Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminerande krav på sysselsättning i kollektivavtal ändras

Dela

Ett mål som DO har drivit i Arbetsdomstolen har nu lett till att ett diskriminerande krav på sysselsättning i kollektivavtalet för bemanningsbranschen tas bort. Sysselsättningskravet har enligt DO:s bedömning uteslutit tusentals personer med funktionsnedsättning från möjligheten att komma ifråga för vissa bemanningsarbeten på del- och visstid.

I oktober förra året lämnade DO in en stämningsansökan för en kvinnas räkning mot kollektivavtalsparterna Kompetensföretagen och LO-förbunden, samt mot ett företag i bemanningsbranschen. Talan gäller ett krav i kollektivavtalet för bemanningsföretag, som DO bedömer har uteslutit kvinnan från möjligheten att komma ifråga för ett tillfälligt extraarbete som programvärd/programvärdinna.

Kravet innebär att arbetssökande till tillfälligt extraarbete ska ha en annan huvudsaklig sysselsättning för att kunna få arbete. Följden av sysselsättningskravet har varit att personer med funktionsnedsättning och sjukersättning på deltid har uteslutits helt eller delvis från just deltidsarbete.

I det aktuella fallet har kvinnan en funktionsnedsättning som innebär en nedsatt arbetsförmåga och sjukersättning med 75 procent. På grund av kollektivtalet meddelade det rekryterande bemanningsföretaget att sjukersättningen inte motsvarade kravet på annan huvudsaklig sysselsättning, och att hon därför inte kunde komma ifråga för arbetet.

Ett liknande sysselsättningskrav har redan underkänts av Arbetsdomstolen, AD i en dom från 2018. AD fann då att kravet var otillåtet eftersom det särskilt missgynnar personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. AD fann också att kravet inte kunde rättfärdigas som lämpligt och nödvändigt i ljuset av de syften som kollektivavtals-parterna angett ligga till grund för kravet. Eftersom den domen inte föranledde parterna att ändra motsvarande krav i kollektivavtalet, och att bemanningsföretaget i fråga därför uppställde kravet i förhållande till kvinnan, fann DO skäl att väcka talan mot både bemanningsföretaget kollektivavtalsparterna.

Eftersom företaget har erkänt att kvinnan diskriminerats och parterna på central nivå nu har beslutat att ändra den relevanta kollektivavtalsbestämmelsen, bedömer DO att myndighetens syfte med att driva målet har uppfyllts. En överenskommelse om att kvinnan ska få 55 000 kr i ersättning har också träffats.

– Det här diskriminerande kravet har länge utestängt tusentals personer med funktionsnedsättning från möjligheten att få vissa arbeten. Det är därför glädjande att arbetsmarknadens parter nu tar sitt ansvar och ändrar kollektivavtalet, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Överenskommelsen och ändringen innebär att det inte längre finns någon tvist mellan parterna, och målet i Arbetsdomstolen har därför avskrivits.

PRO 2019/5 och PRO 2019/6

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka8.6.2020 09:11:00 CESTPressmeddelande

Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av DO:s stora granskning av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018.

Bristande utredningsåtgärder får kritik av DO31.1.2020 10:06:23 CETPressmeddelande

DO har nu avslutat ett av tre tillsynsärenden som har koppling till uppgifter om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion vid Karolinska universitetssjukhuset. I det aktuella beslutet konstaterar DO att Karolinska i flera avseenden har brustit i sin skyldighet att utreda påtalade trakasserier. Bristerna innebär att Karolinska inte har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum