A Non Smoking Generation

Dold tobaksreklam för mer än 40 miljoner kronor

Dela

Under första halvåret 2019 publicerades 1403 artiklar som var positiva till tobak i svensk media. Det beräknade annonsvärdet för dessa uppgår till 43,7 miljoner kronor. Tobaksindustrin anlitar öppet influencers och marknadsför sina nya tobaksprodukter direkt till barn och unga i sociala medier. Det visar en ny undersökning som genomförts av Meltwater på uppdrag av A Non Smoking Generation.

För andra året i rad publicerar A Non Smoking Generation en rapport om hur tobak porträtteras i media. Rapporten baseras på en analys av rapporteringen om tobak i svensk media under första halvåret 2019 och är gjord av Meltwater. Under perioden publicerades totalt 11 381 artiklar om tobak med en räckvidd på 6 952 miljoner. Den kvantitativa analysen visar att 12 procent av dessa artiklar var positiva till tobak och/eller tobaksindustrin och det beräknade annonsvärdet uppgår till 43,7 miljoner kronor.

Nytt för årets undersökning är en mer ingående analys av tobak i sociala medier. I A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning uppgav 24 procent av unga i 14-18 års ålder att de ofta ser tobaksreklam. Den nya medieundersökningen saknar statistik från Instagram men visar ändå att tobak är vanligt förekommande på sociala medier, och att tonaliteten är markant mer positiv gentemot tobak än i redaktionella medier. 19 procent av 52 394 inlägg i sociala medier var positiva och hade en räckvidd på 16,3 miljoner. Den totala räckvidden för alla inlägg var 191 miljoner.

-       Vi är allvarligt oroade över att tobaksindustrin tillåts marknadsföra sina produkter direkt till barn och unga. Utöver betalda samarbeten får industrin gratis reklam då exponeringen i sociala medier bidrar till en normalisering och romantisering av tobak, tyvärr ofta med hjälp av profiler som unga ser upp till, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Undersökningen visar också exempel på hur tobaksindustrin har framställts och uttalat sig i media under perioden. I en kvalitativ analys av innehållet i de artiklar där tobak nämndes i rubrik eller ingress kategoriserades 13 procent inom ämnet ”sluta röka”. Flera artiklar med en räckvidd på flera miljoner inom denna kategori handlade om ett av världens största tobaksföretag som lanserade sin vision om ett ”Rökfritt Sverige” - där de i själva verket marknadsför sina nya tobaksprodukter.

-       Tobaksindustrins PR-strategi ger resultat och fungerar som dold reklam. På grund av allmänhetens låga kunskap om tobakens hälso- och hållbarhetseffekter och bristande kritisk granskning kan industrin fritt befästa sina budskap, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Utöver ”sluta röka” handlade 26 procent av artiklarna om hälsa, 24 procent om den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019, och 16 procent berörde tobaksföretagens ekonomiska resultat. Endast 13 procent av artiklarna innehöll ordet ”barn” och knappt 10 procent handlade om miljö och hållbarhet.

-       Tobaksindustrin vilseleder konsumenter och lurar barn in i ett livslångt beroende genom att kalla nya nikotinprodukter ”tobaksfria”. Nikotin är ett hälsofarligt gift som framställs av tobak och kan därmed inte vara tobaksfritt. Media kan spela en avgörande roll i att sprida den kunskap som krävs för att politiker ska våga ta ställning för tobaksfria barn, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Undersökningen har sammanfattats i en rapport som finns bifogad och tillgänglig på www.nonsmoking.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen En Rökfri Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

 

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

Ny kampanjfilm avslöjar ”Barnarbete i ny förpackning”23.10.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Inför FN-dagen 2020 lanserar A Non Smoking Generation en ny version av kampanjfilmen "Du Bestämmer Själv". Filmen avslöjar att vitt snus och e-cigaretter, som blir alltmer populära bland unga, framställs av tobak som odlas av barnarbetare och orsakar enorma miljöproblem. Under hösten visas filmen i organisationens föreläsningsturné ”Barnarbete i ny förpackning” för att tusentals ungdomar runtom i Sverige ska få kunskap om hur tobak motverkar FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ungdomar tror att nya tobaksprodukter är mindre farliga28.9.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

A Non Smoking Generation släpper ny rapport om ungas attityder till tobak. Rapporten baseras på en ny Novusundersökning och visar att ungdomar i hög grad påverkas av tobaksindustrins reklam. Var femte ungdom uppgav att de har testat det nya vita snuset och lika många svarade att de ofta ser tobaksreklam. Fler än 6 av 10 tror att unga testar nya produkter för att de ”verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter” och 4 av 10 anger ”tilltalande smaksättningar” som en anledning.

Allt fler vill se fler tobaksfria miljöer1.7.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att över 80 procent av allmänheten anser att lekplatser, uteserveringar, badplatser och perronger bör vara rökfria. Opinionen för rökfria miljöer har ökat signifikant sedan det utökade rökförbudet trädde i kraft 1 juli förra året. Nästan 80 procent av både vuxna och unga anser också att det borde införas ett förbud mot tobak under skoltiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum