Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige är positiva till inriktningen i Energimyndighetens delrapport om reduktionsplikten

Dela

Energimyndigheten har idag presenterat ”Kontrollstation 2022”, en utvärdering av hur reduktionsplikten fungerar.

Reduktionsplikten innebär att biodrivmedel blandas in i bensin och diesel och därmed bidrar till att användningen av hållbara biodrivmedel ökar. Ökad andel biodrivmedel är en förutsättning för att nå det svenska klimatmålet för transportsektorn som innebär 70 procent reduktion av klimatpåverkan till 2030.

Energimyndigheten förslår en justering av de tidigare nivåerna utan att effekten av den totala biodrivmedelsandelen minskar. Reduktionspliktsnivåerna anpassas efter hur mycket biodrivmedel som kan blandas in i bensin och diesel enligt bränslekvalitetskraven. Det innebär en högre inblandning i diesel och en lägre inblandning i bensin mellan år 2024-2030, jämfört med nuvarande nivåer.

Drivkraft Sverige är positiva till inriktningen i Energimyndighetens förslag vid en snabb genomläsning av rapporten. Förslaget innebär att ambitionen i reduktionsplikten behålls för att transportsektorn ska nå sitt mål till 2030.

Energimyndigheten föreslår i huvudalternativet bland annat att:

  • Reduktionsnivån för bensin blir 11 % från 2024 och 14 % från 2025 till 2030, tidigare 28 %.
  • Reduktionsnivån för diesel höjs successivt från 40 % 2024 till 75 % 2030, tidigare 66 %.
  • Användningen av diesel Mk3 (Europadiesel) främjas för att möjliggöra högre inblandning av biodrivmedel i diesel.
  • Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.

- Med anledning av de höga drivmedelspriserna till följd av det geopolitiska läget så har flera partier föreslagit under valrörelsen att reduktionsplikten ska sänkas. Det kommer att kraftigt öka koldioxidutsläppen från vägtrafiken och arbetsmaskiner. Sverige har satt ambitiösa nationella klimatmål, samt förbundit sig till åtaganden i EU. För att Sverige ska kunna realisera dessa är det avgörande med tydliga och långsiktiga förutsättningar, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

-Utformningen av reduktionspliktsnivåerna ska baseras på fakta och konsekvensanalyser. Att kraftigt sänka inblandningen av biodrivmedel, som förespråkas av vissa partier, slår undan benen på drivmedelsbranschen som är mitt inne i en omställning från det fossila till det förnybara. Branschens investeringar i biodrivmedel grundar sig på att det finns en stabil marknad. Om dessa förutsättningar hela tiden förändras så finns det en risk att omställningen försenas i kombination med att den blir dyrare än nödvändigt, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

-I dag är biodrivmedel dyrare än fossila drivmedel. Därför behövs långsiktiga förutsättningar för hållbara biodrivmedel inom reduktionsplikten så att investeringar och produktion kan öka. Idag beskattas hållbara biodrivmedel som fossila drivmedel. Detta måste politiken ändra på. Förutsättningarna för hållbara biodrivmedel måste bli bättre, avslutar Jessica Alenius.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Högre skatt på bensin och diesel när tillfällig skattesänkning upphör30.9.2022 06:46:20 CEST | Pressmeddelande

Den 1 oktober upphör den tillfälliga skattesänkningen på bensin och diesel vilket innebär att energiskatten på bensin och diesel höjs med 131 öre per liter inklusive moms och skatten på E85 höjs med 20 öre per liter inklusive moms. Samtidigt har EU tidigare i veckan gett klartecken för Sverige att tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel helt under tre månader.

Drivkraft Sveriges syn på Konjunkturinstitutets rapport23.8.2022 15:03:24 CEST | Pressmeddelande

Den 1 maj i år sänktes drivmedelsskatten med 1,81 kronor per liter. Regeringen vill nu få klarhet i om drivmedelsbolagen höjt priset på bensin och diesel inför skattesänkningen för att öka sina vinstmarginaler. Konjunkturinstitutet, KI, publicerade i början av sommaren en rapport där de studerat prissättningen, med en statistisk metod, hos de svenska drivmedelskedjorna från det att skattesänkningen aviserades, i mars och framåt mot skattesänkningsdatumet och även efter det. Drivmedelspriser på stationer i Danmark har utgjort kontrollgrupp. Konjunkturinstitutet menar att drivmedelsbolagen har gjort en strategisk prishöjning. I rapporten konstateras att den 1 maj sjönk pumppriserna med 1,81 kronor både för diesel och bensin. Det vill säga exakt lika mycket som drivmedelsskatterna sänktes.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum