DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Stor kartläggning av tillgänglighet

Dela

DHR:s förbundsstyrelse diskuterar rapport om tillgänglighetsprocessen i kommuner och andra viktiga aktörer.

Under hösten gjorde DHR en stor utvärdering av tillgänglighet, närmare bestämt tillgänglighetstänkandet i kommuner och andra viktiga aktörer.

Rapporten ska nu diskuteras på förbundsstyrelsens möte, som hålls under måndag och tisdag 22-23 april.

Den handlar om tillgänglighetsprocessen i praktiken. Fokus ligger på hur kommuner, Regeringskansliet och andra aktörer arbetar med fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det visar sig finnas gott om vackra ord i dokumenten men dålig implementering i praktiken.

l verkligheten hamnar tillgängligheten vid sidan av. Den hamnar i projektform eller på något annat sätt utanför. Inte inarbetat i verksamhet och planering i stort.

Gapet är för stort mellan fina ord i dokument och strategier och den praktiska verkligheten, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR. Nu ska förbundsstyrelsen på kommande möte diskutera hur vi ska gå vidare kring rapporten.

Rapporten bygger på enkäter och intervjuer med fem kommuner, Regeringskansliet, SKR, MDF och Boverket. Den är på 40 sidor och går att beställa från DHR via info@dhr.se

Mer info: 

Åsa Strahlemo, förbundsordförande 070-508 80 29

Ken Gammelgård, förbundssekreterare 08-685 80 30, 073-807 80 30

Lars-Göran Wadén, ombudsman tillgänglighet 0707-66 24 09

Förbundsstyrelsens möte: må-ti 22-23 april 2024 på DHR:s kansli i Farsta, Stockholm.

Rapporten:

Tillgänglighetsprocessen – en kartläggning av olika aktörers processer kring fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Av Thomas Wilhelm för DHR 2023.

Beställ PDF via: info@dhr.se

Nyckelord

DHR är en idéburen demokratisk organisation som arbetar för principen om alla människors lika värde. Ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Tel: 08-685 80 20 Post: DHR, Box 43, 123 21 Farsta

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye