Kunskapsskolan

Digitala verktyg minskade lärarnas arbetsbelastning

Dela

Kunskapsskolan har lyckats förbättra arbetsbelastningen för grund- och gymnasielärarna med 10 procentenheter på ett år. Samtidigt har användningen av digitala verktyg ökat markant. Det visar den årliga medarbetarundersökningen som nyligen slutfördes.

Kunskapsskolan genomför varje år en omfattande undersökning bland alla medarbetare i grund- och gymnasieskolorna. Undersökningen för 2018 visar en klar förbättring av lärarnas arbetsbelastning, samtidigt som användningen av digitala verktyg har gått upp.

- Vi ser en tydlig koppling mellan en bättre fungerande digital miljö och minskad arbetsbelastning. Vi har utvecklat och gjort stora förbättringar på vår portal Kunskapsporten och det har förenklat lärarnas planering, samarbete och elevhandledning, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan i Sverige.

På frågan “Jag hinner med mitt arbete inom ramen för min arbetstid” instämmer 47 procent av lärarna, vilket innebär en förbättring med 10 procentenheter sedan 2017. Det kan jämföras med Jobbhälsoindex Skola som bland annat tas fram av Svenskt Kvalitetsindex, där 39 procent av lärarna inom privat verksamhet och 20 procent inom kommunal verksamhet instämmer på frågan.*

Kunskapsskolans undersökning visar också en klar förbättring av upplevelsen av stress. 59 procent av Kunskapsskolans lärare upplever att de kan hantera stress på ett tillfredsställande sätt, vilket också det är en förbättring med 10 procentenheter sedan 2017. Det kan jämföras med 37 procent i privat verksamhet och 26 procent i kommunal, enligt Jobbhälsoindex.

På området IKT och digitala verktyg svarar 72 procent att de spar tid med hjälp av digitala verktyg, vilket är en ökning med 8 procentenheter jämfört med 2017. 86 procent svarar att de använder digitala verktyg i undervisningen, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med året innan.

- Att vara lärare är ett krävande jobb och vi har under flera år systematiskt arbetat för att minska arbetsbelastningen. Många medarbetare har varit delaktiga i att identifiera förbättringsområden och insatser. Vi är inte i mål ännu, men det är väldigt glädjande att våra satsningar, bland annat på digitala verktyg, har gett effekt, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan i Sverige.

Digitala verktyg är inte den enda förklaringen till den minskade arbetsbelastningen enligt Fredrik Lindgren. Andra faktorer är välfungerande organisationer på skolorna, tydligt inkluderande ledarskap, avlastning av administrativa uppgifter och en stark samarbetskultur. Vilka framgångsfaktorerna bakom den förbättrade arbetsbelastningen är kommer Kunskapsskolan fortsätta analysera under våren.

- Vi kommer nu att med hjälp av en extern aktör göra kvalitativa analyser på våra skolor för att se vilka åtgärder som har haft störst betydelse för den minskade arbetsbelastningen och vad mer vi kan göra för att förbättra ytterligare för våra lärare, avslutar Fredrik Lindgren.

Fakta om Kunskapsskolans medarbetarundersökning

Kunskapsskolans årliga medarbetarundersökning ställer frågor om medarbetarnas upplevda nöjdhet och arbetsmiljö. Frågorna besvaras på en 5-gradig skala där 4 och 5 räknas som instämmer helt eller delvis, 3 varken eller, 1-2 instämmer inte. Resultatet analyseras och används i den löpande utvecklingen av verksamheten på lokal och central nivå. Medarbetarundersökningen visar på en stabil trivsel och nöjdhet. 88 procent uppger att de trivs med sitt arbete och 77 procent kan rekommendera Kunskapsskolan som arbetsgivare.

Antalet svarande på medarbetarundersökningen 2018 var 1139. Svarsfrekvensen var 87 procent.

* Jobbhälsoindex använder en skala på 1-10 där 8-10 räknas som instämmer medan Kunskapsskolan använder en 1-5-gradig skala där 4-5 innebär instämmer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Kunskapsskolan
Kunskapsskolan
Box 92146
120 08 Stockholm

https://www.kunskapsskolan.se/

Kunskapsskolan i Sverige AB driver grundskolor, gymnasier och företags- och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Kunskapsskolan har 28 grundskolor, 1 resursskola och 7 gymnasier med totalt 13 300 elever. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med fler än 10 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolans pedagogiska modell, the KED Program. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Följ Kunskapsskolan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kunskapsskolan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum