Sida

De fattigaste i Myanmar får stort Sida-stöd till hälsovård

Dela

Trots att tillgången till hälsovård blivit bättre i Myanmar under de senaste åren saknar fortfarande de mest utsatta människorna grundläggande mödravård, barnhälsovård, och vård för tuberkulos, HIV och malaria. Nu ger Sida 385 miljoner kronor till fonden Access to Health, som ska försöka nå alla i Myanmar med hälsovård.

Barn i Rakhine, foto: Maria Hauer
Barn i Rakhine, foto: Maria Hauer

- Fonden Access to Health inkluderar också grupper som har stora begränsningar när de söker vård, såsom människor som lever i konfliktområden, etniska minoriteter, flyktingar, statslösa och funktionshindrade säger Anders Frankenberg, biståndsråd i Yangon.

En av de mest utsatta grupperna i Myanmar är rohingyerna, som enligt FN utsätts för ett folkmord i Myanmar. Många har flytt, men en del lever också i läger i den fattiga delstaten Rakhine. Rakhine är ett område som prioriteras av fonden. Att rohingyerna också ska få del av hälsovården är en viktig del i arbetet, men det är svårt att få tillträde till de områden där rohingyerna befinner sig.

- Vi strävar efter att inkludera också de allra mest marginaliserade människorna i utvecklingen. Vårt stöd till Access to Health kombinerar de viktigaste delarna i vårt utvecklingssamarbete i Myanmar, säger Anders Frankenberg.  

Kan vara långt till hälsovård

Förutom att arbetet med hälsovård hindras av väpnade konflikter är ett annat problem att det helt enkelt är svårt och långt att ta sig till hälsokliniker. För en gravid kvinna som ska föda är alternativen kanske att föda hemma eller att sätta sig bakpå en motorcykel som kör timtals på gropiga vägar. En stor del av vården i svårtillgängliga delar av landet vilar på ett arbete av frivilliga.

- Det kanske är en kvinna i en by som själv förlorat sina barn, och som nu vill hjälpa andra. Hon söker upp en organisation som kan ge henne lite mediciner och lite grundläggande utbildning, och så blir hon en första vårdgivare till andra kvinnor. Det är den här typen av frivilliga nätverk som vi nu genom fonden kommer att bygga vidare på, säger Tomas Lundström som tidigare arbetat med hälsofrågor för Sida i Myanmar.

Starkt fokus på jämställdhet

Frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, har Sverige prioriterat och lyckats få upp som en egen punkt för vad fonden ska arbeta med. Jämställdhet och kvinnors självständighet är en av nycklarna till ekonomisk och social utveckling.

- Vi är stolta över att fonden har ett starkt fokus på jämställdhet. Vi är också stolta över att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras som ett viktigt område i fonden, och att den kommer att arbeta med familjeplanering, med moderna preventivmedel, utbildning om sexualitet för unga, vård efter aborter och arbete mot könsbaserat våld, säger Mia Hauer på sektionskansliet i Yangon.

En nyckel till global utveckling

Access to Health är en stor fond som handläggs av FN-organet UNOPS (United Nations Office for Project Services). Med stöd av Sverige, USA, Storbritannien och Schweiz ska fonden fortsätta bygga upp och stärka hälsovården i Myanmar mellan åren 2019 och 2023, för sammanlagt 215 miljoner dollar. Det svenska bidraget är 385 miljoner kronor, alltså 43 miljoner dollar.

Hälsovården i Myanmar har förbättrats sedan militärjuntans fall år 2011, men militärjuntan lämnade efter sig ett land där hälsosektorn var svårt eftersatt. Sida har tillsammans med andra givare stött hälsofonden 3MDG sedan år 2013. Fonden, som är döpt efter det tredje globala målet har gett 6,2 miljoner personer tillgång till mödravård och barnhälsovård i 44 olika samhällen, och sett till att fler än 240 000 bebisar fötts med hjälp av en barnmorska. Access to Health Fund är en ny hälsofond som bygger vidare på de två tidigare fonderna.

Hälsovården är en viktig nyckel till global utveckling – en frisk människa orkar arbeta och delta i samhällslivet, och friska barn förmår att ta till sig undervisning och utvecklas som de ska. Hälsovård kan också fungera som en enande kraft kring i en konfliktsituation, där olika grupper har olika intressen och tilltron till varandra är låg. Fondens arbete kan fungera som fredsbyggande i den meningen att den för samman grupper som annars inte skulle samarbeta, kring ett mål som alla kan enas om – bättre hälsovård för alla.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Barn i Rakhine, foto: Maria Hauer
Barn i Rakhine, foto: Maria Hauer
Ladda ned bild
Ma Yin Yin Soe, Pakokku Outreach Team of MSI-Myanmar, foto:UNOPS
Ma Yin Yin Soe, Pakokku Outreach Team of MSI-Myanmar, foto:UNOPS
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Forskning på hållbar utveckling visar vägen mot de globala målen10.12.2018 16:24Pressmeddelande

Hur kan fattiga länder göra för att hantera ett förändrat klimat och miljö? Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som påverkas mest av en ökad temperatur, med torka, översvämningar och extremväder. Nu får femton forskningsprojekt dela på omkring 82 miljoner kronor för att kunna forska om klimatanpassning och resiliens, alltså olika systems förmåga att återhämta sig, hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

Gammal teknik ger nytt liv till ökenmark med stöd från Sida23.11.2018 07:30Pressmeddelande

Med traditionella tekniker där varje droppe regn tas tillvara har förtorkade och övergivna åkermarker i Burkina Faso odlats upp på nytt. Bonden Yacouba Sawadogo får Right Livelihood-priset för sitt arbete med att sprida kunskapen om de gamla metoderna, som kan få skog att växa i Saharas utkanter. Nu ger Sida 200 miljoner till ett projekt där den traditionella tekniken ska användas i stor skala för att få ökenmark i Burkina Faso att grönska och ge mat.

Pressinbjudan: Vad händer i Guatemala? – Samtal med årets Right Livelihood-pristagare och ILAC19.11.2018 14:15Pressinbjudan

Sida bjuder in till samtal med årets Right Livelihood-pristagare Iván Velásquez, chef för FN:s internationella kommitté mot straffrihet i Guatemala (CICIG) och Thelma Aldana, tills nyligen Guatemalas riksåklagare. Iván Velásquez och Thelma Aldana har genom det historiskt unika samarbetet mellan en nationell åklagarmyndighet och en internationell FN-kommission varit mycket framgångsrika i arbetet mot korruption, något som också stärkt allmänhetens förtroende för statliga institutioner. Över 300 fällande domar har avkunnats och ett 60-tal kriminella nätverk identifierats. Rhodri Williams, Senior Legal Expert vid the International Legal Assistance Consortium (ILAC), inleder med att presentera ILACs nyutkomna rapport om rättsstaten i Guatemalas enorma utmaningar. Datum: fredag 23 november 2018 Tid: 10:30 – 12:00 Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller maila till press@sida.se Iván Velásquez och Thelma Aldana besöker nu Sverige för

Pressinbjudan: Ett effektivare FN för att nå Globala målen18.11.2018 07:30Pressinbjudan

FN-systemet genomgår den största reformen på 20 år, med förändringar som kommer innebära ett paradigmskifte i det internationella utvecklingssamarbetet. Det handlar om att få de politiska, säkerhetsorienterade och fredsbyggande delarna av FN-systemet att arbeta närmare varandra. Allt för att bättre möta vår tids stora utmaningar. Det svenska inflytandet inom FN är i år större än någonsin, med flera svenska kvinnor på nya toppositioner. Vi bjuder in till ett seminarium med fyra av dessa; Ulrika Modéer, Åsa Regnér, Charlotte Petri Gornitzka (via länk) och Ulrika Richardsson. När: Onsdag 28 november, 2018 Tid: 09.00 – 10.30 (Registrering från 08.30 med kaffe och frukostmacka) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (Oasen) T-bana: Karlaplan Anmälan: Maila press@sida.se eller tel. 08-698 55 55. En mer effektiv organisation krävs för att genomföra Agenda 2030, som helt bygger på samarbete mellan olika aktörer. Samtidigt gör minskade ekonomiska resurser det svårt att möta de enorma humanit

Pressinbjudan: Utvecklingsforum 2018: Tillväxt inom planetens gränser15.10.2018 10:58Pressmeddelande

Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ekosystemen bevaras och klimatförändringarna hejdas. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i världen miljömässigt ohållbar. En ökande produktion och konsumtion utarmar jordens naturresurser och flera planetära gränser är överskridna. Om vi ska lyckas uppnå de Globala målen för hållbar utveckling behöver vi hitta metoder och angreppssätt som styr mot en grönare ekonomi. Hur kan utvecklingssamarbetet bidra till en miljömässig hållbar utveckling för världens fattiga? Hur ser behoven ut i olika delar av världen och hur skiljer de sig mellan länder? Vilka metoder och styrmedel finns och hur kan vi utveckla insatserna framöver? Några av de intressanta medverkande är: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande, Klimatpolitiska Rådet, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet, Christoffer Falsén, CFO, Trine som är en svensk plattform som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum