Svenska kyrkan

En månad kvar till kyrkovalet

Dela

Om exakt en månad är det kyrkoval för alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år. Idag presenteras nomineringsgrupperna i kyrkomötesvalet, som svarar på vad de tycker är viktigast i Svenska kyrkan framöver.

Foto: Magnus Aronson/Ikon.
 

Den 17 september i år är det kyrkoval där alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta. Valet görs på tre nivåer: till kyrkofullmäktige i församlingar/pastorat på lokal nivå, till stiftsfullmäktige på regional nivån och till kyrkomötet som är den nationella nivån.

Totalt deltar 797 nomineringsgrupper i kyrkovalet. 15 grupper kandiderar till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Idag presenteras de 15 nomineringsgruppernas svar på vilka frågor de driver i kyrkovalet och vilken utmaning de tycker är viktigast för Svenska kyrkan: Vad vill nomineringsgrupperna i kyrkomötet?

Kyrkan har ungefär lika många förtroendevalda som kommuner, landsting och riksdag tillsammans. De väljs till kyrkomötet på nationell nivå, till 13 stiftsfullmäktige på regional nivå och till kyrkoråd på lokal nivå i 1360 församlingar/pastorat.

De förtroendevalda bestämmer över kyrkans inriktning och ekonomi – om alltifrån hur gudstjänstlivet ska se ut och barnverksamhet i församlingen, till vad som ska ske med kyrkobyggnaderna och hur hög kyrkoavgiften ska vara.

Vilka grupper deltar lokalt och regionalt? I kyrkovalets sökfunktion hittar du alla fastställda grupper och kandidater i årets kyrkoval.

Vanliga frågor och svar om kyrkovalet.

Fakta

  • Cirka 5,2 miljoner personer har möjlighet att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.
  • Röstkortet kommer till folkbokföringsadressen senast den 30 augusti 2017.
  • Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 4 september till och med valdagen.

Läs mer

Allt om kyrkovalet 
Så styrs Svenska kyrkan

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum