Energimyndigheten

Energimyndigheten stöttar förstudie för en klimatneutral cementfabrik i Slite

Dela

Energimyndigheten har beslutat att ge stöd med 12,7 miljoner kronor till Cementa AB för att utreda förutsättningarna för en koldioxidneutral cementfabrik i Slite år 2030. Stödet är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp.

Stora delar av utsläppen från cementtillverkning avges när kalkstenen hettas upp till höga temperaturer och omvandlas till klinker. Fabriken i Slite står för cirka tre procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Med hjälp av koldioxidinfångning och lagring av koldioxid (CCS) kan de fossila koldioxidutsläppen vid anläggningen i Slite minskas med 1,5 miljoner ton per år.

Förstudien som Energimyndigheten delfinansierar, går ut på att identifiera alla delar som måste finnas på plats för att CCS-anläggningen ska kunna tas i drift 2030. Förstudien som ska vara klar i slutet av 2021, kartlägger bland annat val av tekniklösning, finansieringsbehov samt förutsättningarna för transport- och lagringsmöjlighet för koldioxiden i Norge. Förstudien kommer även att ge fördjupade kunskaper om energibalanser och elbehov till anläggningen.

– Resultatet kommer att bli ett viktigt underlag i förverkligandet av en CCS-anläggning vid Slitefabriken och därmed ett viktigt steg för att Sverige ska minska klimatpåverkan från industrin, säger Klara Helstad, enhetschef hållbar industri vid Energimyndigheten.

Projektet bygger vidare på forskning och erfarenheter från CCS-projektet vid Norcems cementfabrik i norska Brevik där världens första fullskaliga CCS-anläggning vid en cementfabrik byggs. Förstudien kommer också att bygga vidare på de förutsättningar som ges i och med att infrastruktur nu etableras för transport och lagring av koldioxid i Norge.

– Det känns oerhört angeläget att vi nu lägger grunden till att få världens första klimatneutrala cementtillverkning på plats i Slite till 2030. Att Energimyndigheten stöttar oss i denna satsning betyder att vi kan accelerera arbetet väsentligt, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa och Cementa.

Om Industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå negativa utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Industriklivet kan även, genom så kallade strategiskt viktiga insatser, ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar. Satsningen Industriklivet startade 2018 och är planerad att fortsätta till 2040. För 2021 omfattar Industriklivet cirka 750 miljoner kronor. Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag att ansvara för genomförandet.

För mer information, kontakta

Klara Helstad, enhetschef Energimyndigheten, telefon 016-544 22 93

Carin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa, telefon 08-58 79 69 31

Anna Thorsell, forskningshandläggare Energimyndigheten, telefon 016-544 20 48

Nyckelord

Kontakter

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

Investering i klimatneutral metanolproduktion hos Perstorp stöds av Energimyndigheten23.6.2021 15:58:23 CEST | Pressmeddelande

Kemiföretaget Perstorp tillsammans med Fortum och Uniper investerar med stöd av Energimyndigheten i en anläggning för produktion av klimatneutral metanol. Målet är att minska utsläppen av koldioxid sett över hela värdekedjan med cirka 500 000 ton per år. Energimyndighetens stöd på strax under 295 miljoner kronor är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum