunkt i det ordinarie programmet. Wennerström talar under rubriken ”Ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism”.

Tid: Tisdagen den 16 januari kl 14.15.

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16-79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

Bokning av intervjuer och frågor om pressträffen sker via Monica Landergård, pressansvarig, Brå; 072-99 58 500; e-post: press@bra.se

Nyckelord

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Trakasserier och hot mot elitidrotten13.3.2018 10:15Pressmeddelande

Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta föreningsdemokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Ungdomar i rika stadsdelar misstänks sällan för narkotikabruk7.3.2018 08:30Pressmeddelande

I rikare stadsdelar i Stockholm misstänks ungdomar mer sällan för narkotikabruk än i områden med lägre medelinkomst, trots att de rapporterar högre narkotikakonsumtion. Det är också sex gånger vanligare att pojkar misstänks för eget bruk av narkotika jämfört med flickor, fast den självrapporterade konsumtionen inte skiljer sig så mycket åt. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum