Strängnäs stift

Digital klimatutbildning och screening av kyrkor ska minska klimatrisker

Dela
Strängnäs stift har varit med och tagit fram en digital utbildning om risker kopplade till klimatförändringar samt en möjlighet för församlingar att screena sina kyrkor för att undvika framtida problem kopplade till ett mer extremt klimat.
Färdplan för klimatet. Foto: Maria Svensk
Färdplan för klimatet. Foto: Maria Svensk

– Klimatförändringen innebär stora utmaningar för våra kyrkor, kyrkogårdar och kulturföremål och vi vill med denna digitala utbildning stötta församlingar och pastorat i arbetet med klimatanpassning, säger Emilia Bergius, klimathandläggare och projektledare, Strängnäs stift.

I Strängnäs finns ungefär 190-200 kyrkor och i snitt har en församling 4-5 övriga byggnader per kyrka, till exempel församlingshem. Den digitala utbildningen vänder sig till anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas går utanför utbildningen då det är avhängigt de lokala förutsättningarna. I samarbete med SMHI har Svenska kyrkan upphandlat en screeningtjänst för de församlingar som vill göra specifika klimatriskbedömningar av fastigheter och kyrkogårdsmark. Syftet är att identifiera i vilken grad en fastighet kan komma att bli utsatt för klimatrelaterade risker så som exempelvis översvämningar och torka, samt ge en grund för fortsatt arbete med klimatanpassning.

Arbetet har skett tillsammans med Luleå och Visby stift inom ramen för Svenska kyrkans arbete med Färdplan för klimatet.

För mer information:
Emilia Bergius, Handläggare Miljö & Klimat
tel: 0152-234 18
emilia.bergius@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Färdplan för klimatet. Foto: Maria Svensk
Färdplan för klimatet. Foto: Maria Svensk
Ladda ned bild

Om

Strängnäs stift
Strängnäs stift
Box 84,
64522 Strängnäs

+46(152)23400http://www.svenskakyrkan.se/strangnasstift

Strängnäs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Biskop sedan 2015 är Johan Dalman. Stiftet omfattar Närke och Södermanland. Strängnäs stift har 72 församlingar och över 170 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Strängnäs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Strängnäs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum