A Non Smoking Generation

Dold tobaksreklam för mer än 40 miljoner kronor

Dela

Under första halvåret 2019 publicerades 1403 artiklar som var positiva till tobak i svensk media. Det beräknade annonsvärdet för dessa uppgår till 43,7 miljoner kronor. Tobaksindustrin anlitar öppet influencers och marknadsför sina nya tobaksprodukter direkt till barn och unga i sociala medier. Det visar en ny undersökning som genomförts av Meltwater på uppdrag av A Non Smoking Generation.

För andra året i rad publicerar A Non Smoking Generation en rapport om hur tobak porträtteras i media. Rapporten baseras på en analys av rapporteringen om tobak i svensk media under första halvåret 2019 och är gjord av Meltwater. Under perioden publicerades totalt 11 381 artiklar om tobak med en räckvidd på 6 952 miljoner. Den kvantitativa analysen visar att 12 procent av dessa artiklar var positiva till tobak och/eller tobaksindustrin och det beräknade annonsvärdet uppgår till 43,7 miljoner kronor.

Nytt för årets undersökning är en mer ingående analys av tobak i sociala medier. I A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning uppgav 24 procent av unga i 14-18 års ålder att de ofta ser tobaksreklam. Den nya medieundersökningen saknar statistik från Instagram men visar ändå att tobak är vanligt förekommande på sociala medier, och att tonaliteten är markant mer positiv gentemot tobak än i redaktionella medier. 19 procent av 52 394 inlägg i sociala medier var positiva och hade en räckvidd på 16,3 miljoner. Den totala räckvidden för alla inlägg var 191 miljoner.

-       Vi är allvarligt oroade över att tobaksindustrin tillåts marknadsföra sina produkter direkt till barn och unga. Utöver betalda samarbeten får industrin gratis reklam då exponeringen i sociala medier bidrar till en normalisering och romantisering av tobak, tyvärr ofta med hjälp av profiler som unga ser upp till, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Undersökningen visar också exempel på hur tobaksindustrin har framställts och uttalat sig i media under perioden. I en kvalitativ analys av innehållet i de artiklar där tobak nämndes i rubrik eller ingress kategoriserades 13 procent inom ämnet ”sluta röka”. Flera artiklar med en räckvidd på flera miljoner inom denna kategori handlade om ett av världens största tobaksföretag som lanserade sin vision om ett ”Rökfritt Sverige” - där de i själva verket marknadsför sina nya tobaksprodukter.

-       Tobaksindustrins PR-strategi ger resultat och fungerar som dold reklam. På grund av allmänhetens låga kunskap om tobakens hälso- och hållbarhetseffekter och bristande kritisk granskning kan industrin fritt befästa sina budskap, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Utöver ”sluta röka” handlade 26 procent av artiklarna om hälsa, 24 procent om den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019, och 16 procent berörde tobaksföretagens ekonomiska resultat. Endast 13 procent av artiklarna innehöll ordet ”barn” och knappt 10 procent handlade om miljö och hållbarhet.

-       Tobaksindustrin vilseleder konsumenter och lurar barn in i ett livslångt beroende genom att kalla nya nikotinprodukter ”tobaksfria”. Nikotin är ett hälsofarligt gift som framställs av tobak och kan därmed inte vara tobaksfritt. Media kan spela en avgörande roll i att sprida den kunskap som krävs för att politiker ska våga ta ställning för tobaksfria barn, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Undersökningen har sammanfattats i en rapport som finns bifogad och tillgänglig på www.nonsmoking.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen En Rökfri Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

 

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

Allt fler vill se fler tobaksfria miljöer1.7.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att över 80 procent av allmänheten anser att lekplatser, uteserveringar, badplatser och perronger bör vara rökfria. Opinionen för rökfria miljöer har ökat signifikant sedan det utökade rökförbudet trädde i kraft 1 juli förra året. Nästan 80 procent av både vuxna och unga anser också att det borde införas ett förbud mot tobak under skoltiden.

Downtown Camper och A Non Smoking Generation samarbetar för hälsa och en hållbar framtid26.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Downtown Camper by Scandic inleder nu ett samarbete med A Non Smoking Generation, en organisation som förebygger tobaksbruk bland unga, som ett led i hotellets arbete med att främja en aktiv, hälsosam och hållbar livsstil. 5 mars lanseras partnerskapet under ett event som kombinerar löpning med kunskapsutbyte om tobaksfrihet som en investering i både hälsa och hållbar utveckling.

A Non Smoking Generation lanserar nikotinsemla25.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Inför fettisdagen 25 februari lanserade A Non Smoking Generation en nikotinsemla – helt fri från tobak. Bakverket är kärnan i en reklamkampanj som uppmärksammar hur tobaksindustrin vilseleder konsumenter genom att marknadsföra nya nikotinprodukter som tobaksfria. Kampanjen är en bluff utformad för att belysa hur tobaksindustrin konsekvent och medvetet kringgår tobakslagen för att kunna locka barn in i beroende genom reklam, design och smaktillsatser.

Kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling motiverar ungdomar att avstå tobak3.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Nästan 90 procent av unga fick ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling efter att ha sett A Non Smoking Generations föreläsning ”50 kr och barnarbete på köpet”. Hela 92 procent ansåg att föreläsningen motiverar barn och unga till att vara tobaksfria. Det visar en enkätundersökning från projektet Tobaksbarn 2019.

Två miljoner barn har fått kunskap som motiverar till tobaksfria liv28.11.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 1979 har A Non Smoking Generation förmedlat livsviktig kunskap till över två miljoner barn. I samband med organisationens 40 års-jubileum uppmärksammas viktiga milstolpar men också att behovet av ökad kunskapsspridning och förebyggande insatser för att skydda barn från tobaksbruk. 2019 efterlyser organisationen en lag om tobaksfri skoltid och krav på att information om tobak, ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv, inkluderas i läroplanen.

Sveriges Radios utrikeskorrespondent prisas av tobaksförebyggande organisation26.11.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

A Non Smoking Generation tilldelar Johan Bergendorff, utrikeskorrespondent för Sveriges Radio som bevakar globala hälsofrågor, utmärkelsen Guldvingen som ”Årets journalist”. I samband med organisationens 40 års-jubileum hyllas Johan för att han rapporterar om tobaksindustrins baksida och bidrar till ökad kunskap om nya tobaksprodukter och hur tobak påverkar global hållbar utveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum