BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris kongress antar ny långsiktig plan: För alla barn, alltid

Dela

Bris fyller 50 år och fortsätter att skapa engagemang. Under året som gått har Bris haft fler stödjande samtal med barn än någonsin, organisationen har fortsatt att ökat sitt medlemsantal samt ökat sina intäkter. Idag samlades Bris för kongress för att blicka framåt. Kongressen antog en ny långsiktig plan för organisationen, och tog bland annat beslut om att Bris ska arbeta aktivt för sänkt rösträttsålder.

– Såväl ombud som motionärer har under dagen visat att det finns ett stort engagemang för folkrörelsen Bris, med en hög ambitionsnivå och en stark vilja att skapa ett bättre samhälle för vartenda barn i landet, säger Annabella Kraft, omvald ordförande för Bris styrelse.

Det senaste året har inte liknat något annat år i Bris historia. Pandemin har tydliggjort Bris samhällsviktiga roll för barn under en samhällskris och har gjort avtryck i den dagliga stödverksamheten. Tack vare ökat finansiellt stöd från allmänhet, näringsliv och offentliga aktörer har Bris kunnat förstärka och utöka det professionella stödet för barn upp till 18 år. I mitten av mars blev den nationella stödlinjen 116 111 äntligen dygnet-runt öppen, och nyligen startades fysiska Brismottagningar för barn i utsatta situationer på olika orter runt om i landet.

– I år fyller Bris hela 50 år och verksamheten fortsätter att växa. Det är en ynnest att få leda en organisation som tar barn på allvar, som påverkar samhället för att stärka barnets rättigheter och som lyckas engagera många i kampen för att barn ska få en bättre tillvaro. Det hade varit lätt att nöja sig med allt vi hittills åstadkommit, men tvärtom ser vi att det finns mycket kvar att göra för att varje barn ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Ska vi lyckas med det behöver arbetet ske tillsammans med barn, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Bris kongress antog idag en ny långsiktig plan, ”För alla barn alltid” som klargör Bris fokus framåt. Här framgår att Bris ska arbeta aktivt för att nå ut till alla barn i landet och att Bris kunskaps- och påverkansarbete särskilt ska fokusera på frågor om barns utsatthet för våld och förtryck, barns psykiska ohälsa samt ojämlika uppväxtvillkor som idag präglar Sverige.

En viktig del i den långsiktiga planen handlar om att öka barns deltagande och inflytande, såväl i samhället som i den egna rörelsen. Idag togs därför beslut om att underlätta för barn att bli medlemmar i Bris och kongressen tog även beslut om att Bris aktivt ska arbeta för en sänkt rösträttsålder. Vidare togs beslut om att Bris bland annat ska jobba för ökad kunskap om utsatthet bland de allra yngsta barnen 0–6 år.

– Bris stöttar barn, varje dag, året om. Bris spelar också en viktig roll i att påverka beslutsfattare, allmänhet och professionella genom att lyfta barns egna röster om sin situation och synliggöra var samhället behöver bli bättre. Här kommer kongressens beslut idag om färdriktning att vara betydelsefulla i arbetet framåt, säger Annabella Kraft, ordförande för Bris.

Bris nästa kongress hålls 2023 i Göteborg.


Bris nya styrelse

Annabella Kraft, omvald ordförande – Har suttit i Bris styrelse sedan 2015, som styrelseordförande sedan 2017. Chefsmentor, tidigare senior ledarskapsutvecklare i Södertälje kommun, utbildad förskollärare som arbetat på alla nivåer inom skol- och socialförvaltning inom Stockholms och Södertäljes kommun.

Ulrika Rogland, nyvald ledamot – Jur.kand. från Lunds universitet. Advokat med egen advokatbyrå med arbete som målsägandebiträde, ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde i LVU-mål. Tidigare domare på Hovrätten över Skåne och Blekinge och åklagare specialiserad på våld i nära relation, sexuella brott, brott mot barn och hedersvåld.

P-G Persson, nyvald ledamot – VD och koncernchef vid Platzer Fastigheter. Styrelseledamot i Rikshem, Svenska Tennismagasinet och Chalmers studentbostäder (suppleant). Tidigare arbetslivserfarenheter inkluderar Skanska, Skanska Facilities Management (regionchef), Coor Service Management (affärsenhetschef, affärsområdeschef). Aktiv inom tennisvärlden.

Cecilia Carnefeldt, nyvald ledamot – Jur.kand. från Stockholm Universitet, EMBA från Handelshögskolan i Stockholm. Koncernchef på utbildningsorganisationen Kunskapsskolan Education Sweden AB. Har många års styrelseerfarenhet från både aktiebolag, stiftelser och föreningar – i Sverige och utomlands. Har tidigare suttit i styrelsen för Bris region Mitt 2004–2010, de sista två åren som lokal ordförande.

Jerker Lindsten, nyvald ledamot – CSO/Country Manager för HiQ Sweden. Utbildad i automations- och datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Har tidigare arbetat på Telia och Framtidsfabriken, och under lång tid varit aktiv i digitaliseringsfrågor. Styrelseordförande i föreningen Great, samt styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren och i Systek (norskt IT-konsultföretag).

Åsa Ekman, omvald ledamot – Har suttit i Bris styrelse sedan 2019. Har i närmare 20 år jobbat med FN:s konvention om barnets rättigheter. Arbetat i olika kommuner som ungdomssamordnare, demokratiutvecklare och barnstrateg. Driver sedan tre år tillbaka eget företag där hon hjälper organisationer att bättre arbeta med barnkonventionen och tillgodose barnets rättigheter.

Carin Grundberg-Sandell, omvald ledamot – Har suttit i Bris styrelse sedan 2017. Utbildad socionom och folkhögskollärare, med erfarenhet från arbete med familjer med barn i riskzon och som skolkurator. Har arbetat centralt för Scouterna med fokus på ledarskaps- och samhällsfrågor, grundare av Scouternas ”Trygga Möten”.

Helén Strömberg, omvald ledamot – Har suttit i Bris styrelse sedan 2015. Filosofie doktor, forskare och lektor i ekonomisk historia, verksam vid Umeå universitet. Inom forskningen återfinns perspektiv på välfärd, genusstruktur och förändringar som sker i offentlig sektor, främst inom sjukvården. Har stort socialt engagemang och flera uppdrag inom barn- och ungdomsidrott.

Anders Lindmark, omvald ledamot – Har suttit i Bris styrelse sedan 2015. Utbildad socionom, arbetar inom Grundskoleförvaltningen i Malmö, samt hjälper skolledare och chefer att utveckla sitt ledarskap. Har ett långvarigt engagemang inom idrottsligt föreningsliv.

Sofie Edberg, omvald ledamot – Har suttit i Bris styrelse sedan 2015. Har lång erfarenhet som chef och ledare, bland annat som förvaltningschef, landstingsdirektör och stabschef, främst i Region Västerbotten. Pensionär sedan drygt ett år och har stort ideellt engagemang, bland annat i styrelsen för Funktionsrätt Västerbotten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Idag fyller Bris 50 år: ”Nu är det dags för en ny bred mobilisering för att skydda barn från våld”1.9.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Idag, för femtio år sedan, grundades folkrörelsen Bris – utifrån den då radikala idén att vuxna inte skulle slå sina barn för att uppfostra dem. Trots att samhället förändrats oerhört sedan dess är våld, övergrepp och kränkningar fortfarande bland de vanligaste ämnena när barn söker stöd hos Bris – och utsattheten finns främst i hemmet.

Var tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder hos Kronofogden22.6.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden, men det finns stora skillnader mellan olika kommuner. I Lomma är det färre än ett av sextio barn, i Ljusnarsberg ett av fyra. – Vi vill lyfta fram en osynlig grupp och visa att det finns många barn i landet som lever i ekonomisk utsatthet, säger Tina Häggmark på Kronofogden.

Bris välkomnar åtgärdspaket och vill att insatser som rör barn prioriteras21.6.2021 13:35:19 CEST | Pressmeddelande

Givet att mäns våld mot kvinnor ofta även innebär våld mot barn välkomnar Bris regeringens presenterade åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser det som positivt att en rad av åtgärdspunkterna har ett tydligt barnrättsfokus och många viktiga delar rörande ett förebyggande arbete. För att det tilltänkta syftet ska uppfyllas och åtgärdsprogrammet ska få en riktig effekt måste det dock tillåtas kosta. Bris vill därför se att åtgärderna och insatserna prioriteras i den kommande höstbudgeten.

Bris stöttar dygnet runt – hela sommaren17.6.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Förra årets sommar liknade inget annat i Bris historia. Då fördubblades samtalen från barn som var nedstämda och oron inför hur pandemin skulle påverka tillvaron var stor. Under våren har trycket varit högt dygnet runt hos Bris. Nu lättas en del restriktioner efter en lång och påfrestande tid – men för många barn som befinner sig i utsatta situationer är sommaren fortfarande en utmanande period under året.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum