DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR kommenterar vårbudgeten

Dela

Regeringen har fullt fokus på att hantera pandemin och dess konsekvenser med stora satsningar i vårbudgeten. ”Det är förståeligt, men vi skulle gärna sett fler åtgärder för att stärka personer med funktionsnedsättning, som även vanligtvis är marginaliserade och har en svår ekonomisk sits”, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

DHR ställer sig positivt till regeringens förslag om riktade utbildningssatsningar för grupper med en utsatt situation på arbetsmarknaden. Fler extratjänster, introduktionsjobb och matchningstjänster ska också bidra till att fler får jobb.

För att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller studier föreslås förstärkta arbetsförberedande insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst Introduktion till arbete. Regeringen vill öka anslaget med 7 800 000 kronor.

-        Vi tycker det är bra med ökade resurser till den här tjänsten, som riktar sig till personer som inte är redo att matchas för arbetsmarknaden än, säger Åsa Strahlemo.

Hon tillägger dock att det finns många personer med funktionsnedsättning som faktiskt är redo för jobb, som har utbildat sig och varit redo länge men som ändå inte får jobb;

-        För dessa grupper saknar vi mer konkreta förslag. Vad regeringen skulle kunna göra är att sänka de sociala avgifterna vid anställning, vilket även Jämlikhetskommissionen föreslår i sin utredning. Att stärka resurserna till Diskrimineringsombudsmannen, DO, är ett annat sätt att hjälpa individen under arbetssökarprocessen, eftersom vi vet att många personer med funktionsnedsättning blir utsatta för diskriminering.

DHR menar att den ekonomiska utsattheten generellt måste minska i gruppen personer med funktionsnedsättning.

-        En minst sagt välbehövlig åtgärd är att sänka skattesatsen för sjukersättning, säger Åsa Strahlemo.

Biljettsystem och färdtjänst

Regeringen vill avsätta 30 miljoner kronor under 2021 för att påbörja arbetet med att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik. Det ska förenkla för resenärer att resa i hela landet och samtidigt främja klimatsmarta resvanor.

-        DHR förutsätter att detta nationella biljettsystem blir universellt utformat och att även färdtjänsten ingår i systemet, kommenterar Åsa Strahlemo.

Psykisk ohälsa

Pandemin har förvärrat situationen för kvinnor, barn och hbtqi-personer som utsätts för våld eller hedersrelaterat våld och förtryck i nära relationer. Regeringen vill därför förstärka det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor och stödet till ungdomar som blir utsatta i sina relationer. För att mildra psykisk ohälsa bland barn och unga och utöka stödet till våldsutsatta och andra särskilt utsatta förstärks statsbidragen till särskilda organisationer i civilsamhället.

-        Vi hoppas att detta stöd också kan gå till organisationer som jobbar för kvinnor och unga med funktionsnedsättning, säger Åsa Strahlemo.

För mer information, vg kontakta: Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare, DHR, telefon 076- 837 80 34, karolina.celinska@dhr.se

Nyckelord

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Jag var 16 år när jag erbjöds förtidspension”22.3.2021 08:16:52 CET | Pressmeddelande

Kvinnor med funktionsnedsättningar är överrepresenterade bland personer med ekonomiska bekymmer och dålig hälsa. På torsdag lanserar DHR en film där kvinnor själva berättar om sin situation och hur de blivit bemötta. ”Jag var 16 år när jag erbjöds förtidspension, det säger allting om hur de såg på mig som människa och mina möjligheter att få ett vanligt jobb”, säger Emelie som medverkar i filmen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum