Fastighetsägarna

Fastighetsägarna vill minska konflikterna i utsatta områden

Dela

I december 2021 presenterade Fastighetsägarna GFR rapporten "Så skapar vi socialt välmående bostadsområden." Framtagandet var ett branschinitiativ som syftade till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu initieras ett uppföljande arbete tillsammans med experten Maria Wallin, för att ge fastighetsägare verktyg att bedöma konfliktlägen, öka säkerheten och bygga motkraft genom grannskap.

Maria Wallin, sociolog och brottsförebyggande expert, ska på uppdrag av Fastighetsägarna GFR ta fram en bedömningsmall och handlingsplan för konfliktlägen, syftande till att öka personalsäkerheten i områden med långvariga kriminella konflikter. Bakgrunden är ett identifierat behov hos fastighetsbolagen att göra egna bedömningar (grönt/gult/rött) över risken för vapenvåld, för att kunna anpassa handlingsplaner och göra andra typer av aktiviteter för att öka personal- och boendesäkerheten.

I uppdraget ska Wallin även ta fram praktiska arbetsmetoder att bygga grannskap och social resistens i bostadsområden. Detta med syfte att förhindra nyetablering och att minska inflytandet från de lokala kriminella nätverken.

De organisationer som samarbetar med Fastighetsägarna GFR i framtagandet är: Ernst Rosén, Willhem, HSB Göteborg, HSB Mölndal, Alingsåshem, Göteborgslokaler, Gårdstensbostäder, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Poseidon och Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningen i Göteborgs stad.

- Vi behöver kunna identifiera konfliktlägen och anpassa hur vi arbetar för att skapa största möjliga säkerhet för våra boende och medarbetare, säger Christina Heikel hos Fastighetsägarna GFR som projektleder.

- Det dödliga våldet måste få ett slut och tystnaden runt problematiken med de kriminella nätverken brytas, säger Maria Wallin.

Slutrapporten författas av Maria Wallin och kommer att presenteras i december 2022.

Rapporten Så skapar vi socialt välmående bostadsområden (2021): https://www.fastighetsagarna.se/sa-skapar-vi-socialt-valmaende-bostadsomraden 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Maria Wallin
Maria Wallin
Ladda ned bild
Christina Heikel
Christina Heikel
Ladda ned bild

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Mötesplatsen för byggande och utveckling i Jönköping19.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Jönköpingsdagen 25 april är en mötesplats som fokuserar på Jönköpings framtida utveckling och belyser områden som påverkar byggande, tillväxt och investeringar. Dagen vänder sig till fastighetsägare, byggentreprenörer, konsulter, arkitekter, politiker och tjänstemän med flera som är engagerade i hur Jönköping ska utvecklas. Jönköpingsdagen körs nu för tredje gången och är en mötesplats för näringsliv och kommun, vi lyssnar på intressant föreläsare och får chans att mingla och nätverka.

Mer behövs för fungerande social bostadspolitik30.3.2022 13:04:59 CEST | Pressmeddelande

Uppdraget till regeringens utredare av den sociala bostadspolitiken har varit alltför snävt. Det innebär att förslagen från utredningen inte räcker till för dem som står längst från bostadsmarknaden. Regeringen behöver därför ta vara på utredarens uppmaning att utreda den sociala bostadspolitiken ytterligare. Det nya bostadspolitiska mål och det ambitiösa ramverk för analys och ansvarsfördelning mellan stat och kommun som utredaren föreslår får gärna tjäna som utgångspunkt. Förslaget om nya regler för vilka krav som får ställas på hyresgäster riskerar emellertid att försämra ett fungerande system och bör därför läggas i papperskorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum