Brå

Färre uppger att de utsatts för brott

Dela

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Sofie Lifvin. Foto: Brå.
Sofie Lifvin. Foto: Brå.

Det är 20,2 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2020 utsattes för brott mot enskild person. Det är en minskning från 2019, då andelen var 22,6 procent. Nästan samtliga brottstyper som mäts i NTU har minskat. Försäljningsbedrägerier har däremot ökat från 5,1 procent 2019 till 5,5 procent 2020. För nätkränkningar är nivåerna ungefär desamma 2020 (2,5 %) jämfört med 2019 (2,6 %).

- Sannolikt har pandemin påverkat utsattheten för brott, särskilt när det gäller brott som exempelvis personrån, fickstöld och misshandel på allmän plats. Vi har hållit oss hemma mer under pandemin vilket kan antas ha bidragit till att utsattheten för den typen av brott har minskat, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Även egendomsbrott mot hushåll exempelvis bostadsinbrott, bil- och cykelstölder, har minskat. Det är 13,2 procent av hushållen som uppger att de under 2020 utsatts för brott. Det är en minskning från 2019, då 14,6 procent uppgav att de utsatts.

Det är stora skillnader mellan män och kvinnor och olika åldersgrupper vad gäller utsatthet för brott. Unga män (16–19 år) är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för misshandel under 2020 (10,4 %) och personrån (5,8 %). Kvinnor i åldersgrupperna 16–19 och 20–24 år uppger i störst utsträckning att de utsattes för sexualbrott (25,5 respektive 26,9 %) medan kvinnor i åldern 16–19 år är den grupp som hade störst andel utsatta för nätkränkning (8,2 %). Utsattheten är även ojämnt fördelad sett till olika grupper av befolkningen. En särskilt utsatt grupp är ensamstående med barn, där nästan var tredje (31,7 %) uppger att de utsattes för någon av brottstyperna inom brott mot enskild person 2020.

Över hälften (52 %) uppger sig ha ett stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är den högsta nivån hittills. Förtroendet för polisen har ökat tydligt fyra år i rad, en ökning med 16 procentenheter mellan 2017 och 2021 (från 42 till 58 %). Det är 43 procent som har stort förtroende för åklagarna, vilket är den högsta nivån hittills, medan andelen med stort förtroende för domstolarna är 41 procent. Det är 34 procent som uppger sig ha stort förtroende för Kriminalvården.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på webb- och postenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006.
Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl. I kategorin Brott mot enskild person ingår misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort/kreditbedrägeri samt nätkränkning. I kategorin Egendomsbrott mot hushåll ingår bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld samt bostadsinbrott.

Hela rapporten NTU 2021 (2021:11) finns att ladda ner på www.bra.se. Där finns också ett statistikverktyg för att studera resultaten på regional och lokal nivå. Under hösten kommer Brå att påbörja en kortanalys som särskilt belyser utsatthet under pandemin utifrån NTU.

För mer information:
Maria Molin, projektledare, maria.molin@bra.se, tfn: 08-527 58 542
Sofie Lifvin, utredare, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403
Johanna Viberg, utredare, johanna.viberg@bra.se, tfn: 08-527 58 474

Nyckelord

Bilder

Sofie Lifvin. Foto: Brå.
Sofie Lifvin. Foto: Brå.
Ladda ned bild
Maria Molin. Foto: Brå.
Maria Molin. Foto: Brå.
Ladda ned bild
Johanna Viberg. Foto: Brå
Johanna Viberg. Foto: Brå
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund25.8.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Brå och CVE medverkar i Almedalen5.7.2021 08:53:49 CEST | Pressmeddelande

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.

Östra Göteborg har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Väst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Väst är det en något större andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen, och även i riket, är andelen som uppger utsatthet störst i Östra Göteborg. Minst andel i regionen finns i Tidaholms kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum