Brå

Färre uppger att de utsatts för brott

Dela

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Sofie Lifvin. Foto: Brå.
Sofie Lifvin. Foto: Brå.

Det är 20,2 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2020 utsattes för brott mot enskild person. Det är en minskning från 2019, då andelen var 22,6 procent. Nästan samtliga brottstyper som mäts i NTU har minskat. Försäljningsbedrägerier har däremot ökat från 5,1 procent 2019 till 5,5 procent 2020. För nätkränkningar är nivåerna ungefär desamma 2020 (2,5 %) jämfört med 2019 (2,6 %).

- Sannolikt har pandemin påverkat utsattheten för brott, särskilt när det gäller brott som exempelvis personrån, fickstöld och misshandel på allmän plats. Vi har hållit oss hemma mer under pandemin vilket kan antas ha bidragit till att utsattheten för den typen av brott har minskat, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Även egendomsbrott mot hushåll exempelvis bostadsinbrott, bil- och cykelstölder, har minskat. Det är 13,2 procent av hushållen som uppger att de under 2020 utsatts för brott. Det är en minskning från 2019, då 14,6 procent uppgav att de utsatts.

Det är stora skillnader mellan män och kvinnor och olika åldersgrupper vad gäller utsatthet för brott. Unga män (16–19 år) är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för misshandel under 2020 (10,4 %) och personrån (5,8 %). Kvinnor i åldersgrupperna 16–19 och 20–24 år uppger i störst utsträckning att de utsattes för sexualbrott (25,5 respektive 26,9 %) medan kvinnor i åldern 16–19 år är den grupp som hade störst andel utsatta för nätkränkning (8,2 %). Utsattheten är även ojämnt fördelad sett till olika grupper av befolkningen. En särskilt utsatt grupp är ensamstående med barn, där nästan var tredje (31,7 %) uppger att de utsattes för någon av brottstyperna inom brott mot enskild person 2020.

Över hälften (52 %) uppger sig ha ett stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är den högsta nivån hittills. Förtroendet för polisen har ökat tydligt fyra år i rad, en ökning med 16 procentenheter mellan 2017 och 2021 (från 42 till 58 %). Det är 43 procent som har stort förtroende för åklagarna, vilket är den högsta nivån hittills, medan andelen med stort förtroende för domstolarna är 41 procent. Det är 34 procent som uppger sig ha stort förtroende för Kriminalvården.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på webb- och postenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006.
Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl. I kategorin Brott mot enskild person ingår misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort/kreditbedrägeri samt nätkränkning. I kategorin Egendomsbrott mot hushåll ingår bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld samt bostadsinbrott.

Hela rapporten NTU 2021 (2021:11) finns att ladda ner på www.bra.se. Där finns också ett statistikverktyg för att studera resultaten på regional och lokal nivå. Under hösten kommer Brå att påbörja en kortanalys som särskilt belyser utsatthet under pandemin utifrån NTU.

För mer information:
Maria Molin, projektledare, maria.molin@bra.se, tfn: 08-527 58 542
Sofie Lifvin, utredare, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403
Johanna Viberg, utredare, johanna.viberg@bra.se, tfn: 08-527 58 474

Nyckelord

Bilder

Sofie Lifvin. Foto: Brå.
Sofie Lifvin. Foto: Brå.
Ladda ned bild
Maria Molin. Foto: Brå.
Maria Molin. Foto: Brå.
Ladda ned bild
Johanna Viberg. Foto: Brå
Johanna Viberg. Foto: Brå
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats3.11.2022 08:17:53 CET | Pressmeddelande

Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.

Lägsta nivån av självrapporterad utsatthet för brott sedan 201611.10.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2016. För nästan alla brottstyper har andelen utsatta legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat under tidsperioden. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum