Stångåstaden

Digital verksamhetsberättelse berättar om Stångåstadens satsningar för ett mer hållbart Linköping

Dela

Stångåstadens uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att bo och leva i. Det görs till exempel genom att med omtanke fortsätta bygga bort bostadsbristen och säkerställa bra, sunda och trygga hem till en femtedel av Linköpings invånare. I Stångåstadens digitala verksamhetsberättelse, som innehåller både års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om bolagets bidrag till ett mer hållbart Linköping.

Pandemin som bröt ut under 2020 gjorde att hemmet blev en än mer central plats för många. Stångåstaden har under året ställt om och hållit igång mycket av den ordinarie verksamheten för att kunna ge kunderna en trygg och professionell service. Vid årsskiftet pågick produktion av ca 750 nya bostäder och under 2020 färdigställdes 234 lägenheter. Det genomfördes omfattande renovering av ca 250 lägenheter och totalt satsade 392 mkr på underhåll.

-          Att ha ett tryggt hem och ett samhälle där vi hjälps åt, har sällan varit viktigare. Under året har vi fortsatt ge service till våra kunder: lämnat ut nycklar, bytt kylskåp, fixat avlopp och renoverat. Vi har bara fått göra det på nya sätt. Vi har fortsatt med våra spännande nybyggen, inte minst i Ebbepark och Eddan. Detta har varit av stor vikt, inte minst för alla våra entreprenörer och andra samarbetspartners, tillsammans har vi hjälp till att hålla igång arbetsmarknaden i vår region, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Att verka för ett mer hållbart Linköping är något som går som en röd tråd genom Stångåstadens verksamhet, oavsett om det handlar om miljömässig, ekonomisk eller social hållbarhet. I Stångåstadens hållbarhetsrapport beskrivs hur Stångåstaden, tillsammans med samarbetspartners, entreprenörer och hyresgäster, arbetar med att till exempel minska energiförbrukning, öka tryggheten eller att bygga mer hållbart.

Ta del av Stångåstadens digitala verksamhetsberättelse här: https://2020.stangastaden.se

Kontakter

Sofie Moosberg, Finanschef, Stångåstaden, telefon 013-20 85 11

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 600 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Konst gör våra bostadsområden bättre27.8.2021 13:26:00 CEST | Blogginlägg

Att få njuta av konst är en mänsklig rättighet. Det framhåller FN i artikel 27 i sin allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.” Här har vi som fastighetsägare en viktig roll. Genom att tillföra konstnärliga inslag i våra bostadsområden så gör vi konsten tillgänglig för alla.

Säg hej till gorillan i kvarteret Eddan26.8.2021 09:38:51 CEST | Pressmeddelande

När Stångåstaden genomför ett bostadsprojekt är det inte bara själva husen som kräver noggrann planering och mycket arbete. Det gäller även innergårdar och andra utemiljöer. På innergården i kvarteret Eddan, mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan invigdes igår skulpturen ”Mänskligt möte.”. En sittbänk i brons där du kan slå dig ner en stund hos en gorilla. Konstnärerna bakom verket är Torsten och Anna Molander.

Byggagendan med 17 förslag för ökat byggande7.7.2021 09:58:48 CEST | Blogginlägg

Bostadsbristen är fortfarande ett stort problem. Det är inte bara ett storstadsfenomen utan finns i väldigt många av landets kommuner. Bostäder är en grundförutsättning för att städer ska kunna växa, attrahera nya invånare, klara kompetensförsörjningen och skapa tillväxt. Vi står inför en mängd utmaningar i branschen. Vi behöver bygga mer för att klara bostadsförsörjningen och samtidigt hantera kostnadsutvecklingen, snabba upp processerna kring byggande och bidra till klimatomställningen.

Fler kan ladda elbilen med nya laddkluster14.6.2021 12:29:00 CEST | Pressmeddelande

En ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet tillsammans med en önskan om att gynna ett hållbart resande, har gjort att Stångåstaden tillsammans med Tekniska verken har skapat två så kallade laddkluster i Linköping. Att bygga laddkluster, med flera laddplatser samlade på ett och samma ställe, är en del i en ny strategi för att kunna erbjuda framför allt Stångåstadens hyresgäster utökade möjligheter att ladda sina elbilar. Visar sig satsningen framgångsrik kan Linköping få fler laddkluster framöver.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum