DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Besök från funktionsrörelsen i Etiopien

Dela

Besök från funktionsrörelsen i Etiopien 14-19 maj 2024. Inklusive besök på DHR, RTP, MyRight, MDF m.fl. Komplett schema nedan.
– Vårt internationella arbete bygger på ett utbyte då vi lär av varandra. 

– Jag tror att resan kommer att bli stärkande i vårt arbete för våra rättigheter och behov, säger Wubalem Mengistu från ENAPPD i Etiopien.
– Jag tror att resan kommer att bli stärkande i vårt arbete för våra rättigheter och behov, säger Wubalem Mengistu från ENAPPD i Etiopien.

– Vårt internationella arbete bygger på ett utbyte då vi lär av varandra. Även länder som Etiopien har exempel på genomslag och lyckade projekt.

Det säger Stefan Sundquist, projektansvarig för DHR, som besökte Etiopien i december 2022 för att starta upp projektet tillsammans med ENAPPD.

ENAPPD, Ethiopian National Association of People with Physical Disabilities, är DHR:s samarbetsorganisation i Etiopien. Den 14-19 maj får DHR hit en delegation för studiebesök och utbyte av erfarenheter.

Wubalem Mengistu är sekreterare för kvinnonätverket i ENAPPD och en av dem som kommer till Sverige i maj.

– Jag ser fram emot besöket, säger Wubalem Mengistu, framför allt att lära mig mycket och att möta såväl yrkesmänniskor som aktivister.

Åsa Strahlemo är förbundsordförande för DHR och var även engagerad i det projekt som DHR tidigare hade med Sri Lanka.

– Det är oerhört viktigt att ha internationella kontakter, och utbyta erfarenheter även med funktionsrörelser i andra delar av världen, säger Åsa Strahlemo. När jag var i Sri Lanka hade jag väldigt stor behållning av att se vilket rättighetsarbete för människor med funktionsnedsättningar som görs där.

– Kvinnor med funktionsnedsättning är ofta dubbelt utsatta, både här i Sverige och i andra länder, säger Åsa Strahlemo. Så kvinnonätverken är extra viktiga.

Wubalem Mengistu fick en funktionsnedsättning efter polio som barn, och beskriver föräldrarnas situation som påfrestande både när det gällde acceptans och tillgång till vård. Förutom arbetet för kvinnors rättigheter så är Wubalem Mengistu engagerad för barnens situation, såväl när det gäller acceptans och inkludering som vård, omsorg och förebyggande insatser.

– Jag tror att resan kommer att bli stärkande i vårt arbete för våra rättigheter och behov, säger Wubalem Mengistu. Dessutom tror jag att jag kan bidra med ökad medvetenhet om inkludering och tillgänglighet i samhället.

Samarbetet med etiopiska ENAPPD beslutades av DHR för ett och ett halvt år sedan och har sedan dess börjat ta form.

– Sverige brukar alltid stoltsera med att vi ligger i framkant med innovationer, utbildning och rättigheter, säger DHR:s Stefan Sundquist. Däremot märker DHR att rättigheter för personer med funktionshinder halkar efter internationellt. I den FN-granskning som gjordes av Sverige nyligen fick vi kritik på i stort sett alla samhällsområden när det gäller rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

– Vi arbetar utifrån olika samhällssystem och strukturer. ENAPPD:s erfarenheter är viktiga för oss. Däremot vet vi inom DHR hur ett samhälle borde utformas för att bli bättre för personer med funktionsnedsättning och den kunskapen kan vi definitivt dela med oss av till andra länder, genom vårt internationella arbete. Så att inte de också behöver halka efter.

– Vi svenskar betraktar kanske fattiga länder som mindre demokratiska och inkluderande, men de har kommit långt i vissa avseenden. Framför allt när det gäller arbetsmarknad. Man är bättre på att integrera människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, säger Stefan Sundquist.

Mer info:
Stefan Sundquist, projektansvarig för Etiopien DHR: 070-306 80 37
Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR: 070-508 80 29

Wubalem Mengistu, styrelseledamot Womans Wing i ENAPPD: 
” I was born in a rural area of Ethiopia, in a locality devoid of basic living and educational amenities. Being the seventh child in my family, I encountered a significant challenge during my childhood due to a disability caused by polio. This situation presented a formidable challenge for my parents, both in terms of acceptance and in securing medical treatment.

I successfully navigated various challenges to pursue my education and earn two diplomas in Secretarial Science and Information Technology. As a single mother raising my child independently, I have prioritized providing opportunities for a better education and quality of life for my child.
I am actively involved as a member of the Ethiopian National Association of Persons with Physical Disabilities, contributing to the realization of its goals and objectives. My role includes advocating for the rights, freedoms, and interests of individuals with disabilities to ensure a high quality of life. In particular, I am dedicated to enhancing awareness and understanding in the community regarding the causes, early detection, intervention, and prevention of childhood disabilities.In my capacity as the Secretary of the Women's Wing board, I am committed to advancing the rights and empowerment of women and girls for the betterment of the health and social development of families, communities, and nations. During my upcoming visit to Sweden, I aspire to acquire the following:
1. fresh knowledge, skills, and strategies pertaining to our disabilities and effective methods for addressing challenges.
2. engaging with fellow individuals with disabilities, alongside professionals and advocates, can offer valuable support and opportunities for collaboration.
3. exploring resources like assistive technologies, healthcare services, and educational opportunities, which might be more accessible in Sweden compared to Ethiopia.

4. feel empowered within a community valuing and supporting individuals with disabilities, gaining confidence to advocate for our rights and needs.

5. increase awareness about disability advocacy for our rights and the implementation of policies promoting inclusivity, equality, and accessibility in society.

Overall, I anticipate that my exchange of experiences and knowledge in Sweden will foster personal growth and enable me to facilitating effective collaboration with DHR  to advance disability rights and inclusion efforts while also advocating for women's rights and empowerment.”

SCHEMA FÖR DELEGATIONEN FRÅN ETIOPIEN

tisd 14 maj

f.m.             ankomst

e.m.            FQ, Kvinnor och funktionshinder

                   DHR:s förbundskansli

onsd 15 maj

heldag         Hjultorget, Kistamässan. Stockholm

torsd 16 maj

f.m.             RTP personskadeförbundet
Funktionsrätt

e.m.            MDF, Myndigheten för delaktighet

fre 17 maj

f.m.             Unga rörelsehindrade – DHR:s ungdomsförbund

e.m.            MyRight, svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd

lörd 18 maj

f.m.             DHR:s styrelse

e.m.            middag hos DHR:s förbundssekreterare

sönd 19 maj

f.m.             Vasamuséet

e.m.            Avresa

Mer info:

Stefan Sundquist, projektansvarig för Etiopien DHR: 070-306 80 37

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR: 070-508 80 29

Nyckelord

Bilder

Wubelam Mengistu från etiopiska ENAPPD är en av dem som kommer till Sverige.
Wubelam Mengistu från etiopiska ENAPPD är en av dem som kommer till Sverige.
Ladda ned bild

DHR är en idéburen demokratisk organisation som arbetar för principen om alla människors lika värde. Ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Tel: 08-685 80 20 Post: DHR, Box 43, 123 21 Farsta

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye