Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminerande krav på sysselsättning i kollektivavtal ändras

Dela

Ett mål som DO har drivit i Arbetsdomstolen har nu lett till att ett diskriminerande krav på sysselsättning i kollektivavtalet för bemanningsbranschen tas bort. Sysselsättningskravet har enligt DO:s bedömning uteslutit tusentals personer med funktionsnedsättning från möjligheten att komma ifråga för vissa bemanningsarbeten på del- och visstid.

I oktober förra året lämnade DO in en stämningsansökan för en kvinnas räkning mot kollektivavtalsparterna Kompetensföretagen och LO-förbunden, samt mot ett företag i bemanningsbranschen. Talan gäller ett krav i kollektivavtalet för bemanningsföretag, som DO bedömer har uteslutit kvinnan från möjligheten att komma ifråga för ett tillfälligt extraarbete som programvärd/programvärdinna.

Kravet innebär att arbetssökande till tillfälligt extraarbete ska ha en annan huvudsaklig sysselsättning för att kunna få arbete. Följden av sysselsättningskravet har varit att personer med funktionsnedsättning och sjukersättning på deltid har uteslutits helt eller delvis från just deltidsarbete.

I det aktuella fallet har kvinnan en funktionsnedsättning som innebär en nedsatt arbetsförmåga och sjukersättning med 75 procent. På grund av kollektivtalet meddelade det rekryterande bemanningsföretaget att sjukersättningen inte motsvarade kravet på annan huvudsaklig sysselsättning, och att hon därför inte kunde komma ifråga för arbetet.

Ett liknande sysselsättningskrav har redan underkänts av Arbetsdomstolen, AD i en dom från 2018. AD fann då att kravet var otillåtet eftersom det särskilt missgynnar personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. AD fann också att kravet inte kunde rättfärdigas som lämpligt och nödvändigt i ljuset av de syften som kollektivavtals-parterna angett ligga till grund för kravet. Eftersom den domen inte föranledde parterna att ändra motsvarande krav i kollektivavtalet, och att bemanningsföretaget i fråga därför uppställde kravet i förhållande till kvinnan, fann DO skäl att väcka talan mot både bemanningsföretaget kollektivavtalsparterna.

Eftersom företaget har erkänt att kvinnan diskriminerats och parterna på central nivå nu har beslutat att ändra den relevanta kollektivavtalsbestämmelsen, bedömer DO att myndighetens syfte med att driva målet har uppfyllts. En överenskommelse om att kvinnan ska få 55 000 kr i ersättning har också träffats.

– Det här diskriminerande kravet har länge utestängt tusentals personer med funktionsnedsättning från möjligheten att få vissa arbeten. Det är därför glädjande att arbetsmarknadens parter nu tar sitt ansvar och ändrar kollektivavtalet, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Överenskommelsen och ändringen innebär att det inte längre finns någon tvist mellan parterna, och målet i Arbetsdomstolen har därför avskrivits.

PRO 2019/5 och PRO 2019/6

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Färjerederi erkänner diskriminering av kvinnor som nekades ombordstigning på färja28.12.2020 13:34:40 CETPressmeddelande

Ett färjerederi i Stockholmsområdet erkänner nu att det var diskriminering när två kvinnor nekades ombordstigning på ett av bolagets fartyg med hänvisning till deras etniska tillhörighet. Mot bakgrund av erkännandet har DO träffat en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnorna får totalt 50 000 kronor i ersättning. Diskrimineringen skedde efter att bolaget hade fått ett anonymt tips om att en våldsam uppgörelse mellan andra personer, som bolaget uppfattade hade samma etniska tillhörighet som kvinnorna, skulle äga rum ombord.

DO: Hotell avvisade kvinnor med hänvisning till etnisk tillhörighet22.12.2020 09:11:00 CETPressmeddelande

DO har beslutat att väcka talan mot ett bolag som driver ett hotell i Märsta. Detta efter att hotellets receptionist avvisade två kvinnor som hade bokat ett rum på hotellet. Receptionisten hänvisade till kvinnornas etniska tillhörighet och uppgav att man en gång haft problem med andra personer med samma etniska tillhörighet. Enligt DO har hotellbolaget genom agerandet utsatt kvinnorna för diskriminering.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum