E.ON Sverige AB

Ectogrid fortsätter att växa – på Medicon Village i Lund och globalt

Dela

Medicon Village, som var först i världen att ansluta sina fastigheter till energisystemet ectogrid, följs nu av andra aktörer – nationellt och internationellt. Samtidigt minskar behovet av tillförd energi till Medicon Village enligt plan. När alla befintliga fastigheter anslutits till energisystemet beräknas behovet av tillförd energi minska med upp till 80 procent.

Foto: Medicon Village
Foto: Medicon Village

När Medicon Village 2017 tecknade avtal med E.ON om att installera det nya energisystemet ectogrid var de först ut i världen. Idag har de följts av fler aktörer: i Sverige har bland annat SIA Glass och Hallands Djursjukhus tecknat avtal om ectogrid och globalt pågår flera projekt. Till exempel Shamrockpark, ett 100 000 kvadratmeter stort område i hjärtat av det gamla koldistriktet Herne i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Tillsammans med FAKT Group AG och Stadtwerke Herne implementerar E.ON en decentraliserad, hållbar infrastruktur för energi i området – och ectogrid är hjärtat i energilösningen. Tack vare ectogrid beräknas koldioxidutsläppen minska med upp till 60 procent jämfört med en konventionell fjärrvärmelösning.

Vad gäller forskningsparken Medicon Village i Lund har hittills drygt hälften av fastigheterna anslutits till ectogrid, och behovet av tillförd energi minskar stadigt.

– Vi följer tidsplanen, men vi är fortfarande bara i början av projektet. Ju fler byggnader som ansluts, desto större minskning kommer vi att uppnå. I slutet av nästa år beräknas andelen tillförd energi ha minskat med drygt 50 procent och när anläggningen är helt implementerad räknar vi med att nå upp till 80 procent, säger Erik Bertman, affärsområdeschef för E.ONs energilösningsaffär.

Idag går nästan all lågtempererad överskottsvärme och överskottskyla i våra städer till spillo, men med ectogrid är det möjligt att på ett effektivt sätt återvinna och dela energi mellan byggnader och därmed balansera byggnaders olika behov av värme och kyla mot varandra. Medicon Village totala behov av värme och kyla är alltså detsamma som innan ectogrid, men numera används överskottsvärme från en byggnad för att värma en annan, och vice versa med överskottskylan.

Att behovet av tillförd energi minskar innebär samtidigt att kostnaden för värme och kyla blir lägre. Medicon Village använder exakt lika mycket energi som tidigare, men genom att köpa värme/kyla från ectogrid blir priset 20 procent lägre. Därmed blir besparingen större för varje hus som kopplas in.

– Att använda den värme och kyla som redan finns i Medicon Village fastigheter är smart, både ur ett klimatperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Medicon Village är en innovationsmiljö som ligger i framkant när det gäller life science, och att nu även vara i fronten när det gäller energi känns väldigt spännande. Vi ser fram emot att ta hand om vårt värmeöverskott och dela energi mellan alla byggnader, säger Erik Jagesten, vd Medicon Village Fastighets AB.

Lär dig mer om ectogrid

Det här är Medicon Village

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Medicon Village
Foto: Medicon Village
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar22.9.2020 11:05:53 CESTPressmeddelande

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skåne och Östergötlands län för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. I samband med presentationen av resultaten för Infrastrukturdepartementet meddelar E.ON att bolaget är redo att ta ett uppdrag att utföra de nödvändiga förstärkningarna i elnätet för att elektrifiera vägtrafiken.

Så ska behovet av effekt säkras i Skåne18.9.2020 08:31:05 CESTPressmeddelande

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder från den 2 november när SWITCH, E.ONs digitala handelsplats för effekt, öppnar för sin andra säsong. Nytt är att området utökas från södra Skåne till att också omfatta två nya områden; Helsingborgsområdet inklusive Bjuv, Kullahalvön och Ängelholm samt Landskrona och Löddeköpinge.

Samarbete ska möjliggöra mer elnätskapacitet till Skåne7.9.2020 08:24:24 CESTPressmeddelande

Inför vintern 2020/2021 har E.ON och Svenska Kraftnät nu tagit fram åtgärder som ska kunna höja uttaget av effekt från stamnätet från 750 MW till 1150 MW ner till södra Skåne och Malmöregionen. Som en del av åtgärdsplanen, som presenterades hösten 2019, investerar E.ON nu 35 miljoner kronor i förstärkningar i stamnätsstationerna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för Svenska Kraftnät att därefter genomföra sina ombyggnadsplaner fram till 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum