SPF Seniorerna

Eva Eriksson: Alecta blandar bort korten - kunskapen om pensionsfrågorna behöver öka

Dela

- Det borde tydliggöras av Alecta att det som studeras är olika inkomstslag, inklusive arbetsinkomster, således att det handlar om pensionärers samlade ekonomi och inte pensioner enbart. Det gör också att resultatet svårligen kan användas för att säga något om pensionernas nivåer eller hur pensionssystemet fungerar. Dels innan 65 år när annat än heltidsarbete verkar ingå dels efter pensionering då arbetsinkomster förefaller inkluderas, de senare har vi studerat och de ökar glädjande nog. Sådana grepp driver upp kompensationsgraderna men blir missvisande för pensioner i relation till slutlön vid heltidsarbete, vilket ju är det pensionssystemets ambitioner handlar om. Det påminner mer om att lägga ut dimridåer än att göra något åt pensionssystemets brister.

- Vi menar också att man bortser från att både korta uttag av tjänstepension och den högre initiala inkomstpensionen driver upp pensionsnivåerna de första åren som pensionär, därefter liknar pensionen ett sluttande plan med en allt svagare ekonomisk standard för pensionärerna. Inte heller har man analyserat effekten av skattesänkningarna på pensionsinkomster, som ju inte har med pensionssystemet att göra men som bidragit mycket till en ökad pension efter skatt de senaste dryga 10 åren. Att pensionerna i kronor blir högre för varje ny årskull är inget förvånande, det vore konstigt annars när löneutvecklingen varit god de senaste 15 åren. Också här blandar Alecta bort korten.

- Att mäta relativ fattigdom är en väg att titta på ekonomisk standard. Om man ska göra det bör man inte exkludera hela gruppen 80 år och äldre som Alecta gjort och inte hellre ensamstående äldre kvinnor. Pensionssystemets konstruktion gör att pensionerna blir allt svagare med tiden, det är då av stor vikt att alla pensionärer ingår i en sådan jämförelse. Det är inte bara underligt då relativ fattigdom är klart högre bland 80 år och äldre särskilt bland kvinnor, det är dessutom åldersdiskriminerande. Siffrorna i sin helhet finns hos SCB.

- Alectas studie kan ha en fördel, nämligen att man tittar på andra inkomster än enbart pensioner. Det kan bidra till en ny aspekt på pensionärers ekonomi. Men det betyder inte att man sedan kan dra slutsatser om pensionerna, tvärtom snarare. Det är tydligt att pensionsfrågorna och pensionssystemet är väldigt komplexa och att kunskapen om dessa behöver öka. Alecta studie gör våra medlemmar, nuvarande och framtida pensionärer samt pensionsdebatten en otjänst genom att inte visa på hela bilden och att blanda bort korten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna
Box 225 74
104 22 Stockholm

08-692 32 50https://www.spfseniorerna.se/

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 250 000 medlemmar i knappt 800 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Följ SPF Seniorerna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SPF Seniorerna

SPF Seniorernas skriftserie del 2: "Pensionärer söker lån, funkar det?"3.9.2021 08:20:00 CEST | Nyheter

Seniorer nekas banklån och har problem med att byta kreditgivare, trots att de har klarat att betala lån tidigare och har en god betalningshistorik. Om detta skriver Ylva Yngveson, privatekonomisk analytiker för SPF Seniorerna i skriften "Pensionärer söker lån, funkar det? Om lånemöjligheter för den som avslutat sitt yrkesliv och börjat ta ut pension". Med skriften väcks frågan om vilka förändringar som skulle behövas på kreditmarknaden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum