Brå

Brottsförebyggande Råd för framtiden

Dela

Trots regeringens satsning på ett brottsförebyggande arbete visar Brås rapport att kommunerna inte prioriterar arbetet tillräckligt. Den 3–4 april samlas drygt 600 av landets brottsförebyggare på konferensen Råd för framtiden, för att diskutera nuläge och fortsatt utveckling. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson. Ur programmet: hur kriminologi kan användas i praktiken; vilken kompetens som behövs för att beställa brottsförebyggande arbete och hur man på lokal nivå kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Större delen av konferensen filmas och direktsänds.

Regeringen har gjort en stor satsning i och med det brottsförebyggande programmet ”Tillsammans mot brott” som presenterades 2017. Men Brås årsrapport visar att kommunerna fortfarande inte prioriterar det brottsförebyggande arbetet i tillräcklig utsträckning. På Råd för framtiden får kommunerna verktyg att höja ambitionerna i linje med regeringens vilja.

– Även de kommuner som inte har akuta problem med brottslighet och otrygghet behöver lyfta sitt arbete för att inte hamna i en nedåtgående spiral. Vi menar att ledningen i kommunerna behöver bli bättre på att beställa brottsförebyggande arbete som sker i samverkan med relevanta aktörer. Först då kan arbetet bli mer systematiskt och kunskapsbaserat, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

I Brås årsrapport lyfts också forskningens viktiga roll i det praktiska arbetet. En av de medverkande under konferensen är därför Christoffer Carlsson, forskare och numera tv-profil, som talar om hur kriminologi kan användas praktiskt i brottsförebyggande arbete under rubriken ”What’s a strange little crime like you doing in a place like this?”

Justitieminister Morgan Johansson inleder konferensen och Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism, förmedlar hur våldsbejakande extremism kan förebyggas på lokal nivå. Det blir också seminarier kring skjutningar i kriminella miljöer, medborgarlöften samt hur digital teknik kan användas i det brottsförebyggande arbetet.

– Råd för framtiden är ett utmärkt tillfälle för landets brottsförebyggare att ta del av goda exempel och aktuell forskning men även nätverka och utbyta erfarenheter. Allt i syfte att utveckla, förbättra och förstärka det brottsförebyggande arbetet, säger Karin Svanberg.

Tid: Den 3 april kl. 12.30–16.15, den 4 april kl. 8.30–14.30
Plats: Svenska Mässan, Göteborg.

Hela programmet och mer information finns på www.bra.se/rff

För ytterligare information:
Karin Svanberg, enhetschef Brå, 072-99 58 494, karin.svanberg@bra.seJenny Viström, projektledare, 08-527 58 503, jenny.vistrom@bra.se

Fakta om Råd för framtiden
Råd för framtiden är en nationell konferens som arrangeras för nittonde gången av Brå, i år i samarbete med Göteborgs Stad.

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Slutlig brottsstatistik 2018 - Anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld28.3.2019 09:30:00 CETPressmeddelande

Anmälda brott Under 2018 anmäldes cirka 1,55 miljoner brott, vilket är 35 700 (+2 %) fler brott än året innan. Bedrägeri­brott (9 kap. brottsbalken) var den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2018, en ökning med 51 600 brott (+25 %). Ökningen gällde främst datorbedrägeri respektive utpressning. Stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken) var den brottskategori som minskade mest under året, en minskning med 41 400 brott (−9 %). Minskningarna avsåg bland annat anmälda bostadsinbrott, som minskade med 5 520 brott (−24 %), samt anmälda fickstölder, som minskade med 7 500 brott (−17 %). Kategorin brott mot person (3−7 kap. brottsbalken) ökade marginellt, med 1 892 brott (+1 %) under 2018. Flera brottstyper inom kategorin minskade, däribland anmälda misshandelsbrott, som minskade med 989 brott (−1 %), samt anmälda brott om sexuellt ofredande, som minskade med 338 brott (−3%). Till de brottstyper inom kategorin som ökade hör bland annat anmälda våldtäkter, som ökade med

Slutlig brottsstatistik 2018 - Handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar28.3.2019 09:30:00 CETPressmeddelande

Handlagda brott Under 2018 blev 1,55 miljoner brott handlagda, vilket var en ökning med 33 100 brott, eller 2 procent, jämfört med 2017. En utredning hade bedrivits för drygt hälften (49 %), eller 766 000, av de handlagda brotten, vilket är en marginell minskning med 3 260 brott (−0 %) jämfört med 2017. De resterande handlagda brotten (51 %), 788 000 brott, direktavskrevs, vilket var en ökning med 36 400 direktavskrivna brott (+5 %) jämfört med 2017. Andelarna utredda brott respektive direktavskrivna brott av samtliga handlagda brott 2018 uppvisade små förändringar jämfört med 2017 (+/-1 %). Personuppklarade brott, personuppklaringsprocent och lagföringsprocent Under 2018 personuppklarades 211 000 handlagda brott, vilket var en ökning med 7 800 brott (+4 %) jämfört med 2017. Antalet åtalsbeslut ökade med 6 920 brott (+4 %), antalet strafförelägganden med 611 brott (+2 %), och antalet åtalunderlåtelser med 275 brott (+2 %). Antalet personuppklarade handlagda brott, personuppklarings- oc

Pressinbjudan – Råd för framtiden – nationell brottsförebyggande konferens27.3.2019 12:56:07 CETPressmeddelande

Välkommen till 2019 års upplaga av Råd för framtiden – en brottsförebyggande konferens, som hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 3-4 april. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson; Christoffer Carlsson, forskare och även känd från ”Veckans brott”; Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism samt ett flertal forskare och experter från exempelvis Brå, Polisen och FOI.

Uppdaterad kl 10.45 Anmälda brott 2018 – Preliminär statistik17.1.2019 10:56:22 CETPressmeddelande

Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum