SPF Seniorerna

Eva Eriksson: Alecta blandar bort korten - kunskapen om pensionsfrågorna behöver öka

Dela

- Det borde tydliggöras av Alecta att det som studeras är olika inkomstslag, inklusive arbetsinkomster, således att det handlar om pensionärers samlade ekonomi och inte pensioner enbart. Det gör också att resultatet svårligen kan användas för att säga något om pensionernas nivåer eller hur pensionssystemet fungerar. Dels innan 65 år när annat än heltidsarbete verkar ingå dels efter pensionering då arbetsinkomster förefaller inkluderas, de senare har vi studerat och de ökar glädjande nog. Sådana grepp driver upp kompensationsgraderna men blir missvisande för pensioner i relation till slutlön vid heltidsarbete, vilket ju är det pensionssystemets ambitioner handlar om. Det påminner mer om att lägga ut dimridåer än att göra något åt pensionssystemets brister.

- Vi menar också att man bortser från att både korta uttag av tjänstepension och den högre initiala inkomstpensionen driver upp pensionsnivåerna de första åren som pensionär, därefter liknar pensionen ett sluttande plan med en allt svagare ekonomisk standard för pensionärerna. Inte heller har man analyserat effekten av skattesänkningarna på pensionsinkomster, som ju inte har med pensionssystemet att göra men som bidragit mycket till en ökad pension efter skatt de senaste dryga 10 åren. Att pensionerna i kronor blir högre för varje ny årskull är inget förvånande, det vore konstigt annars när löneutvecklingen varit god de senaste 15 åren. Också här blandar Alecta bort korten.

- Att mäta relativ fattigdom är en väg att titta på ekonomisk standard. Om man ska göra det bör man inte exkludera hela gruppen 80 år och äldre som Alecta gjort och inte hellre ensamstående äldre kvinnor. Pensionssystemets konstruktion gör att pensionerna blir allt svagare med tiden, det är då av stor vikt att alla pensionärer ingår i en sådan jämförelse. Det är inte bara underligt då relativ fattigdom är klart högre bland 80 år och äldre särskilt bland kvinnor, det är dessutom åldersdiskriminerande. Siffrorna i sin helhet finns hos SCB.

- Alectas studie kan ha en fördel, nämligen att man tittar på andra inkomster än enbart pensioner. Det kan bidra till en ny aspekt på pensionärers ekonomi. Men det betyder inte att man sedan kan dra slutsatser om pensionerna, tvärtom snarare. Det är tydligt att pensionsfrågorna och pensionssystemet är väldigt komplexa och att kunskapen om dessa behöver öka. Alecta studie gör våra medlemmar, nuvarande och framtida pensionärer samt pensionsdebatten en otjänst genom att inte visa på hela bilden och att blanda bort korten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna
Box 225 74
104 22 Stockholm

08-692 32 50https://www.spfseniorerna.se/

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 250 000 medlemmar i knappt 800 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Följ SPF Seniorerna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SPF Seniorerna

Pensionstrygghet.se - påverka för ökad debatt om pensionerna17.3.2021 08:40:00 CET | Pressmeddelande

Den allmänna pensionen har blivit allt lägre som andel av slutlönen. Samtidigt har tjänstepensionen blivit ett måste istället för ett komplement. Idag betyder ett långt arbetsliv alltför ofta en total pension efter skatt som skapar ekonomisk otrygghet för äldre. Är det rimligt och hur blir det i framtiden, vad kan göras? Om pensionssystemet ska kunna säkerställa ekonomisk trygghet krävs en mer öppen och ärlig debatt om pensionerna. Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, berättar: - Inför riksdagsvalet år 2022 behöver pensionsfrågorna debatteras och olika alternativ och politiska skiljelinjer finnas. Politiken måste kunna svara på frågan om vad man vill med pensionerna. I hur många andra länder kan pensionerna bli lägre och behövlig pensionsålder öka utan debatt och beslut? - För ett tryggt och rättvist pensionssystem krävs en ökad debatt kring bristerna i existerande system. Genom att skriva under vår namninsamling kan alla oavsett ålder bidra till att diskussionen drivs och

Förbundsordförande Eva Eriksson: Det saknas en ärlig debatt om pensionssystemet10.3.2021 09:13:00 CET | Pressmeddelande

Vi avstår obligatoriskt lön till pension samt ska ställa upp och arbeta allt längre, men kan inte lita på att pensionen blir tillräcklig. Staten däremot behöver varken ta ansvar för skäliga pensioner eller en realistisk arbetsmarknad. Risken i pensionssystemet ligger hos individen. Hur många väljare känner till detta? Det saknas en ärlig debatt om pensionssystemet. I en offentlig pensionslösning kan inte sjunkande pensioner och växande arbetslivskrav vara de enda alternativen. Att fortsätta låta systemet skena från verkligheten är ohållbart. En total översyn av systemet krävs. Om människors tillit till pensionssystemet och pensionspolitiken ska kunna återskapas måste politiken ta ett övergripande ansvar. Systemet måste sträva efter att vara en försäkring för alla inblandade, där risker och ansvar delas. Inför riksdagsvalet år 2022 måste pensionsfrågan debatteras, alternativ och politiska skiljelinjer ska synliggöras. Annars finns inga starka skäl för att det offentliga ska syssla med m

Äldre ska prioriteras för vaccin – vaccinationsordningen ska ligga fast15.1.2021 15:20:00 CET | Pressmeddelande

Tidigt stod det klart att högre ålder innebär större risk att bli allvarligt sjuk eller dö av covid-19. Antalet döda med covid-19 har nu passerat 10 000 personer i Sverige. 9 av tio döda var 70 år eller äldre. 7 av 10 döda var 80 år eller äldre. Det är därför avgörande att vaccinationsordningen ligger fast. Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna kommenterar: - SPF Seniorerna kräver att Folkhälsomyndighetens rekommendation om vilka som ska prioriteras för vaccination ligger fast. Så länge tillgången på vaccin är begränsad måste de mest sköra och utsatta erbjudas vaccination först. Det är de som löper störst risk att drabbas av sjukdom och död. - Allra först att erbjudas vaccin ska vara personer som får hemtjänst eller bor på äldreboende och de som bor med dem som får hemtjänst. Därefter till övriga personer som har fyllt 70 år. Allt annat är orimligt efter pandemins dystra facit. Parallellt med detta är det förståeligt att personal i intensivvård och covidvård också får tillg

Kommentar om Corona-kommissionen: ett tragiskt misslyckande där ingen aktör står utan ansvar15.12.2020 15:03:00 CET | Pressmeddelande

Gösta Bucht är SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor och professor emeritus i geriatrik, kommentarer angående Corona-kommissionens delrapport om äldreomsorgen: - Corona-kommissionen fastslår att strategin att skydda de äldre under pandemin har misslyckats. Vi delar denna syn fullt ut. Det har saknats kunskap om äldreomsorgen på flera nivåer, och äldre fick stå tillbaka för sjukvårdens behov i starten av pandemin men också därefter. Goda exempel på samverkan finns, men tyvärr alltför många dåliga. Alltför många viljor styr i en kris när 21 regioner och 290 kommuner ska samverka och dra åt samma håll. Tyvärr verkar de ansvariga inte ha lärt sig något från i våras heller, även nu i andra vågen råkar de äldre värst ut. - Det tragiska är inte bara detta faktum utan också att vi i SPF Seniorerna och statens egna myndigheter sedan flera år tillbaka har påtalat just de strukturproblem som kommissionen nu anger som skäl till misslyckandet. Det handlar om bristande kompetens hos p

Eva Eriksson om de nya rekommendationerna: glädjande22.10.2020 09:27:00 CEST | Pressmeddelande

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar de ändrade rekommendationerna för 70 år och äldre. Det är glädjande att vi seniorer nu omfattas av de allmänna rekommendationerna, nu måste också andra ta ett större ansvar. – Det är ett glädjande besked att vi seniorer nu kommer att omfattas av de allmänna rekommendationerna under pandemin. Det är en lättnad för oss, det har varit en tuff tid för många av oss en kvarts miljon medlemmar i SPF Seniorerna. Vi ska fortsätta ta vårt ansvar och agera klokt, hålla avstånd och undvika trängsel. Vi ska vara medvetna om och agera efter det faktum att vi seniorer löper större risk att drabbas mer allvarligt av Covid-19. Men också att inte tveka att söka vård, oavsett åkomma, som det ser ut nu är det större risk för oss att drabbas av ohälsa av andra sjukdomar. – Samtidigt är det avgörande nu att alla andra också agerar mer ansvarsfullt. Vi hoppas att yngre tar till sig den stora positiva effekt som äldres ansvarstagande har haft och tar

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum