SPF Seniorerna

En mager budget för 2023

Dela

Budgeten får dessvärre beskrivas som mager snarare än stram. Det saknas en kortsiktig förstärkning av pensionärers ekonomi som en skattelättnad, och vi befarar att äldreomsorgen kan stå inför neddragningar ute i kommunerna. Positivt men väntat med jobbskatteavdrag för seniorer, däremot får personer födda 1957 en skattehöjning nästa år. Vi välkomnar satsningar som rör minskad ensamhet och primärvård på landsbygden.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar budgeten: 

- Det saknas en kortsiktig förstärkning av pensionärers ekonomi, en skattelättnad exempelvis. Från regeringens sida talas det om arbetslinjen - men inget görs för att det ska löna sig att ha arbetat ihop sin pension. Tvärtom kommer avståndet mellan de som jobbat lite eller inte alls och de som arbetat fullt att minska nästa år. Detta bidrar till att pensionssystemets legitimitet undergrävs.

- Det är förståeligt att det ekonomiska läget och oron i omvärlden påverkar budgeten, men den får dessvärre beskrivas som en mager budget snarare än stram. Förstärkt jobbskatteavdrag för seniorer är positivt men väntat, då förslaget lades fram i juni. Däremot sviker regeringen de drygt 110 000 personer födda 1957 som får räkna med en kraftig skattehöjning nästa år som följd av att övergångsregler för förhöjt grundavdrag inte införs.

- Regeringen tillför 6 miljarder till kommuner och regioner, bland annat för att motverka ökade kostnader som följd av inflationen. Men med tanke på de stora förstärkningsbehov som finns inom vården och omsorgen om äldre ser jag en risk för att kommunerna kommer att dra åt svångremmen och att äldreomsorgen drabbas av nedskärningar. SPF Seniorerna kommer därför att hålla ett vakande öga i hela landet så att kommunerna säkrar seniorers rätt till god omsorg.

- Vi välkomnar regeringens satsning mot oönskad ensamhet. Svår ensamhet och isolering kan leda till sjukdom, till men för både den enskilde, närstående och samhället i stort. Genom de ekonomiska medel som föreslås och en nationell strategi kan staten och föreningslivet motverka problemet. SPF Seniorerna vill se en investering i Sveriges primärvård, över hela landet. Därför är regeringens förslag om fortsatt stöd för en mer effektiv primärvård på landsbygden ett steg i denna riktning.

Kontakter

Bilder

Om

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna
Box 225 74
104 22 Stockholm

08-692 32 50https://www.spfseniorerna.se/

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har närmare 250 000 medlemmar i cirka 750 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Följ SPF Seniorerna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SPF Seniorerna

Premiär för Hemtjänstindex: Så bra är hemtjänsten i din kommun – enligt äldre själva23.11.2022 07:01:00 CET | Pressmeddelande

För första gången finns nu en samlad bild av hemtjänstkvaliteten i landets alla kommuner. Hemtjänstindex bygger dessutom helt på seniorers önskemål kring vad som är viktigast i hemtjänsten: själva utförandet, en anpassad biståndsbedömning och tydlig information. År 2022 finns Sveriges bästa hemtjänst i Gnosjö kommun. Resultaten i Hemtjänstindex 2022 presenteras och diskuteras i mer detalj på ett seminarium idag.

Viktigaste kvalitetsmåttet i hemtjänsten enligt seniorer själva: utförandet och hänsyn till äldres åsikter4.7.2022 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hur insatserna utförs ska väga tyngst när kvaliteten i hemtjänsten bedöms, och däri är det viktigaste att personalen tar hänsyn till äldres åsikter. Detta är seniorernas besked när arbetet med att utveckla ett Hemtjänstindex går in i en slutfas. Hemtjänstindexet, som är ett initiativ från SPF Seniorerna, lanseras i slutet av hösten och ska mäta kvaliteten i Sveriges samtliga 290 kommuner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum