BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris välkomnar FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige

Dela
FN:s barnrättskommitté riktar nu rekommendationer för förbättringsområden och kritik mot Sverige vad gäller arbetet med att säkra barnets rättigheter.

För sjätte gången granskas Sveriges regering av FN:s barnrättskommitté. Kommittén välkomnar att Sverige sedan den tidigare granskningen har inkorporerat barnkonventionen i svensk lag, men framför kritik mot att det fortfarande råder stora regionala skillnader i hur barnets rättigheter efterlevs i Sverige. Kommittén ger Sverige rekommendationer på en rad olika områden. Rekommendationerna spänner över barnkonventionens alla artiklar och ger en viktig överblick över vilka utmaningar Sverige står inför med att säkerställa att varje barn i Sverige får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

I rekommendationerna understryker kommittén särskilt ett omgående behov av en oberoende klagomålsmekanism för barn, åtgärder för att motverka utbredd diskriminering mot barn, våld mot barn samt ojämlik tillgång till utbildning. Vidare understryker kommittén behovet av att säkerställa rättigheterna för barn i migration samt barnets rättigheter inom rättsväsendet. 

Några rekommendationer som Bris särskilt vill lyfta är följande:

Psykisk ohälsa

  • Den vanligaste kontaktorsaken till Bris är barns psykiska ohälsa. Bris efterfrågar på detta område en rad förändringar kopplat till barns behov av vård. Det handlar bland annat om behov av en mer sammanhållen, tillgänglig och resurssatt vård för barn. FN:s barnrättskommitté uttrycker här en oro över det höga antalet barn som lever med depression, ångest och självskadebeteende och de långa köerna till vård. Kommittén uppmanar därför regeringen att stärka tillgången till adekvat vård, både i elevhälsovården och inom regionerna. Kommittén skriver även att antalet professionella, bland annat barnpsykologer, måste vara tillräckligt många för att möta upp barns psykiska ohälsa tid och uppmanar regeringen att investera i förebyggande åtgärder som utgår från ett barnperspektiv.

Våld mot barn

  • Våld mot barn är fortfarande en av de vanligaste kontaktorsakerna till Bris. FN:s barnrättskommitté välkomnar den nyligen presenterade nationella strategin mot våld mot barn (läs mer om strategin mot våld här). Kommittén är samtidigt oroad över att socialtjänsten och andra aktörer som har ansvar för att utreda, ge skydd, stöd och behandling till barn som utsatts för våld, är otillräckligt resurstillsatta och uppmanar därför regeringen att prioritera detta område.
  • Kommittén uttrycker även oro över det våld som barn utsätts för på Statens institutionsstyrelse (SiS) och uppmanar regeringen att se över den lagstiftning som tillåter isolering av barn. Bris har och fortsätter att efterfråga omgående lagändringar för att säkerställa att inget barn ska utsättas för våld på SiS samt att den särskilda befogenheten att få isolera barn som SiS har, tas bort i lagstiftningen (se Bris och andra barnrättsorganisationers krav i en skrivelse till regeringen 2021).

Barn inom rättsväsendet

  • Bris släppte inför det svenska riksdagsvalet 2022 en rapport om barns rättigheter kopplat till frågan om gängkriminalitet. Bris lyfte i rapporten att frågan om gängkriminalitet måste ses som en barnrättsfråga. FN:s barnrättskommitté uttrycker på detta område en stor oro kring ett flertal förslag till politiska åtgärder, som rör barn som på olika sätt är involverade i gängkriminella miljöer. Kommittén avråder starkt Sverige från att sänka straffrättsåldern från 15 år. Kommittén har även ett flertal rekommendationer gällande bristande kunskap om barn och barns rättigheter inom rättsväsendet samt att ett frihetsberövande av barn alltid ska vara en sista åtgärd.

Sammanfattningsvis: FN:s barnrättskommitté välkomnar att barnkonventionen nu är svensk lag, men riktar omfattande kritik mot Sverige på områden som rör de mest sårbara grupperna av barn och rekommenderar åtgärder för att barns rättigheter fullt ut ska bli verklighet för varje barn. Bris kommer att följa rekommendationerna noga och driva på för fortsatt förändring. Här kan du läsa rekommendationerna i sin helhet

Fakta: FN:s barnrättskommittés granskning av Sverige

I februari släppte FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) sina rekommendationer (så kallade Concluding Observations) om hur väl Sverige lever upp till barnets rättigheter i barnkonventionen. Rekommendationerna är ett resultat av ett längre arbete där regeringen har fått lämna in en skriftlig rapport och Bris har tillsammans med andra barnrättsaktörer lämnat in två rapporter varav barn har skrivit den ena rapporten. Bris har även varit på plats i Genève två gånger för att svara på barnrättskommitténs kompletterande frågor samt följa utfrågningen av regeringen. Utfrågningen av regeringen ägde rum i januari 2023 och på plats för att representera regeringen var socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönwall.

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum