BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris öppnar Brismottagning i nya lokaler i Umeå

Dela

Från och med idag kan barn i Umeå träffa en Briskurator och få ett nära och individuellt anpassat stöd på den nyöppnade Brismottagningen. Den ligger i Bris nya lokaler på Storgatan 63, där hela Bris regionala arbete för att stärka barnets rättigheter samlas.

Foto: Bris.
Foto: Bris.

– Idag är en stor dag för Bris. Dels öppnar vi en Brismottagning i Umeå, den femte i raden som vi startat i år i landet. Dels inviger vi Bris nya lokaler i Umeå som både Brismottagningen för barn och övrigt regionalt arbete för barnets rättigheter kommer att utgå från, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Bris erbjuder flera typer av stöd för barn. Till den nationella stödlinjen 116 111 kan alla under 18 år alltid vända sig anonymt för att få professionellt samtalsstöd, dygnet runt, via telefon, chatt och mejl. På vissa orter erbjuder Bris numera också möjligheten att få träffa en kurator.

Brismottagningar finns redan på plats i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping – och från och med idag också i Umeå. Stödverksamheten här vänder sig till barn och unga i särskilt utsatta situationer. Till exempel barn som bor i familjehem, har en förälder som missbrukar eller har psykisk ohälsa, barn som lever med våld och barn som varit med om krig eller har befunnit sig på flykt. Stöd ges alltid på uppdrag av barnet själv, men kan involvera fler personer i barnets närhet och även andra myndighetskontakter.

– Brismottagningarna finns för att kunna erbjuda barn ett nära stöd som är anpassat efter barnets individuella behov och för att minska risken att barn i en svår livssituation faller mellan samhällets stolar. Här kan vi erbjuda stödsamtal, stödja i att hitta strategier framåt och hjälpa barnet att komma i kontakt med andra relevanta samhällsaktörer, säger Louise Palmén, kurator på den nyöppnade Brismottagningen.

På varje Brismottagning arbetar kuratorer som tillsammans med barnet kan hitta sätt att förändra det jobbiga. Det kan vara genom individuella samtal, genom familjestöd eller att de som arbetar på Brismottagningen kan följa med barnet på möten med till exempel socialtjänsten, skolan eller sjukvården. Det kan också handla om att hjälpa och guida barn vidare till rätt insatser utifrån barnets behov. På Brismottagningar erbjuds professionellt stöd, men inte vård eller behandling.

Sedan tidigare erbjuder Bris även gruppstödsverksamhet runt om i landet för barn och familjer där de kan träffa andra som har liknande erfarenheter. Även denna verksamhet kommer att utgå från Brismottagningarna framöver. Att få stöd via Bris är frivilligt och gratis för barnet.

– Vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartners. Den här verksamhetsutvecklingen har möjliggjorts med finansiellt stöd från Familjen Erling-Perssons Stiftelse, och utformningen av Brismottagningarna har gjorts med stöd från Ikea. Tack vare detta kommer fler barn att få tillgång till professionellt stöd, säger Magnus Jägerskog.

Bris arbetar alltid med att säkra finansiering för att kunna behålla kontinuitet och stärka verksamheten.

Bris regionala verksamhet

Bris har sedan lång tid regional verksamhet i Umeå och region Nord. Det handlar bland annat om att sprida kunskap om barnets rättigheter, att samverka med lokala aktörer, engagera volontärer, erbjuda en mötesplats för samtal kring barns situation och att bedriva påverkansarbete gentemot lokala beslutsfattare för att stärka barnets rättigheter. Det regionala arbetet och Brismottagningens lokala verksamhet som vänder sig till barn utgår från en och samma plats.

Bris nya lokal ligger på: Storgatan 63, trädgårdsmästarbostaden bredvid Scharinska villan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Bris.
Foto: Bris.
Ladda ned bild

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barns uppmaning till vuxna: Släpp skärmen och engagera dig i barns fysiska aktivitet29.11.2022 06:15:00 CET | Pressmeddelande

En färsk Sifo-undersökning om ungas fysiska aktivitet visar att en majoritet av barn vill kunna påverka frågor som rör ungas hälsa. För att öka den fysiska aktiviteten bland unga menar barn att vuxna behöver bli mer närvarande, göra barn mer delaktiga och att samhället behöver se till att inget barn hindras från att delta i aktiviteter och idrott på grund av ekonomi eller exempelvis var man bor.

Ny rapport: Kommunerna brister i att säkerställa barns rättigheter18.11.2022 06:10:00 CET | Pressmeddelande

Kommunerna brister i att säkerställa barnets rättigheter i den egna verksamheten, det visar Bris kommunundersökning 2022. Här framgår att kommunerna i stor utsträckning ser barnrätten som enbart knuten till vissa verksamhetsområden och inte något som genomsyrar alla verksamheter. Det finns även tydliga utmaningar kopplade till arbetssätt, metoder och det systematiska barnrättsarbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum