DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Bygg inte sämre för studenter!

Dela

Bakåt in i framtiden. Det verkar vara regeringens vilja när det gäller studenter.

– Att bygga otillgängligt är ett steg bakåt, säger DHR:s förbundsordförande Åsa Strahlemo.

Bygg inte sämre för studenter! säger DHR:s ordförande Åsa Strahlemo.
Bygg inte sämre för studenter! säger DHR:s ordförande Åsa Strahlemo. Foto: Anna Drvnik.

– Studentbostäder har redan idag lägre krav än andra bostäder. Varför ska studenter behöva bo sämre än andra? säger Lars-Göran Wadén, ombudsman på DHR med ansvar för tillgänglighetsfrågor.

Minskade krav på tillgänglighet för studentbostäder. Det är vad Boverket föreslår i sin utredning beställd av regeringen.

– Det höga kraven för tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse -eller orienteringsförmåga är ju en bra sak, som Sverige ska vara stolt över och värna, säger Åsa Strahlemo.

– När Boverket nu tittar på Finlands och Norges sämre regler för tillgänglighet, går man baklänges in i framtiden.

”Vid en sammantagen bedömning ser Boverket det som rimligt att föreslå att, liksom Finland och Norge, införa regler som innebär att endast en viss andel av studentbostäder behöver vara tillgängliga och användbara när de uppförs. Undantaget ska kunna göras under förutsättningen att även övriga bostäder i byggnaden kan besökas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

De föreslagna regeländringarna som gäller för uppförande av byggnader får även genomslag vid ändring av byggnader.”

Så skriver Boverket i sin slutrapport om att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder (2024:9).

Boverket föreslår att dagens höga krav på tillgänglighet ska gälla endast 20 procent av studentbostäderna.

”Boverkets förslag innebär att plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ändras så att det införs möjlighet till undantag från krav på tillgänglighet och användbarhet för högst 80 procent av byggnadens studentbostäder vid uppförande.”

– Det är som vanligt personer med funktionsnedsättningar som offras när det krisar, säger Lars-Göran Wadén. Regeringen tror att bostadskrisen kan motverkas genom att bygga sämre för studenter. Resultatet blir ett sämre boende för alla och minskad rörelsefrihet för personer med funktionsnedsättningar.

– Det kortsiktiga tänkandet att spara pengar genom att minska tillgänglighet blir ofta ökade kostnader på längre sikt, säger Åsa Strahlemo, då förbättringar och modifieringar måste göras i efterhand. Tänkt framåt i stället!

Mer info:

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR: 070-508 80 29

Lars-Göran Wadén, ombudsman tillgänglighet DHR: 0707-66 24 09

Nyckelord

Kontakter

DHR är en idéburen demokratisk organisation som arbetar för principen om alla människors lika värde. Ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Tel: 08-685 80 20 Post: DHR, Box 43, 123 21 Farsta

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye