PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Ett första svar på PRO:s kampanj för höjd allmän pension

Dela

-PRO:s budskap till de politiska partierna i valrörelsen är att höja den allmänna pensionen. Dagens besked går i linje med det, men pensionssystemet behöver ses över i stort och förstärkas ekonomiskt, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Statsminister Stefan Löfven gav idag den 1 maj det första svaret på PRO:s kampanj för höjd allmän pension. Socialdemokraterna vill satsa 4 miljarder kronor för att höja den allmänna pensionen med upp till 600 kronor per månad genom ett nytt tillskott till den allmänna pensionen för 1,2 miljoner pensionärer.

Varje kronas förbättring är givetvis nödvändig, men ytterligare ett extra tillskott till den allmänna pensionen löser inte problemet med ett ohållbart pensionssystem, som ger alldeles för låga pensioner för de som har jobbat hela livet. 

I genomsnitt räcker pengarna (4 miljarder) till en höjning av pensionen med c:a 280 kronor per månad. Det är inte tillräckligt för att minska de ekonomiska klyftorna till löntagarna. Klyftorna kommer tvärtom att fortsätta att öka eftersom lönerna ökar med i genomsnitt 500 kronor mer per månad än vad den allmänna pensionen gör.

Hur löftet ska genomföras är än så länge oklart eftersom reformen kan kräva en överenskommelse med de andra partierna i pensionsgruppen. PRO hoppas att svaret blir positivt men även att de kommer med ytterligare förslag till förbättringar för pensionärer och att det äntligen blir en öppen politisk debatt om pensionerna och pensionssystemet.

PRO:s inlägg i den debatten är att det inte går att lappa och laga längre - pensionssystemet måste ses över för att genomföra en generell höjning av den allmänna pensionen.

Kontakter

Sten Söderberg, pressekreterare, PRO, telefon 08-701 6710.

Bilder

Om

PRO-Pensionärernas Riksorganisation
PRO-Pensionärernas Riksorganisation
Box 3274
103 65 Stockholm

08-701 67 00http://www.pro.se

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Följ PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Äldres hälsa – en satsning värd pengarna22.5.2018 11:32Pressmeddelande

Socialdemokraterna presenterade i dag ett trygghetspaket för att bryta ensamheten och förbättra hälsan hos äldre. Trygghetspaketet innehåller bland annat ett statligt stöd om 20 miljoner till föreningsidrott, och ytterligare tio miljoner till friluftsaktiviteter bland äldre. Samtidigt gör Socialdemokraterna ett handslag med folkrörelserna om 30 miljoner kronor för att bryta äldres isolering. Sveriges fyra största pensionärsorganisationer, med sammanlagt 830 000 medlemmar, arbetar tillsammans för en satsning på äldres träning och motion.

PRO välkomnar pengar till välfärdsteknik och fler mobila hemvårdsteam16.4.2018 11:29Pressmeddelande

Regeringen presenterade idag vårbudgeten. Bland annat föreslås 350 miljoner kronor för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. Det kan handla om digitala trygghetslarm och kameraövervakning hos äldre och sjuka personer. PRO har drivit frågan om att välfärdstekniken måste utvecklas i kommunerna och välkomnar sådana riktade investeringar. - Det är viktigt att äldre själva får inflytande och beslutanderätt över hur tekniken används, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation, PRO. Särskilt viktigt är detta för personer med bristande beslutsförmåga, till exempel personer med demenssjukdomar. I de kommunala pensionärsråden finns också kunskap och kompetens som kommunerna måste ta tillvara. Regeringen bedömer att 400 miljoner kronor behöver tillföras hälso- och sjukvården för att förbättra tillgängligheten och korta köerna. - PRO välkomnar fler mobila hemvårdsteam, fortsätter Christina Tallberg. Det är oacceptabelt att äldre ska behöva hamna på akutmottagningar f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum