Fackförbundet ST

Den svenska modellen måste även beaktas i tiden för en pandemi

Dela

Den nya, tillfälliga covid-19-lagen visar hur viktiga de som jobbar på statligt uppdrag är för samhället. Åtgärder som kan innebära ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter för att förhindra spridning av sjukdomen bör vidtas med stor försiktighet

Regeringen föreslår en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Med stöd av lagen kan det allmänna vidta åtgärder för att bland annat motverka trängsel vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, på platser för fritids- eller kulturverksamhet, på handelsplatser, i kollektivtrafik och inrikes flygtrafik och vid användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Fackförbundet ST har deltagit i den mycket korta remissprocessen och i den lyft frågor kring våra fri- och rättigheter. Vi har framhållit den nyckelroll våra medlemmar spelar i den situation vi befinner oss i nu.

För övrigt kan STs förtroendevalda på olika sätt bidra till arbetsmiljöarbetet på sina arbetsplatser, till exempel genom att regelbundet diskutera medlemmarnas arbetssituation med skyddsombudet.

Grundläggande fri- och rättigheter

Den föreslagna lagen ger utrymme för betydande ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter. Här bör regeringen vara restriktiv med att tillämpa den nya lagen, eftersom ett förbud mot allmänna sammankomster skulle kunna drabba den mötes- och demonstrationsfrihet som är viktig för bland annat strejkrätten.

Vidare är den föreslagna covid-19-lagen i behov av ett arbetslivsperspektiv där förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare beaktas. Den enskilde individen har en skyldighet att förhindra smittspridning. Dock kan arbetsgivaren med sin arbetsledningsrätt ålägga den anställde individen att göra saker som kan bidra till ökad smittspridning. Det kan till exempel handla om arbetsgivare som kräver att arbetet ska utföras på arbetsplatsen trots att det skulle kunna utföras på distans. Det är alltså inte endast i privatlivet som den enskilde har en skyldighet utan även arbetsgivare i förhållande till sina anställda ska genom försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av covid-19.

Det statliga uppdraget

Regeringens förslag visar på ett tydligt sätt hur viktiga våra medlemmar och övriga som jobbar på statligt uppdrag är för samhället. Länsstyrelsen ska utöva tillsyn över att föreskrifter och beslut följs och Polismyndigheten ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som behövs. Även domstolarna påverkas, för att bara nämna några av alla de arbetsplatser där Fackförbundet STs medlemmar kommer beröras av den nya pandemilagen.

Länsstyrelserna kommer behöva förbereda sig när det gäller att utveckla rutiner och anställa personal, till exempel jurister och inspektörer, för att snabbt vid behov kunna utöva tillsyn enligt den föreslagna lagen. Av regeringens underlag framgår att kostnaderna för denna tillsyn med nya arbetsuppgifter inte ryms inom befintliga anslagsramar. Vi förutsätter att detta kommer att avspeglas i de justerade resurser som berörda myndigheter får sig tilldelade.

En spridning av covid-19 måste självklart förhindras men den nya, tillfälliga lagen som ska reglera detta bör utformas på bästa möjliga sätt, även med ett arbetslivsperspektiv och med hänsyn till våra grundläggande fri- och rättigheter. Den svenska modellen måste även beaktas i tiden för en pandemi.

Henrik Ludvigsson, utredrade på Fackförbundet ST, henrik.ludvigsson@st.org

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Doktorander behöver en bättre arbetsmilö26.3.2021 10:59:34 CET | Blogginlägg

Forskarutbildningen eller kanske snarare forskarkarriären har traditionellt betraktats som ett slags kall. En hängiven forskare är, enligt det synsättet, aldrig ledig och ska vara beredd att lojalt ställa upp för sitt ämne och sin institution. Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum