Läkemedelsverket

En felaktig komponent i Emerade injektionspenna med adrenalin kan påverka funktionen

Dela

En felaktig komponent i autoinjektorn kan vara orsaken till att Emerade injektionspenna med adrenalinlösning i vissa fall inte fungerar. Även om risken är liten att injektionspennan inte fungerar som avsett, råder Läkemedelsverket de som har injektionspennan att kontakta läkare för att, i mån av tillgång, byta till annan adrenalinpenna.

Emerade 150/300/500 mikrogram lösning för injektion är godkänd för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner (anafylaxi).

– De flesta Emerade adrenalinpennor förväntas fungera som avsett trots felet, men Läkemedelsverket rekommenderar läkare att i första hand förskriva adrenalinpennor av annat fabrikat till dess att tillverkaren kommit till rätta med problemen med Emerade adrenalinpenna, säger Karl- Mikael Kälkner, läkare på Läkemedelsverket.

Undersökningar gjorda av tillverkaren har identifierat ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan, under vissa omständigheter, kan haka i varandra och försvåra aktiveringsprocessen. Det kan finnas en risk att vissa pennor inte aktiveras även efter försök med högre aktiveringskraft.

– Vi är medvetna om att den här åtgärden tyvärr kan leda till brist på adrenalinpennor av andra fabrikat. Om man inte har tillgång till adrenalinpenna av annat fabrikat bör man därför fortsatt använda Emerade adrenalinpenna, säger Karl- Mikael Kälkner.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om att det kan behövas större kraft än förväntat för att pennan ska aktiveras, det vill säga att nålen löses ut och innehållet injiceras i låret. Om Emerade inte aktiveras ska ett nytt försök göras genom att pressa pennan med större kraft mot det avsedda injektionsstället på lårets utsida.

Patienten bör alltid bära med sig fler än en adrenalinpenna. Detta i enlighet med de instruktioner som ges i bipacksedeln. Om den första pennan trots försök inte aktiveras, ska patienten omedelbart använda sin andra penna.

De som använder Emerade adrenalinpenna:

• Bör kontakta läkare för att, i mån av tillgång, byta till annan adrenalinpenna.
• Rekommenderas att alltid bära med sig mer än en adrenalinpenna.
• Ombeds kontakta sin förskrivare med frågor kring läkemedel.
• Ska förvara Emerade adrenalinpenna vid högst 25◦C

Läkemedelsföretaget Medeca Pharma informerar i samråd med Läkemedelsverket om detta. Hälso- och sjukvården har informerats via brev.

Nyckelord

Kontakter

Kontaktperson Läkemedelsverket
Karl Mikael Kälkner, läkare
+46 18 174265

Företagskontakt
Medeca Pharma AB
Box 24005
750 24 Uppsala
018-25 85 30

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket varnar för kvicksilver i sex hudblekande krämer20.1.2020 10:55:00 CETPressmeddelande

Efter att miljöinspektörer i Malmö vid kontroll i butik hittat hudkrämer som innehåller kvicksilver varnar Läkemedelsverket konsumenter från att köpa krämerna. Krämerna används för att bleka huden. Kvicksilver lagras i kroppen, och kan ge allvarliga skador på bland annat njurarna och nervsystemet. Kvicksilver är ett förbjudet ämne i kosmetiska produkter och produkterna får inte säljas i Sverige och EU.

Systematiskt genomförda nytta/risk-bedömningar av läkemedel som används off label riskerar skada förtroendet för godkännandesystemet18.12.2019 11:02:44 CETPressmeddelande

Separata processer med andra krav på underlag och evidensnivå än de som krävs vid godkännande av läkemedel riskerar skada förtroendet för det regulatoriska godkännandesystemet. Läkemedelsverkets rekommendation är därför att i nuläget inte ta fram en ny modell för nytta/risk-bedömningar av vissa läkemedel använda utanför godkänd indikation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum