Fastighetsägarna

Fastighetsägarna överlämnar färdplan för klimatpositiv uppvärmning av byggnader till regeringen

Dela
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, överlämnar fossilfri färdplan för uppvärmningssektorn till regeringen
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, överlämnar fossilfri färdplan för uppvärmningssektorn till regeringen

Uppvärmningen av byggnader ska gå från att vara fossilfri till att bli klimatpositiv, där utsläppen inte bara är fossilfria utan där koldioxid också samlas in. Det är innebörden av uppvärmningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram av leverantörer av värme och företrädare för fastighetsbranschen och som idag överlämnas till regeringen av Fastighetsägarna.

Färdplanen för uppvärmningssektorn är en del av Fossilfritt Sveriges arbete för att Sverige ska bli fritt från fossila utsläpp. Målsättningen med färdplanen är att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri 2030. Till 2045 ska uppvärmningssektorn dessutom gå från att vara fri från fossila utsläpp till att vara en koldioxidsänkare som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att nå denna vision.

– Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan nu med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri. Nu är utmaningen att gå från att nolla koldioxidutsläppen till att fånga in och binda koldioxid och på det sättet bli klimatpositiv, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Färdplanen för fossilfri uppvärmning har tagits fram i samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden (fjärrvärmeföretag, värmepumpsföretag, biobränsleföretag, fastighetsägare och byggherrar, kommuner, landsting och regioner). Huvudfokus i färdplanen är att helt fasa ut användningen av återstående fossila bränslen i värmeproduktionen samt intensifiera energieffektiviseringen i nya och renoverade fastigheter.

– Det gläder mig mycket att vi tagit fram denna färdplan tillsammans med leverantörer av värme och producenter av värmepumpar. Det ger oss goda förutsättningar att nå visionen. Men alla måste göra sitt och vi behöver rätt förutsättningar, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige.

När Reinhold Lennebo på onsdagen lämnade över färdplanen till ministrarna Isabella Lövin och Ibrahim Baylan var därför budskapet till beslutsfattarna att:

  • Fokusera på effektfrågan i hela energisystemet
  • Formulera byggreglerna så att de inte styr val av uppvärmningsform
  • Ge stöd till innovativ forskning som stöder ny teknik

– Fastighetsbranschen har genom sin unika roll en nyckelroll i att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill möjliggöra en hållbar omställning genom ledarskap och kunskapsspridning inom fastighetsbranschen, avslutar Reinhold Lennebo.

Nyckelord

Bilder

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, överlämnar fossilfri färdplan för uppvärmningssektorn till regeringen
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, överlämnar fossilfri färdplan för uppvärmningssektorn till regeringen
Ladda ned bild

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Så vanligt är det att grannar stör sig på varandra i flerfamiljshus28.3.2019 11:49:00 CETPressmeddelande

Har du också störts av grannen som spelar hög musik långt in på småtimmarna, eller soporna som står utanför dörren i trapphuset och luktar? Du är långt ifrån ensam. Mer än hälften av Stockholms bostadsrättsföreningar brukar få in klagomål till styrelsen på olika typer av störningar under ett år. Det visar en enkät som Fastighetsägarna Stockholm har gjort bland bostadsrättsföreningar i Stockholm. Den vanligaste störningen som rapporteras in till bostadsrättsföreningens styrelse är hög musik strax följt av andra typer av oljud. Sopor som inte hamnar där de ska är också ett vanligt störningsmoment.

Ytterligare ett år med realt sänkta hyror i Uppsala14.3.2019 14:09:00 CETPressmeddelande

Fastighetsägarna MittNord har kommit överens med Hyresgästföreningen om att justera hyran för omkring 1 700 hushåll i Uppsala kommun med 1,85 procent från och med den 1 februari i år. – Överenskommelsen innebär en real sänkning av hyran i förhållande till Riksbankens inflationsprognos för nästa år. Det är en dålig signal för långsiktigt ägande av hyresrätter, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef.

Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Toppen har passerats25.2.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Under 2018 skiftade fastigheter till ett värde av 160 miljarder kronor händer. Det gjorde året till ett av de starkaste transaktionsåren någonsin. Trots sämre utsikter för svensk ekonomi ser landets fastighetsägare relativt ljust på utvecklingen under 2019 även om optimismen inte är lika utbredd som för ett år sedan. Det gäller i synnerhet ägare till butiksfastigheter, där pessimisterna dominerar. Det framgår av Fastighetsägarnas landsomfattande enkät Sverigebarometern.

Forma ny bostadspolitik med pilotprojekt18.2.2019 09:57:00 CETNyheter

Bostadsmarknadens största utmaning är fortsatt den stora bristen på tillgängliga bostäder. Utmaningen är på inget sätt ny men situationen har förvärrats under de senaste åren. Genom sitt engagemang för att erbjuda utsatta individer och familjer ett boende har kommunernas socialförvaltningar i dag vuxit till en av Sveriges största hyresvärdar. I ökande utsträckning vänder sig insatserna till resurssvaga hushåll utan sociala problem i övrigt. För personer med psykiska eller sociala problem blir tröskeln in på bostadsmarknaden då ännu högre. De hamnar sist i kön när socialtjänsten tvingas agera bostadsförmedling. De sociala konsekvenserna av systemfelen på bostadsmarknaden är omfattande och hamnar olyckligt under radarn i den bostadspolitiska debatten. Jämfört med höga hyror i nybyggda bostäder är det ett avsevärt större problem att allt fler saknar möjlighet att betala boendekostnaderna för – eller får tillträde till – de billigaste bostäderna som redan finns och som alltid kommer vara b

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum