Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Erfarenheter av näringslivsfrämjande insatser under pandemin

Dela

I en ny rapport från Tillväxtanalys studeras lärdomar och erfarenheter från de offentliga stödinsatser som riktats till näringslivet med anledning av pandemin.

Sara Nordin, analytiker Tillväxtanalys
Sara Nordin, analytiker Tillväxtanalys


Svenskt näringsliv påverkades starkt av coronapandemin. För många företag och branscher blev pandemin den värsta krisen sedan andra världskriget.
För att lindra de ekonomiska konsekvenserna sattes därför flera stödåtgärder in.

I rapporten ” Näringslivsfrämjande åtgärder under coronapandemin – erfarenheter och lärdomar” presenterar Tillväxtanalys en sammanhållen bild av olika insatser som riktades till näringslivet på lokal, regional, nationell och EU-nivå och vilka erfarenheter och lärdomar som finns inför framtida kriser.

Rapporten visar att olika planeringsnivåer ställts inför avvägningar när åtgärderna tagits fram. Den största utmaningen för till exempel kommuner och regioner handlar om balansen mellan att vara snabbfotad och att följa regelverket samt att nå en hög träffsäkerhet med insatserna.

- Vi kan se att åtgärderna på en nivå påverkar insatserna på en annan. De ökar varandras genomslagskraft och effektivitet. Det är därför bra att ha ett systemperspektiv som ser till flera nivåer och hur de kan samverka och komplettera varandra. Vi efterlyser därför någon med det mandatet. Det är något som vi kan ta med oss inför framtida kriser, säger Sara Nordin, analytiker på Tillväxtanalys.

Rapportförfattarna ser också ett behov av större samordning. Det skulle underlätta dialogen mellan de olika nivåerna och bidra till en ökad transparens och tydlighet.

 Rapporten finns att ladda ner på www.tillvaxtanalys.se

Kontakter

Bilder

Sara Nordin, analytiker Tillväxtanalys
Sara Nordin, analytiker Tillväxtanalys
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund

010-447 44 00https://www.tillvaxtanalys.se/

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sverker Härd har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.

Följ Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum